Zdraví

Plný invalidní důchod: Kdy o něj požádat a jak postupovat?

20.09 2015|Zdraví
Plný invalidní důchod: Kdy o něj požádat a jak postupovat?

Na plný invalidní důchod má nárok pojištěný člověk ve chvíli, kdy je jeho zdravotní stav dlouhodobě nepříznivý a brání mu ve výkonu pracovní činnosti.

Kdy máte nárok na plný invalidní důchod?

Plný invalidní důchod máte možnost získat ve chvíli, když vaše výdělečná činnosti poklesla nejméně o 66%, jste skutečně těžce nemocní a váš zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, čímž vám brání ve vykonávání vaší práce.

Kdo posuzuje nárok na plný invalidní důchod?

Posuzování nároku na plný invalidní důchod má ve svých rukou posudková lékařské komise, která je pod záštitou Českého svazu sociálního zabezpečení. Nárok na plný invalidní důchod budete mít tehdy, pokud budete řádně platit po určitou dobu pojištění nebo vaše invalidita vznikne díky pracovnímu úrazu.

Jak si podat žádost o plný invalidní důchod?

Abyste získali finanční podporu při plném invalidním důchodu, musíte nejdříve navštívit ČSSZ. Tam sepíšete žádost o invalidní důchod. Přeložíte potřebné identifikační dokumenty, vyplníte profesní dotazník.

Co musíte splňovat?

Abyste získali plný invalidní důchod, musíte mít takzvaně odpracované roky v práci nebo mít splněnou započitatelnou dobu pojištění. Pokud jste studovali, bohužel studium na VŠ vám nebude připočítáno. Počítá se doba, kterou jste strávili na mateřské dovolené, na vojně, když jste byli na úřadu práce. Veškerou tuto dobu však musíte úředním orgánům doložit. Pokud jste byli zaměstnaní, postačí vám zápočtový list, který vám vystaví váš zaměstnavatel. Pro splnění podmínek pro získání plného invalidního důchodu musíte také projít řadou lékařských prohlídek a vyšetření. Lékař vám na základě výsledků vystaví žádost, ke které přiloží dokumentaci o vašem zdravotním stavu a tu zašle na ČSSZ.

Co se posuzuje při získání plného invalidního důchodu?

Z pravidla se hodnotí, zda máte nemoc či zdravotní postižení, které vede k vašemu dlouhodobému špatnému zdravotnímu stavu a brání vám ve výkonu pracovní činnosti. Také se hodnotí, zda je možné využití zachování vaší pracovní schopnosti – např. různou rekvalifikací apod.

Co si ohlídat?

Všechny podklady ohledně vašeho zdravotního stavu by měl váš ošetřující lékař zaslat na ČSSZ, kde se dále vše posuzuje. Zároveň by tyto nálezy měly být založeny ve vaší dokumentaci. Plná invalidní důchod je na dobu určitou. Po skončení této lhůty se dělá prozkoumání, proto je dobré tyto dokumenty mít a v případě, že budete muset, je můžete doložit. Postupně k nim budete přidávat aktuální. Předejdete tím případnému zdržení.

Váš lékař by měl znát vaší aktuální adresu. Při kontrole obdržíte výzvu k podrobení se vyšetření poštou. V případě, že by vás nezastihli, by se vše prodloužilo.

Autor: Liv

Plný invalidní důchod: Kdy o něj požádat a jak postupovat? Kdo má nárok na plný invalidní důchod. Na co si při plném invalidním důchodu dát pozor. Plný invalidní důchod..
Zdravá výživa

 305 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ