Zdraví

Léčba schizofrenie a doporučení

17.10 2015|Psychika
Léčba schizofrenie a doporučení

Zjištění, že člověk trpí schizofrenií, může být zničující. Ale neznamená to, že takový člověk nemůže žít plnohodnotný a smysluplný život.

Včasná diagnóza a léčba schizofrenie může zabránit komplikacím a zlepšit šanci na uzdravení, takže pokud máte obavy, že trpíte vy nebo někdo z rodiny či přátel schizofrenií, navštivte ihned lékaře. Správná léčba dokáže u mnohých postižených snížit jejich příznaky, zajistí jim samostatný život, uspokojující vztahy i radost ze života.

Navzdory mylně rozšířené představě, že lidé se schizofrenií nemají šanci na uzdravení nebo zlepšení, je realita mnohem nadějnější. Na schizofrenii je třeba pohlížet jako na stav podobný chornickému zdravotnímu stavu, jako je třeba diabetes. Ačkoliv v současné době neexistuje žádný lék, může být nemoc léčena a řízená léky a podpůrnou terapií.

Diagnóza schizofrenie neznamená, že dojde ke zhoršení příznaků a hospitalizaci. Hospitalizace je sice možná, ale ve skutečnosti se schizofrenie u většiny lidí v průběhu času spíše zlepšuje než zhoršuje. Podle britské Roayl College of Psychiatrists platí:

1 z 5 pacientů se od první epizody schizofrenie do pěti let zlepší
3 z 5 pacientů mají stále stejné příznaky, které se někdy zhorší
1 z 5 pacientů bude mít i nadále nepříjemné příznaky

Co znamená zotavení se

Zotavení se ze schizofrenie je celoživotní proces. Neznamená to, že schizofrenik nebude mít žádné další problémy nebo bude úplně bez příznaků. Zotavení znamená, že bude nadále pracovat na své cíle, učit se zvládat své příznaky, rozvíjet podporu, kterou potřebuje a vytvářet uspokojující a účelně řízený život.

Úspěšná léčba má za cíl zmírnit stávající příznaky, zabránit budoucím psychotickým epizodám a obnovit schopnost fungovat a vychutnat si smysluplný život. Léčebný plán, který kombinuje léky s podpůrnými službami a terapií je nejefektivnější přístup.

Fakta o schizofrenii

Schizofrenie je léčitelná - v současné době neexistuje žádný lék na schizofrenii, ale onemocnění lze úspěšně léčit a řídit. Klíčem k úspěchu je mít silný podpůrný systém a získání správné léčby.

Schizofrenik může žít smysluplný život - Pokud jsou schizofrenici léčeni, většina z nich je schopna mít uspokojivé vztahy, práci nebo provádět i další smysluplné aktivity, jako být součástí komunity a užívat si života.

Schizofrenik nemusí být hospitalizován - Pokud se schizofrenikovi dostává správné léčby, je mnohem méně pravděpodobné, že by došlo ke krizové situaci, která by vyžadovala hospitalizaci.

Schizofrenie se časem zlepšuje - Lidé se schizofrenií mohou opět normálně fungovat a dokonce bez příznaků. Bez ohledu na to, čemu čelí při současné léčbě, vždy je tam naděje.


Krok při léčbě schizofrenie č. 1 - Zapojení do léčby

Máte-li podezření, že vy nebo někdo z vašeho okolí trpí schizofrenii, požádejte ihned o pomoc. Čím dříve se schizofrenie podchytí, tím větší je šance na zlepšení stavu. Zkušený odborník na duševní zdraví se ujistí, že se ve vašem případě skutečně jedná o schizofrenii a zajistí vám léčbu, kterou potřebujete.

Úspěšná léčba schizofrenie závisí na kombinaci faktorů. Léky samotné nestačí. Je důležité, aby se sám schizofrenik co nejvíce vzdělával o své nemoci, komunikoval se svými lékaři a terapeuty, měl silný podpůrný systém, zdravý životní styl a držel se svého léčebného plánu.

Léčba schizofrenie musí být vždy přizpůsobena individuálním potřebám pacienta. Vždy je ovšem třeba být aktivním účastníkem léčby a vaše obavy a potřeby by měly být ze strany lékařů respektovány. Léčba funguje nejlépe, když pracujete společně vy, vaše rodina a lékaři.

Postoj schizofrenika k léčbě

Mnoho obav ze schizofrenie není založeno na skutečnosti - Je potřeba brát nemoc vážně, ale nebrat v úvahu mýty, že se to nemůže zlepšit. Je dobré se stýkat s lidmi, kteří za vaší diagnozou vidí osobu, kterou skutečně jste.

Komunikujte se svým lékařem - Ujistěte se, že berete správnou dávku léků. Zda to není příliš nebo málo. Dávkování léků není jen práce vašeho lékaře. Probírejte s lékařem jak na vás léky působí, případně jaké mají vedlejší účinky nebo vaše obavy.

Pokračování v terapii vás naučí, jak zvládat a vyrovnávat se s příznaky - Nespoléhejte se jen na léky. Podpůrná léčba vás může naučit, jak napadnout bludná přesvědčení, ignorovat hlasy ve vaší hlavě, chránit se před relapsem nebo jak se motivovat.

Nastavte si pracovní i životní cíle - Mít schizofrenii neznamená, že nemůžete pracovat, mít vztahy nebo se zapojit v komunitě. Je důležité si stanovit smysluplné cíle a podílet se na tvorbě svého zdravého a uspokojujícího života.

Krok při léčbě schizofrenie č. 2 - Vybudujte si podpůrný systém

Podpora udělá ve vyhlídkách schizofrenika obrovský rozdíl - Nejlepší je podpora rodiny a blízkých přátel. Když máte kolem sebe lidi, kteří
se o vás starají a jsou zapojeni do léčby, máte větší šanci dosáhnout nezávislosti a vyhnout se relapsu. Svůj systém podpory můžete rozvíjet a posilovat v mnoha oblastech:

Obraťte se na důvěryhodné přátelé a rodinné příslušníky - Vaši nejbližší přátelé a rodina vám mohou pomoci ve správné léčbě, aby byly vaše příznaky pod kontrolou a mohli jste dobře fungovat ve své komunitě. Řekněte svým blízkým, že v případě nouze jim zavoláte. Většině lidem bude lichotit vaše žádost o podporu a pomoc.

Najděte způsob, jak zůstat ve spojení s ostatními - Pokud jste schopni pracovat, nepřestávejte s tím. Pokud nemůžete najít práci, zvažte dobrovolnictví. Pokud byste se chtěli setkávat s více lidmi, zvažte zapojení se do podpůrné skupiny schizofreniků nebo církve či jiné organizace.

Využijte podpůrných služeb ve vaši oblasti - Zeptejte se svého lékaře nebo terapeuta na služby dostupné ve vaši oblasti, kontaktní nemocnice a kliniky duševního zdraví.

Význam podpůrného životního prostředí

Léčba schizofrenie nemůže být úspěšná, pokud nemáte stabilní, podpůrné místo k životu. Studie ukazují, že lidem se schizofrenií se často daří lépe, pokud zůstávají v domě, obklopeni podpůrnými rodinnými příslušníky. Nicméně, fungovat může každé prostředí, kde se cítíte bezpečně.

Život s rodinou je velmi dobrá volba, pokud vaši rodinní příslušníci vaši nemoc pochopí správně. Vaše vlastní role je ovšem také velmi důležitá. Je důležité, abyste nepoužívali drogy nebo alkohol, sledovali svůj léčebný plán a využívali externích podpůrných služeb.

Krok při léčbě schizofrenie č. 3- Dejte léky na své místo

Pokud vám byla diagnostikována schizofrenie, budou vám téměř jistě nabídnuta psychofarmaka. Je důležité si však uvědomit, že léky jsou jen jednou složkou léčby schizofrenie.

Léky nejsou lékem na schizofrenii - Léky fungují spíše na snížení psychotických příznaků schizofrenie, jako jsou halucinace, bludy, paranoia a neuspořádané myšlení.

Léky léčí jen některé z příznaků - Psychofarmaka snižují psychotické symptomy, ale jsou mnohem méně užitečné pro léčbu symptomů schizofrenie, jako jsou sociální zatížení, nedostatek motivace a nedostatek emocionální výraznosti.

Neměli byste se smířit s vedlejšími účinky léků - Léky na schizofrenii mohou mít velmi nepříjemné vedlejší účinky, jako je ospalost, nedostatek energie, nekontrolovatelné pohyby, přibývání na váze a sexuální dysfunkce. Kvalita vašeho života je velmi důležitá, pokud vás trápí nějaké vedlejší účinky, poraďte se se svým lékařem. Může vám snížit dávky nebo vybere jiné léky.

Nikdy nesnižujte dávku léků sami - Náhlé změny dávky bez dozoru jsou velmi nebezpečné a mohou vyvolat recidivu schizofrenie nebo jiné komplikace. Máte-li potíže se svými léky, nebo pocit, že je nemusíte brát, poraďte se se svým lékařem.

Nalezení správných léků na schizofrenii

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí se schizofrenií vyžaduje léky na dlouhou životní etapu, které udržují příznaky nemoci pod kontrolou a s co nejmenším počtem vedlejších účinků, může výběr správných léků trvat delší dobu.

Stejně jako u všech léků, mohou mít léky různé vlivy na různé lidi. Je nemožné vědět dopředu, jak užitečné antipsychotika budou a jaká dávka bude nejefektivnější. Nalezení správného léku a jeho dávkování je proces pokusů a omylů. Nějaký čas taky trvá, než se antipsychotika plně projeví.

Některé reakce na léky se mohou projevit během několika dnů, jiné mohou trvat týdny až měsíce. Obecně platí, že většina pacientů sleduje výrazné zlepšení do šesti týdnů až měsíce od nasazení léků. Pokud po šesti týdnech nezačnou antipsychotika fungovat, může lékař zvýšit dávku nebo zkusit jiný lék.

Typy léků na schizofrenii

K léčbě schizofrenie se používají dva typy léků - typické antipsychotika a netypické antipsychitika. Typické antipsychotika jsou nejstarší antipsychotika a mají úspěšnou historii při léčbě halucinace, paranoie a dalších psychotických příznaků. Nicméně se předepisují méně často, protože mají řadu vedlejších neurologických účinků, známých jako extra-pyramidové symptomy. Mezi ty patří neklid a stimulace, extrémně pomalé pohyby, otřesy, bolestivá svalová ztuhlost, dočasné ochrnutí, svalové křeše nebo změny v dýchání a srdeční frekvenci.

Nebepečí stálých obličejových tiků a mimovolných pohybů svalů

Pokud se při léčbě schizofrenie dlouhodobě používají antipsychotika, je zde riziko, že se bude u pacienta rozvíjet pozdní dyskineze. Pozdní dyskineze zahrnuje mimovolné pohyby svalů, obvykle jazyka nebo v ústech. Kromě obličejových tiků může zahrnovat také náhodné a nekontrolovatelné pohyby rukou, nohou či trupu. Podle Národní aliance pro duševní choroby je riziko vzniku tardivní dyskineze asi 5 % ročně.

V posledních letech se objevily nové léky na schizofrenii. Tyto léky jsou známy jako atypická antipsychotika, protože fungují jinak než starší antipsychotika. Vzhledem k tomu, že atypická antipsychotika produkují méně extrapyramidových nežádoucích účinků než typická antipsychotika, doporučují se jako první linie léčby.

Bohužel, i tyto novější atypické antipsychotické léky mají vedlejší účinky, které mohou být ještě více stresující než ty extrapyramidální. Mimo to zahrnují také ztrátu motivace, ospalost, přibývání na váze, sexuální dysfunkci a nervozitu.

Typická antipsychotika

 • Chlorpromazin (Thorazine)
 • Flufenazin (Prolixin)
 • Haloperidol (Haldol)
 • Loxapin (Loxitane)
 • Molindon (Moban)
 • Perfenazin (Trilafon)
 • Thioridazin (Mellaril)
 • Thiothixen (Navane)
 • Trifluoperazin (Stelazine)

Atypická antipsychotika

 • Aripiprazol (Abilify)
 • Klozapin (Clozaril)
 • Iloperidonu (Fanapt)
 • Olanzapin (Zyprexa)
 • Paliperidon (Invega)
 • Quetiapin (Seroquel)
 • Risperidon (Risperdal)
 • Ziprasidon (Geodon)

Krok při léčbě schizofrenie č. 3 - Dbejte na svůj zdravý životní styl

Příznaky a průběh schizofrenie se u každého liší. U některých mohou být snazší, u některých těžší. Ale ať už je situace jakákoliv, důležité je o sebe pečovat. Čím více budete dělat, tím méně beznadějně a bezmocně se budete cítit.

Zvládání stresu - Stres může vyvolat psychózu a dělat příznaky schizofrenie ještě horší, takže ho udržujte pod kontrolou. Poznejte své limity, a to jak doma, tak v práci nebo ve škole. Nedělejte více než můžete zvládnout, a vyhraďte si čas na sebe, pokud máte potřebu.

Dostatek spánku - Když jste na lécích, budete s největší pravděpodobností potřebovat ještě víc spánku než standardních 8 hodin. Mnoho lidí se schizofrenií má problémy se spánkem, ale změny životního stylu mohou pomoci.

Alkohol a drogy - Některé důkazy naznačují souvislost mezi užíváním drog a schizofrenie. Je nesporné, že zneužívání návykových látek komplikuje léčbu schizofrenie a zhoršuje příznaky. Pokud máte nějaký problém s užíváním návykových látek, požádejte o pomoc.

Pravidelné cvičení - Studie ukazují, že pravidelné cvičení může pomoci zmírnit příznaky schizofrenie. Ideální je 30 minut fyzické aktivity denně. Dělejte věci, při kterých se budete cítit dobře. Pokud nemůžete sehnat práci, najděte si další aktivity, které vám dávají pocit účelu a úspěchu. Pěstujte vášeň nebo hobby. Pomáhat druhým je obzvlášť naplňující.

Léčba schizofrenie krok č. 5: Prozkoumejte možnosti ve své komunitě

V mnoha zemích existují různé vládní programy a komunitní služby, které mohou být pro schizofreniky užitečné. Chcete-li prozkoumat své možnosti, navažte kontakt s místními duševními zdravotnickými zařízeními, agenturami sociálních služeb, podpůrnými skupina nebo obecními úřady.

Práce a sociálních dovedností

Odborné a sociální rehabilitace učí základním životním dovednostem lidi se schizofrenií tak, aby mohli fungovat ve svých rodinách nebo společenství. Existuje mnoho různých typů rehabilitačních programů, které vám pomohou naučit se, jak žít samostatně. Rekvalifikační programy vás mohou naučit pracovní dovednosti a pomohou vám najít plný nebo částečný pracovní úvazek. Jiné programy mohou zahrnovat výcvik v zacházení s financemi, veřejnou dopravou, komunikaci s ostatními.


Mohlo by vás zajímat: Schizofrenie a její kompletní příznaky

Autor: Jad

Léčba schizofrenie a doporučení. Jak probíhá léčba schizofrenie a co je třeba udělat pro zlepšení stavu. Doporučení k léčbě schizofrenie. Postupy při léčbě schizofrenie
Zdravá výživa

 309 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ