Zdraví

Dyslexie – jak ji u dítěte včas rozpoznat

01.11 2015|Zdraví
Dyslexie – jak ji u dítěte včas rozpoznat

Dyslexie je porucha čtení, kdy je porušené vnímání slov a písmen. Zrak a sluch je u dyslektiků nepoškozený. Informace ze smyslových orgánů přicházejí do mozku zcela správně. K chybě zřejmě dochází při jejich ukládání.

Tato porucha bývá dědičná. Rodiče dyslektici by měli počítat s 50 % pravděpodobností, že jejich dítě bude trpět stejnými obtížemi. Existuje i získaná forma dyslexie způsobená změnami v centrální nervové soustavě v průběhu těhotenství a porodu. V České republice se závažné formy dyslexie objevují zhruba u 2 % dětí.

Jak rozpoznat dyslexii a dítěti pomoci?

Nejdůležitějším prvním krokem je rozpoznání dyslexie u dítěte. Čím dříve je dyslexie léčena, tím lépe, pak dochází k mnohem příznivějšímu výsledku. Nikdy ovšem není pozdě. Studie ukazují, že děti, kterým se dostane adekvátní péče, dosahují výrazného zlepšení. Podle nejnovějšího zjištění lékařů z Bostonu lze příznaky tohoto onemocnění odhalit při skenování mozku již v předškolním věku dítěte. Tedy ve velmi časném období, kdy je možné dopady dyslexie ještě výrazněji omezit.

Dyslexie a její projevy u dítěte:

 • Zná abecedu, ale nedokáže ji poskládat do slabik a slov.
 • Má obtíže se souvislým čtením, často si při čtení musí ukazovat prstem.
 • Má problém s rozeznáváním zrcadlových písmen (p – b, q – g).
 • Vypouští nebo přidává písmena.
 • Zaměňuje písmena ve slově, nebo celá slova.
 • Zaměňuje akusticky podobná písmena (g-k, v-f).
 • Dítě začíná později mluvit, má problémy s vyjadřováním.
 • Má malou slovní zásobu.
 • Často nedokáže slovo vytleskat po slabikách.

V případě těchto obtíží u dítěte je nutné co nejdříve navštívit pracovníka pedagogicko–psychologické poradny, který provede diagnostiku, zda se jedná o dyslexii a poradí další postupy léčby.

Jak mohou pomoci rodiče:

 • Věnujte se čtení v čase, kdy je dítě v dobrém rozpoložení, není unavené, délka v cičení by měla být 10-15 minut denně.
 • Používejte knihu, která se dítěti líbí a má k ní pozitivní vztah.
 • Nechte dítě ukazovat si na slova tužkou nebo prstem.
 • Můžete se s dítětem ve čtení střídat.
 • Přečte-li dítě slovo chybně, ale neovlivní to smysl textu, neopravujte ho. Pokud bude smysl textu ovlivněn, upozorněte ho ve vhodné pauze.
 • Po každém cvičení dítě chvalte.
 • Po skončení čtení si o příběhu či knize popovídejte.

Léčba dyslexie

Nejdůležitějším prvním krokem je rozpoznání dyslexie u dítěte, kterou diagnostikuje pracovník ve specializované pedagogicko – psychologické poradně a následně doporučí vhodnou terapii. Čím dříve je dyslexie léčena, tím lépe pak dochází k mnohem příznivějšímu výsledku. Novou metodou v léčbě těchto a dalších podobných poruch je tzv. EEG biofeedback, při kterém dochází ke stimulaci mozkových center potřebných ke konkrétnímu úkonu. Terapie byla zavedena v 70. letech minulého století jako léčebná a metoda nápravy mozku neurology a psychology v USA. V České republice se metoda EEG biofeedback ujala především jako metoda, napomáhající odstraňovat poruchy učení a poruchy pozornosti. Léčba posiluje žádoucí činnost mozku a posiluje užitečné nervové spoje (synapse). Získané zlepšení je proto dlouhodobé až trvalé.

U některých jedinců lze poruchu odstranit, u jiných přetrvává v určité podobě až do dospělosti. V žádném případě však tato vada nesouvisí s inteligencí a není překážkou dalšího vzdělávání. Dyslexii byl postižen například i W. A. Mozart, Leonardo da Vinci, Gustav Flaubert, Walt Disney, Hans Christian Andersen, Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Pablo Piccaso nebo také Albert Einstein.

Autor: Liv

Co je to dyslexie – jak ji u dítěte včas rozpoznat. Dyslexie a její projevy u dítěte. Jak se dyslexie u dítěte projevuje. Jak se dyslexie léčí.. ..
Zdravá výživa

 305 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ