Zdraví

Narcismus nejčastěji postihuje vedoucí pracovníky

30.08 2015|Psychika
Narcismus nejčastěji postihuje vedoucí pracovníky

Věděli jste, že narcismus nejčastěji postihuje vedoucí pracovníky? Studie z univerzity v Surrey zjistila, že když se spojí nadřazený intelekt a psychopatický temperament, vzniknou nejlepší možné podmínky pro poruchu osobnosti jménem narcismus.

Co je to narcismus?

Narcismu se projevuje přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které narcista chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Psychologie na narcismus nahlíží jako na strukturální poruchu osobnosti, při níž člověk přehnaně oceňuje sám sebe a stejná hodnocení vyžaduje i od svého okolí. Často své okolí ovládá a využívá, závidí druhým jejich úspěchy…A co říká o narcismu Velký lékařský slovník? Ten definuje narcismus jako přehnanou sebelásku. To mě nutí k zamyšlení. Do jaké míry je sebeláska zdravá a kdy už hraničí s poruchou?

Postihl narcismus i vás?

Je důležité neplést si rozdíl mezi sebevědomím a narcismem. Jaké jsou hlavní vlastnosti narcisty? Má vysoké nároky na ostatní a touží po obdivu. V závažných případech může být závistivý, chybí mu empatie a je připraven využívat ostatní ve snaze o dosažení jeho působivých cílů. I když může být charismatický a okouzlující, může se až příliš často zdát velice sobecký a necitelný. Pokud se cítí opovrhovaný a zesměšňován, mohl by mít až záchvat destruktivního vzteku a snažit se pomstít. Takové paroxysmální reakce je někdy nazývána jako "narcistický vztek" a může mít katastrofální následky pro ty, na něž je zaměřena.

Dva různé druhy narcistů

Narcismus má dvě formy projevu. Tou první je primární narcismus, což je normální stádium dětského vývoje, dokud dítě nezačne rozlišovat mezi sebou a svým okolím a všechno samozřejmě vztahuje samo k sobě. Primární narcismus není klinická diagnóza, ale spíše výkladový pojem. A druhou formou je sekundární narcismus, který je naproti tomu vážnou poruchou osobnosti, často způsobenou vnitřními pochybnostmi o sobě, které pak člověk kompenzuje přehnaným sebevědomým a arogantním vystupováním, přehnanými nároky a touhou po veřejném úspěchu a moci. Některé odborné studie upozorňují na to, že sekundární narcismus opakem skutečné lásky, kterou pacient není schopen pochopit.

Jako příklad poslouží kniha Obraz Doriana Graye, kde vystupuje postava Lorda Henryho Wootona, která je silně, stejně jako postava Dorian Graye, narcistická. Lord Henry je velice okouzlující a bystrý. Dělá velký rozdíl mezi lidmi. Vybírá si své přátele podle jejich dobrého vzhledu, skvělé figury. A své nepřátele si vybírá podle jejich intelektu. Chce, aby ho všichni oceňovali.

Autor: Liv

Narcismus nejčastěji postihuje vedoucí pracovníky. Co je to narcismus? Jak se projevuje narcismus? Existují dva různé druhy narcismu. Jak poznáte narcistu..
Zdravá výživa

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ