Zdraví

9 kroků k efektivnímu rodičovství

17.02 2017|Rodina
9 kroků k efektivnímu rodičovství

Výchova dětí je jedno z nejtěžších a nejvíce naplňujících zaměstnání na světě, na které se nemůžete nikdy

pořádně připravit. Zdravé zdraví pro vás připravilo 9 výchovných tipů, které vám pomohou lépe splnit vaši roli rodiče.

1. Zvyšujte vašemu dítěti sebeúctu

První důležitou součástí efektivního rodičovství je budování sebeúcty dítěte. Děti rozvíjejí svůj pohled na sebe podle toho, jak je vnímáte vy. Děti doslova absorbují váš tón hlasu, vaši řeč těla i váš výraz. Vaše slova a činy ovlivňují rozvoj jejich sebevědomí víc než cokoliv jiného. Chvalte jejich úspěchy, ať jsou sebemenší, dětem to pomůže vybudovat si nezávislost a budou se cítit schopné a silné. Naopak, pokud je budete znevažovat komentáři, nepříznivě
porovnávat s jinými, budou se cítit bezcenné.

Vyhněte se prohlášením typu "To je hloupost" nebo "Chováš se jako dítě, víc než tvůj malý bratr". Tato prohlášení způsobují poškození, stejně jako fyzické rány. Vybírejte proto slova opatrně a buďte soucitní. Ukažte dětem, že každý dělá chyby a že je milujete, i když chybují.

2. Dejte dětem najevo, že jsou dobré

Už jste někdy přemýšleli nad tím, kolikrát denně na děti reagujete negativně? Můžete zjistit, že děti kritizujete mnohem častěji, než jim dáváte komplimenty. Jak byste se cítili, kdyby šlo o vašeho šéfa a on se po vás jenom vozil, i kdyby to bylo dobře míněné?

Mnohem efektivnější je děti motivovat tím, že je chválíte, než kritizujete. Pochvalte je pokaždé, když něco dělají dobře. Pochvala v nich bude podporovat dobré chování v dlouhodobém horizontu více, než opakované pokárání. Najděte si důvod, proč děti chválit každý den. Buďte velkorysí s odměnami - láska, obětí a komplimenty dokáží divy.

3. Stanovte limity a budujte disciplínu

Efektivní rodičovství znamená i disciplínu a řád. Disciplína je nutná v každé domácnosti. Cílem disciplíny je pomoci dětem vybrat přijatelné chování a naučit je sebeovládání. Mohou si vyzkoušet své limity a navázat na ně. K limitům ovšem potřebuji správné vedení odpovědné dospělé osoby. Ta musí stanovit domovní pravidla a pomáhat dětem pochopit svá očekávání a rozvíjet v nich sebeovládání. Některá pravidla mohou zahrnovat například - zákaz televize, pokud řeknou nadávku nebo zbijí sourozence.

Možná budete chtít zavést systém varování a postupného stupňování trestu. Častou chybou rodičů je neschopnost být důslední. Nemůžete děti jeden den ukáznit trestem a druhý den přestupek ignorovat. Je třeba je učit věci konzistentně.

4. Udělejte si na své děti čas

Pro rodiče a děti je často obtížné, aby spolu společně pojedli, natož aby spolu trávili kvalitní čas. Existuje velká pravděpodobnost, že vaše děti by s vámi chtěli trávit více času. Vstaňte každé ráno o 10 minut dříve, abyste mohli se svým dítětem posnídat nebo nechte nádobí v dřezu a jděte se po večeři projít. Děti, kterým se nedostává pozornosti od rodičů, se často zlobí nebo hledají jiné způsoby, jak získat jejich pozornost.

Mnoho rodičů se snaží se svými dětmi čas plánovat. Vytvořte si třeba jednout týdně "speciální večer" a nechte děti vám pomoci rozhodnout, jak budete čas trávit. Hledejte i jiné způsoby, jak se s dětmi spojit. Udělejte pro ně něco speciálního. Nachystejte jim svačinu do školy, připravte jim to, co mají rády.

Dospívající děti potřebují méně pozornosti od svých rodičů než mladší děti, proto je zde méně příležitostí, jak společně trávit čas. Ale je třeba, aby byli rodiče k dispozici, když je dospívající potřebují, když projeví touhu si popovídat nebo se účastnit rodinné aktivity. Absolvování společných koncertů, her, výletů a dalších akcí vám umožní se o svém dítěti dovědět více a stát se jeho přítelem v mnoha důležitých ohledech.

Nevnucujte si pocit viny, pokud jste pracující rodič. Můžete dát dětem najevo přízeň mnoha malými věcmi. Připravte jim popcorn, zahrajte si s nimi karty nebo cokoliv jiného, co si budou pamatovat.

5. Buďte dobrým vzorem

Malé děti se učí jednat tím, že sledují své rodiče. Čím jsou mladší, tím více kopírují své rodiče. Než tedy cokoliv uděláte, přemýšlejte o tom, co byste chtěli, aby udělalo vaše dítě. Jak chcete, aby se chovalo, když se třeba zlobí? Uvědomte si, že vás vaše děti neustále sledují. Studie například ukázaly, že pokud mají děti násilné sklony, obvykle je pochytily doma.

Přemýšlejte o rysech, které chcete u vašeho dítěte vidět: respekt, přátelskost, poctivost, laskavost nebo toleranci? Ukazujte nesobecké chování. Dělejte pro ostatní lidi věci, aniž byste očekávali odměnu. Poděkujte nebo pochvalte, když je třeba.

6. Sestavte si priority

Ani efektivní rodič nemůže očekávat, že jeho děti budou dělat všechno jednoduše proto, že to jako rodič řeknete. Chtějí a zaslouží si vysvětlení, stejně jako dospělí. Nebudete-li mít čas jim něco vysvětlit, děti začnou uvažovat o našich hodnotách a motivech a zda mají nějaké opodstatnění. Rodiče, kteří s svým dětem vysvětlí důvody svých rozhodnutí, jim umožní porozumět a naučí je aby nepochybovaly.

Ujasněte jim vaše očekávání. Pokud máte problém to popsat nebo vyjádřit city, pozvěte své dítě, aby problém nebo práci řešilo s vámi. Ujistěte se, že chápe důsledky. Buďte otevření návrhům vašeho dítěte. Vyjednávejte. Děti, které se podílejí na rozhodnutích jsou více motivované k jejich provedení.

7. Buďte flexibilní a ochotni upravit svůj rodičovský styl

Pokud jste z vašeho dítěte často zklamání, pravděpodobně je problém ve vašich nerealistických očekáváních. Rodiče s tímto problémem by si měli promluvit s ostatními rodiči nebo specialisty. Prostředí velmi ovlivňuje chování dítěte, takže byste měli být schopni chování ovlivnit změnou prostředí. Jak se dítě bude měnit, můžete pomalu upravovat váš rodičovský styl. Dospívající mají tendence méně vzhlížet k rodičům a hledat více vzory ve svých vrstevnících. Není na tom nic špatného. Na vás je, abyste jim i nadále poskytovali poradenství, povzbuzení a disciplínu. A využijte každou možnou chvíli ke společnému využití času.

8. Ukažte, že je vaše láska bezpodmínečná

Jako rodič jste zodpovědný za nápravu a vedení svého dítěte. Náprava vždy záleží na tom, jak ji podáte. Pokud je třeba sjednat s vašim dítětem nápravu, vyhněte se obviňování, kritizování nebo hledání chyb, které podkopávají sebeůctu a mohou vést k nelibosti. Místo toho se jej snažte pěstovat a podporovat. Ujistěte je, že ačkoliv od nich příště očekáváte lepší chování, vaše láska je zde bez ohledu na to co bylo a bude.

9. Poznejte své rodičovské potřeby a omezení

Smiřte se s tím, že nejste dokonalý rodič. Jako vůdce rodiny máte své silné i slabé stránky. Rozpoznejte své schopnosti - "Jsem milující a oddaná". Slibte si pracovat na svých slabých stránkách - "Musím být důslednější". Snažte se mít realistická očekávání od sebe, svých dětí i manžela. Nemusíte mít na všechno odpovědi. Naučte se odpustit si.

Efektivní rodičovství je jako práce. Zaměřte se na oblasti, které vyžadují největší pozornost než na snahu řešit všechno najednou. Přiznejte si, když vyhoříte. Udělejte si čas na své zájmy. Zaměřit se na své potřeby neznamená být sobecký. Pokud se staráte o své blaho, je to další významnou přidanou hodnotou modelu pro vaše děti.

Autor: Jad

9 kroků k efektivnímu rodičovství. Jak vychovávat děti, aby vyrostly sebevědomě a bez komplexů. Pravidla efektivního rodičovství jsou velmi důležitá pro zdravé
Zdravá výživa

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ