Zdraví

8 důvodů, proč jsou rodinné tradice tak důležité

08.01 2021|Rodina
8 důvodů, proč jsou rodinné tradice tak důležité

Tradice je jednou z nejkrásnějších ideologií, kterou lidstvo vytvořilo. Bohužel v dnešní době skrz na skrz protkané technologiemi je stále těžší je udržet. Na rodiny a hlavně děti přitom mají úžasný vliv. Dokáží spojit členy rodiny napříč generacemi a prohloubit jejich vztahy. Pro děti představují pevný bod v chaotickém světě, na který se mohou pravidelně těšit a na který budou po zbytek života vzpomínat. Proto bychom se jich neměli vzdávat a dát si tu námahu je vytvořit. Rozhodně budou pro děti větším přínosem než nový smartphone.

Za tradice jsou označovány pravidelné činy, chování, rituály, které provádíme ve stejnou dobu nebo stejným způsobem. Mohou být velké i malé, ale liší se od rutin a zvyků tím, že jsou prováděny s konkrétním záměrem a vyžadují myšlenku a úmysl. Když jsou tradice prováděny správně, dodávají našemu každodennímu životu určitou magii, ducha a strukturu.

Proč jsou tradice pro rodiny tak důležité?

1. Učí a posilují hodnoty vaší rodiny

Jedním z hlavních účelů rituálů, ať už náboženských nebo světských, je předávání a posilování hodnot. Totéž platí pro rodinné tradice. Každodenní rodinnou modlitbou se znovu posiluje význam víry. Například prostřednictvím každodenních pohádek na dobrou noc je dětem vštěpována hodnota vzdělání, čtení a celoživotního učení. Prostřednictvím pravidelných rodinných večeří a aktivit se jim vštěpuje ústřední postavení rodinné solidarity.

2. Jsou zdrojem identity

Tradice a rituály často vyprávějí příběh o rodině. Na makroúrovni mohou tradice učit děti, odkud jejich rodina pochází nebo jim poskytnout vhled do jejich kulturní nebo náboženské historie. Na mikroúrovni rodinné tradice slouží jako připomenutí událostí, které formovaly vaši rodinu a vaše děti. Například, každý rok si rodina pronajímá stejnou chatu u jezera a pokaždé, když tam jede, si připomíná všechny zážitky, které tam v průběhu let zažila.

Tradice a příběhy konkrétní rodiny hrají důležitou roli při utváření osobní identity dítěte. Psycholog Marshal Duke zjistil, že děti, které mají důkladné znalosti o historii své rodiny, jsou obvykle flexibilnější a sebevědomější. Porozumění minulosti a poznání, že patříme k něčemu většímu než jsme my, totiž rozvíjí sebedůvěru.

3. Utužují rodinné vztahy

Vědci zjistili, že rodiny, které se často zapojují do tradic, mají silnější pouto a jsou jednotnější než rodiny, které nezavedly společné rituály. Tradice poskytují vzácnou příležitost pro osobní interakci, pomáhají členům rodiny důvěrněji se navzájem poznat a vzájemně si důvěřovat.

4. Dávají dětem pocit bezpečí

Rodinné tradice a rituály jsou protijedem proti nervozitě z našeho rychle a neustále měnícího se světa. Pro děti i dospělé je příjemné a důležité mít ve svém životě několik záchytných bodů. Tradice navíc mohou být zvláště užitečné v dobách změn a zármutku. Možná jste se se svou rodinou přestěhovali do nového města a pro vaše děti je všechno nové a divné, alespoň však vědí, že každou středu se jde do pizzerie a každé sobotní ráno je táta vezme na hřiště.

Vědci zjistili, že rodinné tradice a rituály mohou dětem poskytnout pohodlí i bezpečí, i když hlavní zdroj jejich stresu pochází z rodiny samotné. Jedna studie například zjistila, že rodiny alkoholiků s menší pravděpodobností přenášejí alkoholismus na další generaci, pokud zachovávají rodinný rituál večeře a nedovolí, aby alkoholismus rodičů zasahoval do této společné doby.

5. Učí děti o rytmu a sezónnosti života

Náš svět a vesmír se skládají z malých i velkých cyklů, východu a západu slunce, smrti a znovuzrození, zimy, jara, léta a podzimu. I generace se pohybují v cyklech. Kruhové pojetí času a touha následovat přirozený rytmus dnů a ročních období je zakořeněno hluboko v nás, ale moderní doba tyto zvyky stále více odsouvá do pozadí a vytváří si svůj vlastní časový plán, který se soustředí pouze na přítomnost.

Ve středověku měli rolníci 150 dní v roce na odpočinek a svátky. Jejich život byl těžký, ale pracovní cykly a oslavy vyvážené. V dnešní době se sice nemůže věnovat polovinu roku naším tradicí, ale můžeme zavádět malé pravidelné obřady, které se pro nás a naše děti stanou neměnné rozcestníky, na které se můžeme těšit a spokojeně na ně vzpomínat.

6. Předávají kulturní a náboženské dědictví

Mnoho rodinných tradic se předává z generace ne generaci. Jejich dodržování ve vlastní rodině je skvělý způsob, jak naučit vaše děti o kulturní a náboženské historii vaší rodiny, čímž se vylepšuje jejich osobní identita. Pokud si nevíte rady se zaváděním rodinných rituálů nebo tradic, pak je studium rodinné historie skvělým způsobem, jak s nějakou tou tradicí začít.

7. Propojují generace

Spisovatel Bruce Feiler ve své knize "Tajemství šťastných rodin" tvrdí, že prarodiče jsou něco jako eso v rukávě lidstva. Sociologové a odborníci na rodinné problémy zjistili, že děti, které mají úzký vztah s prarodiči, mají méně emocionálních a behaviorálních problémů. Navíc, pokud jsou prarodiče více angažovaní, sníží i stres pro rodiče. Prarodiče mohou děti hodně co naučit, navíc je vztah s vnoučaty velmi důležitý i pro ně a pro jejich pocit, že jsou stále potřební.

8. Vytváří trvalé vzpomínky

Ve své knize "Zeptejte se dětí", popisuje Ellen Galinsky svůj průzkum, ve kterém se dětí zeptala, na co si ze svého dětství nejvíce pamatují. Většina dětí vzpomínala jednoduché každodenní tradice, jako jsou rodinné večeře, prázdninová setkání a pohádky na dobrou noc. Tyto pozitivní vzpomínky z dětství mohou pomoci, aby se vaše dítě stalo šťastnějším a velkorysejším dospělým. Zatímco dříve psychologové považovali nostalgii za znak deprese, nedávný výzkum ukázal, že milé vzpomínky na minulost ve skutečnosti poskytují nesčetné množství pozitivních výhod, včetně boje proti osamělosti, podpory štědrosti vůči cizím lidem a odstranění úzkosti.

Jak vytvářet tradice

Nejdříve přemýšlejte nad účelem. Ptejte se, co z této tradice budou mít vaše děti a rodina. Chcete dětem vštípit určitou hodnotu? Třeba rodinnou solidaritu nebo jednotu? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou vymyslet smysluplné rodinné tradice.

Začleňujte tradice z dětství. Pokus o sloučení tradic od každého rodiče může být běh na dlouhou trať. Při zavádění tradic je dobré si s tím druhým promluvit o tom, které tradice budete dodržovat a od kterých upustíte. Buďte kreativní a snažte se dělat kompromisy. Pokud máte problém se dohodnout na tom, která tradice se bude dodržovat, je lepší investovat čas místo hádek do tvorby nových tradic, které budou jedinečné pro vaši novou rodinu. V případě, že už vám nějaká tradice nevyhovuje, nebojte se jí zbavit. Hlavně to nepřehánějte a tradice zavádějte pomalu. Držte se pravidla, kvalita je lepší než kvantita.

3 tipy tradic, které by měla mít každá rodina:

Každodenní tradice - jsou malé věci, které členové rodiny dělají každý den, aby si znovu potvrdili rodinné hodnoty a identitu. Mnoho každodenních tradic vzniká spontánně ze dne na den. Například rodinná večeře nebo rutiny před spaním.

Týdenní tradice - tyto tradice opakujeme jednou týdně. Může to být třeba sobotní oběd v pizzerii, speciální nedělní snídaně nebo filmový večer.

Život měnící tradice - jedná se o tradice oslavující velké životní změny nebo milníky ve vaší rodině. Tyto tradice mohou být něco tak jednoduchého jako každoroční vánoční fotografování nebo něco hlubšího, jako je zasvěcení nového domova. Kromě těchto velkých tří kategorií můžete také vytvářet rodinné tradice, které se konají každý měsíc nebo sezónu.

Pokud ve vaší rodině nějaké tradice dodržujete, budeme rádi, když se pro inspiraci pochlubíte v komentářích!

Autor: jad

8 důvodů, proč jsou rodinné tradice tak důležité. Rodinné tradice a rituály pomáhají k tomu, aby vaše děti byly sebevědomější a jistější. Propojují generace.
Zdravá výživa

 307 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ