Zdraví

Sociální fobie je důsledkem narušených komunikačních schopností

07.06 2017|Psychologie
Sociální fobie je důsledkem narušených komunikačních schopností

Psychologové z univerzity Imperial College v Londýně dospěli k závěru, že komunikační potíže v dětství jsou příčinou, nikoliv důsledkem sociální fóbie a mohou snížit riziko vzniku generalizované úzkostné poruchy.

Co je to sociální fobie?

Sociální fobie je úzkostná porucha, která postiženému způsobuje fyzické nebo psychické problémy v různých situacích, jako je styk s lidmi, telefonování, jedení či psaní na veřejnosti a podobně. Sociální fobie často vede k částečné nebo úplné sociální izolaci a stresu.

Sociální fobie u dětí

Vysoký výskyt sociální fobie přiměl vědce hlouběji se zajímat o rizikové faktory, které přispívají k jejímu vzniku. I když je tato porucha často zjištěna v raném věku, vyskytuje se ve zvýšeném množství i ve vyšším věku.

Sociální fobie například postihuje 3-4 % dětí, 9 % dospívajících, ale už 12-13 % dospělých. Je známo, že sociální fobie je často provázena obtížemi v komunikaci, jako je například strach z mluvení na veřejnosti. Ale vzhledem k tomu, že se tyto symptomy mohou objevit i v rámci pasivní interakce, zůstává úloha komunikačních dovedností v etiologii nemoci nejasná.

Nová zjištění

V novém výzkum britských vědců byly hodnoceny komunikační potíže a duševní stav 9491 dětí ve věku 7, 10 a 13 let. Vzorek zahrnoval děti, které se narodily v Bristolu v letech 1991-1992. V první fázi vědci studovali sociální-ekonomické postavení dětí na základě vzdělání matky.

Minulé studie totiž prokázaly, že toto kritérium může spolehlivě předpovědět sociální a materiální blahobyt. Poté u dětí zjišťovali intelektuální koeficient pomocí Wechslerova testu a riziko vzniku poruch autistického spektra pomocí speciálního dotazníku.

Výsledky ukázaly, že komunikační potíže nemusí být důsledkem sociální fobie, ale její příčinou. Nejvýraznější trend byl zjištěn u dětí mezi 7 a 10 lety. Podle vědců výsledky studie doplňují znalosti o vztahu mezi úzkosti a komunikačními dovednostmi. Vzhledem k tomu, že studie byla provedena na velkém počtu dětí, dají se její výsledky zobecnit na populaci: narušení komunikace v dětství je příčinou vzniku sociální úzkosti, ale zároveň omezuje výskyt generalizované úzkostné poruchy.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Jak se žije lidem se sociální fobií
Sociální fobie a invalidní důchod

Autor: Liv

Sociální fobie je důsledkem narušených komunikačních schopností. Sociální fobie u dětí. Příčina sociální fobie je podle britských vědců
Zdravá výživa

 300 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ