Zdraví

Ženy, které milují a pečují příliš trápí Wendy syndrom

20.04 2017|Psychologie
Ženy, které milují a pečují příliš trápí Wendy syndrom

Abychom se my ženy mohly starat o druhé, je důležité starat se především o sebe. Pokud se nebudeme starat o sebe, zhorší se naše zdraví a v důsledku toho nebudeme schopny se starat ani o sebe ani o ostatní.

Pro nás ženy je typické, že někdy zapomínáme, že nejdůležitějšími lidmi v našem životě jsme my samy. Schopnost říci ne, když se nám něco nelíbí, neznamená, že jsme sobecké. Je to jen znakem toho, že si vážíme sami sebe. Stává se, že své vlastní úctě nepřikládáme zvláštní význam. Jsme si však jisté, že přesně víme, co bude potřebovat naše rodina a přátelé.

Citlivě reagujeme na potřeby svého partnera, rodičů i dětí, protože o ně rády pečujeme. Staráme se však také o to, co je nezbytné pro nás? Někdy je to opravdu těžké. Mnoho žen má tendenci přemýšlet asi takto: "Pokud je manžel v pořádku, jsem taky v pořádku" nebo "Když je dobře dětem, je dobře i mě".

Je zřejmé, že štěstí druhých, jejich bezpečnost a všechny jejich potřeby jsou pro vás prvořadé. Nicméně, nesmíme zapomínat, že i my si zasloužíme stejnou péči, minimálně od sebe samých. Požitek z naší osobnosti, našeho času a prostoru vede k sebeúctě a vysokému sebevědomí, což je nesmírně důležité.

Wendy syndrom

V psychologii existuje termín, který se nazývá "Wendy syndrom". Když se mluví o Wendy syndromu, mnoho lidí si myslí, že popisuje poněkud zastaralé chování, které je typické pro minulou generaci našich matek a babiček. Ale opak je pravdou.

Potřeba pečovat o naše partnery a uspokojit všechny jejich potřeby místo svých vlastních, je i dnes pokládána za normální. Existuje mnoho žen, které dělají tu chybu, že "milují příliš", a tím ztrácejí svou vlastní sebeúctu.

Wendy syndrom definoval psycholog Dan Kiley v roce 1983. Popisuje podle něj ženy, které fungují jako "matky" pro své partnery nebo blízké osoby. Wendy je žena Petra Pana ze známé pohádky. Wendy je ta, která dělá věci, které Petr Pan nemůže udělat. Ona dělá každé rozhodnutí s ohledem na Petra Pana, aby zamezila jeho nespolehlivosti. Wendy je prototypem příliš ochraňující matky. Ti, kteří trpí Wendy syndromem těžko kontrolují svůj vlastní směr v životě, tak se oddaně snaží kontrolovat životy druhých.

Petr Pan je muž, který nechce vyrůst. Chce být navždy dítětem a skrývá se za ty, pro které je zodpovědnost na prvním místě. Wendy ani Petr Pan neuznávají, že mají nějaké problém - nejsou si toho vědomi.

Wendy syndrom je většinou o ženách, které jsou příliš závislé na svých partnerech. Zacházejí s nimi jako s nezralými dětmi. Tyto ženy často říkají: "Mám pocit, že mám tři děti, místo dvou, protože mám ještě manžela." Wendy ženy jsou velmi nejisté, nemohou zvládnout svůj hněv a tímto chováním se často snaží o ochranu před možným odmítnutím a opuštěním.

Žena, která trpí Wendy syndromem:

 • Je připravená sloužit druhým v kteroukoliv denní či noční dobu, přičemž přednost před ní samotnou má partner a rodina.
 • Péče a uspokojení všech potřeb ostatních dělá ženu s Wendy syndromem šťastnou. Na jedné straně to uspokojuje druhé a navíc je to pro ní způsob, jak ukázat svojí lásku.
 • Žena popírá, že má nějaké problémy.
 • Má tendenci věřit, že její partner bez ní nemůže přežít. Pravdou je, že Petr Pan není schopen nést odpovědnost.
 • Tyto ženy mají také velký pocit viny, když vidí, že nemohou mít vše pod kontrolou a vidí, že jejich blízcí nemají plné pohodlí.
 • Její představa lásky je rovna oběti. Obětuje své nepohodlí, únavu a jiné negativní důsledky, které sebou nese péče o jiné.
 • Vyhýbá se konfliktům a snaží se, aby druzí byli šťastní a to i na úkor svého štěstí.
 • Omlouvá se nebo má pocit viny za věci, ze které ani nemůže.
 • Vyvolává vinu. Wendy žena nesnáší, když je nucena k určitému chování. Plní ho, ale je naštvaná.
 • Dříve či později přijde čas, kdy si žena uvědomí, že velkoryse nabízí všechno ze sebe, aniž by dostávala něco na oplátku. Sebehodnocení takových žen je velmi křehké a zároveň mají strach z opuštění a toho, že přestanou být pro ostatní "vhodné".
 • Žena je v začarovaném kruhu. Kolísá mezi tím, že se chová jako mučednice a tím, že za to trestá svého muže (utrácí za věci, které si její rodina nemůže dovolit, stává se hypochondrem a očekává, že ji muž bude vozit po doktorech).


Jak poznáte, že trpíte Wendy syndromem?

 • Máte pocit, že jste v pasti. Máte práci, ale zároveň máte spoustu povinností doma, s výchovou dětí a možná i starostí o rodiče nebo další příbuzné.
 • Každý den se od vás očekává totéž: že budete stejně tvrdé v plnění svých úkolů, a že váš fyzický a emocionální stav se nikdy nezmění. Jste žena, která slouží druhým a dělá to s láskou a naprostou transparentností.
 • Jiní si vůbec neuvědomují, že nemáte absolutně žádný čas pro sebe. Jsou si jistí, že jste šťastné, když plníte všechny úkoly a věnujete svůj volný čas na pomoc každému, kdo vás o to požádá.
 • Když se setmí, je vám líto, že jste nenašly chvilku pro sebe. Zavíráte oči únavou a myslíte na to, že vás druhý den čekají stejné povinnosti.
 • Pokud budete udržovat tento styl chování, v průběhu času riskujete, že upadnete do stavu úzkosti. Vaše mysl může mít plány pro každý den a všechny tyto úkoly, ale vaše tělo nemusí mít čas, aby se s nimi vypořádalo.
 • Nervozita, únava a hladina kortizolu v krvi začínají mít vliv na vaše fyzické zdraví. Pokud jde o vaši emocionální rovnováhu, dříve či později si uvědomíte, že jste si vybudovaly druh vězení, ze kterého nevíte, jak se dostat ven.

Prevence a léčba Wendy syndromu

Prevence Wendy syndromu pochází z dětství. V této fázi začíná sociální a osobnostní rozvoj, který je spojený s tvorbou naší identity. Proto je velmi důležité, jaký vzdělávací styl rodiče zvolí. Je důležité vzdělávat děti v oblasti rovnosti již od malička.

Prvním krokem v léčbě je identifikovat a přiznat si, že máte problém. Základem léčby je u pacientky odstranit strach z opuštění nebo odmítnutí v případě, že nedělá vše, co po ni druzí chtějí. Protože pokud tato myšlenka nebude pokládána za iracionální, bude velmi těžké toto chování změnit. V průběhu léčby se proto sleduje, v jakých obdobích života se pacientka chovala tímto způsobem. Pacientky se dále učí, jak říkat ne a delegovat úkoly.

Co pro sebe můžete udělat samy?

Když dovolíte sami sobě to, co si zasloužíte, budete přitahovat to, co skutečně potřebujete. Přemýšlejte o této frázi a aplikujte ji ve svém životě. Většina z nás má mylnou představu, že vysoké sebevědomí znamená být sobecká a myslet jen na sebe. Není to pravda. Nic nemůže být vzdálenější od reality než tohle. První věc, kterou musíte pochopit je, že všichni si zasloužíme být šťastní. Pokud našemu životu dominuje stres a úzkost, protože se v první řadě staráme o druhé, a teprve potom o druhé, nakonec onemocníme.

Milé ženy, během každého dne byste měly věnovat alespoň 2 hodiny samy sobě. Dělat něco, co vám dělá radost, co vás rozptýlí a přispěje vašemu osobnímu růstu. Naučte se říkat ne, říct nahlas svůj názor a vyjádřit své potřeby, aniž byste se bály, že jste sobecké. Buďte realistky a upřímné.

Užijte si to, co si zasloužíte! V okamžiku, kdy si začnete užívat, co si zasloužíte, věci kolem vás se změní. Proč? Vzhledem k tomu, že vy samy se budete cítit lépe, protože si ceníte samy sebe, poroste vaše sebevědomí a vy budete rozumět, co stojí za to a co ne.

Pokud ostatní nechápou, jaká je vaše cena, ukažte jim následující. Vy tu nejste jen proto, abyste se staraly o druhé, sloužily jim a milovaly je. Musíte milovat také sami sebe a starat se o svůj osobní růst. Začněte si cenit sebe samých už dnes. Najděte si svůj prostor pro relaxaci, věnujte se svým zájmům, obohaťte své sociální vztahy a mějte vždy na paměti, že hrají důležitou roli v historii vašeho života.

Autor: Mak

Wendy syndrom trápí ženy, které milují a pečují příliš. Ženy, které milují příliš nebo se příliš starají o své partnery často trpí Wendy syndromem
Zdravá výživa

 305 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ