Zdraví

Američtí psychologové se naučili předpovídat rozvody i nevěru

Američtí psychologové se naučili předpovídat rozvody i nevěru

Vědci z univerzity na Floridě vymysleli jednoduchý psychologický test, který vám umožní přesně předpovědět, zda se novomanželé v příštích čtyřech letech života navzájem zradí nebo no. Napsal o tom časopis Journal od Personality and Social Psychology.

Co zvyšuje pravděpodobnost rozvodu?

„Díky sociálním sítím jsou naše možnosti ve vyhledávání potenciálních partnerů pro osobní nebo rodinný život téměř bez hranic. Z tohoto důvodu je pro nás nesmírně důležité pochopit to, co nutí část mužů a žen odolávat tomuto pokušení a jiným - podlehnout," řekl Jim McNulty z univerzity v Tallahassee. Jak uvedl McNulty, myšlenka provést podobnou studii se objevila v jeho týmu poté, co upozornil na hroznou statistiku rozvodů v USA. Dnes se, podle psychologa rozpadá každý druhý manželský pár po několika letech manželství.

Ve snaze pochopit, proč se to děje, McNulty a jeho kolegové shromáždili skupinu tří set mužů a žen, kteří se nedávno stali manželi. Jejich životy vědci sledovali následujících 3,5 roku. Během této doby se část dvojic stihla rozvést, zatímco jiné páry byly v napjatých vztazích kvůli nevěrám. To pomohlo vědcům pochopit, jaké biologické a psychologické faktory negativně ovlivňují sílu rodinných vazeb.

Jak se ukázalo, pravděpodobnost jejich rozpadu závisela na jedné neočividné, ale velmi prosté věci – jak moc přitahovaly muže i ženy sympatické tváře cizích lidí. Například novomanželé, kteří se na fotky atraktivních mužů a žen, které jim vědci ukázali, dívali dlouho, se rozváděli výrazně častěji než páry, které strávili touto procedurou o něco méně času.

Lidé na vždy chápou to, co dělají

Podobné tendence se projevily v subjektivním hodnocení krásy neznámých lidí – čím méně krásnými se zdáli tyto fotografie novomanželům, tím méně se vzájemně zrazovali. Dokonce i malé rozdíly v reakci, jak poznamenávají psychologové, měly velmi silný vliv na sílu rodinných vazeb. Pravděpodobnost rozpadu zvyšovaly nebo snižovaly o několik desítek procent.

Jak zdůrazňuje McNulty, takové rozdíly nevznikly na základě zavinění samotných dobrovolníků. Podle názoru vědců vznikaly důsledkem biologických rozdílů v práci mozku a dalších částí těla člověka. Jinými slovy, záměrně zvýšit či snížit pravděpodobnost zrady nebo rozpadu manželství v zásadě nelze.

"Lidé ne vždy chápou, co dělají a proč to dělají. Takovéto procesy nevyžadují od člověka žádné úsilí, jsou spontánní a mohou být ovlivněny biologií nebo nějakými dětskými komplexy a dojmy,"vysvětluje psycholog. Navzdory nemožnosti tyto problémy napravit, mohou tyto znalosti podle McNultyho napomáhat psychologům najít správnou strategii pro řešení rodinných problémů, se kterými se jejich klienti setkávají.

Autor: Tar

Američtí psychologové se naučili předpovídat rozvody i nevěru. Jak poznat, že partner může být v budoucnu nevěrný?
Zdravá výživa

 300 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ