Zdraví

Dysfunkční rodina a její vliv na vývoj dítěte

30.10 2015|Rodina
Dysfunkční rodina a její vliv na vývoj dítěte

Rodina, kterou lze označit za funkční, plní dobře své základní funkce. Jaké to jsou? Základní funkcí rodiny je poskytovat svým členům emocionální podporu, ekonomické zázemí a vychovávat děti.

Důležitou funkcí rodiny tedy je, že pomáhá dětem a mladistvým, aby se vyvíjely správným směrem a stali se z nich nezávislí, emocionálně stabilní lidé, kteří najdou uplatnění ve svém životě.

Vývoj dítěte v dysfunkční rodině

Co je dysfunkční rodina? Pokud si rozebereme definici slova dysfunkce, hodně se dozvíme a také nám ledacos napoví. Odborná definice má dva významy. Za prvé to může být narušení, snížená funkce, vada či poškození a za druhé takový důsledek lidského vědomého jednání, který negativně zasahuje celek společnosti, její adaptační schopnost, integraci, uskutečňování cílů, zachování struktur.

Dysfunkční rodina může vyvinout u dítěte agresivní chování

Po této definici můžeme odvodit, jakým způsobem ovlivňuje rodinu, coby společenskou instituci. Rodiče vychovávají své děti, vštěpují jim určité názory, vzory a víru, které se dítě učí, že je normální. V dysfunkční rodině jsou děti často izolovány od svých rodičů, fyzicky nebo emocionálně, což se může negativně projevit ve schopnosti jejich soustředění, v chování, zhorší si prospěch ve škole, ale především to s sebou nese následky psychického charakteru dítěte. Dítě je většinou vytlačováno i ostatními vrstevníky. Takovéto děti se ve většině případů tzv. „uzavřou sami do sebe“ a nekomunikují s okolím. Dalšími případy jsou děti, kteří reagují přehnaně a podrážděně, jsou velice agresivní a schopné ublížit.

"Pokud dítě vyrůstá v rodině, kde se křičí a bojuje, předpokládá, že všichni rodiče křičí a bojují. Zkrátka nic jiného nezná. Neví, jak je to v ostatních rodinách. Vnímá pouze tu svoji. Přijde mu, že to takto má být," říká Elena Moric, dětská psychoterapeutka.  Pokud otec fyzicky nebo verbálně napadá matku, pak dítě vyroste ve víře, že žena je bezcenná a má se jí ubližovat. Pravděpodobně bude dělat to samé. Dítě nemá žádný základ pro myšlení. Učí se tím, co vidí a slyší.

Důsledky dysfunkční rodiny si dítě nese celý život

Nešťastné je, že rodiče zřejmě věří, že tento typ chování je prostě „ normální“. "Rodiče předávají určité vzorce, které zase je naučili jejich rodiče. Toto dítě, když vyroste, bude i v dospělosti jednat a chovat se podle těchto vzorců. Trvá to velmi dlouho a málokterý jedinec tyto vzorce odhalí a pokusí se je změnit. Takové dítě musí na sobě celý život vnitřně pracovat," vysvětluje Moric. Tyto vzorce jsou podle psychologů předávány i v rodinách, které jsou harmonické a plní veškeré funkce rodiny. Je tedy na každém jedinci, jak se s těmito převzatými informacemi vypořádá a zda-li prolomí cyklus, který je předáván z generaci na generaci. Aby bylo možné prolomit tyto vzory, člověk z dysfunkční rodiny se musí nejprve naučit, jak se chová funkční rodina.

Autor: Liv

Dysfunkční rodina a její vliv na vývoj dítěte. Jak může dysfunkční rodina ovlivnit dítě. Jak se dysfunkční rodina projeví na chování a budoucnosti dítěte..
Zdravá výživa

 305 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ