Zdraví

Co jsou to ftaláty a proč bychom se jim měli vyhnout?

09.06 2021|Zdraví
Co jsou to ftaláty a proč bychom se jim měli vyhnout?

Ftaláty neboli estery kyseliny ftalové (PAE) představují poměrně širokou skupinu chemických látek, které se používají jako změkčovadla do plastů, jako přísady do kosmetiky nebo jako adhesiva. Mnohé z nich se ukázaly jako nebezpečné pro zdraví a často jsou spojovány s rakovinou, neplodností nebo hormonální nerovnováhou. Proč jsou tak nebezpečné a jak se jim vyhnout, se podíváme v dnešním článku.

Co jsou to ftaláty?

Je to skupina chemikálií používaných k tomu, aby určité plasty byly měkčí, pružnější a méně křehké. Každoročně se vyprodukují dva miliony tun ftalátů. Zní to jako hodně? Taky že je. Dva miliony tun se rovnají hmotnosti téměř 370 tisíc afrických slonů nebo šesti Empire State Building, uvádí magazín wellnessmama.com.

Jak se používají?

Existuje více než dvacet různých typů ftalátů, které se běžně používají ve stovkách produktů, například:

Stavební materiály a průmyslové výrobky: vinylové podlahy, lepidla, čisticí prostředky, mazací oleje, automobilové plasty, rozpouštědla, materiály, lepidla, laky a dráty a kabeláž pro stroje a zařízení.

Domácí produkty: sprchové závěsy, tapety, vinylové mini rolety, obaly na potraviny a plastové fólie, zahradní hadice, tiskařské barvy, sportovní potřeby

Lékařské vybavení: hadičky, skladovací vaky, vaky na tekutiny a krev, katetry, zkumavky na krmení, anestetikum a dialýza

Hračky a oblečení: nafukovací hračky, pláštěnky, gumové holínky

Kosmetika: lak na nehty, parfém, sprej na vlasy

Obavy z vystavení se ftalátům

Expozice ftalátům může nastat požitím, vdechnutím a kontaktem s pokožkou. Plastové skladovací nádoby mohou kontaminovat potraviny a nápoje. Můžeme dýchat prach, který přišel do kontaktu s vinylovými tapetami, mini roletami, sprchovými závěsy nebo nedávno instalovanými vinylovými podlahami. Když si na pokožku a do blízkosti sliznic naneseme kosmetiku obsahující ftaláty, můžeme absorbovat malé množství.

Pozornosti hodné jsou ftaláty používané v lékařských zařízeních. Mohou představovat problém pro ty, kteří často potřebují IV léčbu, jako jsou pacienti na dialýze nebo hemofilici, kteří vyžadují transfuzi krve. Ftaláty a jejich účinky mohou být pracovním rizikem pro ty, kteří pracují ve výrobě plastů nebo s mnoha průmyslovými výrobky, které obsahují chemikálie. Mezi ohrožené osoby patří jednotlivci pracující v oblasti výstavby a přestavby domů, malíři, tiskaři a ti, kteří pracují ve výrobě plastů.

Největším rizikem expozice jsou však děti, zejména v rozhodujících fázích vývoje plodu. Kojenci a batolata mladší než 36 měsíců jsou rovněž ohroženi, protože si přirozeně vkládají věci do úst, zejména své hračky (které jsou často plastové).

Účinky ftalátů

Největší obavou je způsob, jakým ftaláty ovlivňují reprodukční orgány a hormony, zejména u předpubertálních mužů. Některé byly spojeny s rakovinou prsu a jinými druhy rakoviny, alergiemi, obezitou, štítnou žlázou a dalšími hormonálními poruchami. Abychom těmto rizikům porozuměli podrobněji, podívejme se na tři konkrétní ftaláty:

Diethylhexyl ftalát DEHP / DOP

DEHP nebo DOP se nejčastěji používá jako změkčovadlo v polymerních
výrobcích, často v pružném PVC. Pružný PVC (polyvinylchlorid) se používá k výrobě řady produktů, včetně stavebních materiálů, jako jsou střešní krytiny, kabely, podlahy a vodovodní potrubí. DEHP se také používá k výrobě krevních vaků a dialyzačních zařízení. DEHP je součástí spotřebního zboží, jako jsou sprchové závěsy, interiéry automobilů, a dokonce i cvičební míče. Nejvyšší expozice ze spotřebních výrobků se vyskytuje u dětí a pochází z hraček a jiných výrobků souvisejících s péčí o děti.

Negativní účinky

Studie zkoumající toxicitu DEHP ukázaly, že postihuje zejména dva orgány: varlata a ledviny. Může změnit velikost ledvin a zvýšit výskyt ledvinových kamenů i jejich velikost. DEHP může také způsobit atrofii varlat, zmenšovat jejich velikost a při velmi vysokých dávkách způsobovat změny spermií. Zdá se, že muži v pubertě jsou na tyto účinky citlivější než dospělí.

Studie také ukazují, že DEHP může interferovat s funkcí mužského endokrinního systému, ovlivňovat sexuální vývoj a snižovat plodnost u myší a potkanů. Na základě těchto studií Evropská unie stanovila, že množství DEHP potřebné k vyvolání toxicity a negativních účinků jsou stejné nebo vyšší než následující:

- 4,8 mg/kg/den k ovlivnění varlat a sexuálního vývoje
- 20mg/kg/den k ovlivnění plodnosti
- 29 mg/kg/den k ovlivnění ledvin


Diethylftalát DEP

Podle průzkumu provedeného FDA v roce 2010 je DEP jediným ftalátem, který se v kosmetice stále běžně používá jako rozpouštědlo a fixátor vůně. V roce 2001 vonný průmysl používal přibližně čtyři tisíce tun DEP ročně. Z důvodu platných zákonů na ochranu vonných formulací nemusí společnosti zveřejňovat přísady vonných látek obsažených v produktech, jako jsou parfémy, make-up, výrobky pro péči o vlasy, prací prostředky, aviváže nebo dokonce svíčky.

Mezi další kosmetické výrobky, které často zahrnují DEP, patří koupelové oleje a soli, oční stíny, spreje na vlasy, krémy po holení, laky na nehty a odlakovače. Lze jej také najít v zubních kartáčcích, plastových obalech, repelentech proti komárům, a dokonce jako přísada do povlaků aspirinu. Evropská unie doporučuje, aby denní povolená úroveň expozice DEP byla 4 mg/kg/den. To je mnohem vyšší úroveň než u ostatních, protože
se považuje za jeden z bezpečnějších ftalátů. Ve studiích na zvířatech bylo zapotřebí mnohem vyšších dávek, aby došlo k negativním účinkům.

Vývojové efekty

Nežádoucí účinky byly často pozorovány pouze u potomků potkanů, kterým byly podávány dávky DEP, což naznačuje, že tyto účinky mohou být dlouhodobější, než jaké byly v současné době studovány. Tyto vývojové vady byly zpožděné rozvinutí ucha, zpožděné otevření očí a
zpožděné vaginální otevření u mláďat první generace.

Jak probíhá expozice DEP

Zpráva Světové zdravotnické organizace z roku 2003 o chemické látce zdůraznila, že tyto studie nemusí být přesvědčivé. DEP je přítomna ve většině laboratorních zařízení, proto je obtížné zabránit kontaminaci v kontrolních skupinách.

Můžeme být vystaveni DEP prostřednictvím potravin, které byly skladovány nebo přepravovány v plastových obalech. Jedna studie z Velké Británie zjistila, že pečivo uložené v krabicích vyrobených z tenké lepenky s plastovými okénky obsahujícími DEP mělo koncentrace ftalátu 1,7-4,5 mg/kg, i když se jídlo nedotklo plastu! V současné době se předpokládá, že DEP nepředstavuje žádné ohrožení zdraví pro člověka, a proto není regulováno.

Dibutyl ftalát DBP

DBP má nižší molekulovou hmotnost než jiné ftaláty a často se používá v kombinaci s těmi s vyšší hmotností, zejména DEHP. Používá se jako rozpouštědlo v mnoha barvivech rozpustných v oleji, v tiskařských barvách, tmelech a injektážních prostředcích, lepidlech, filmových nátěrech, insekticidech, jiných organických sloučeninách a jako lubrikant na vlákna v textilní výrobě. Používá se také jako parfémové rozpouštědlo a fixátor, suspenzní činidlo pro pevné látky v aerosolech, mazivo pro aerosolové ventily a změkčovadlo v laku na nehty.

Hlavním problémem ohledně DBP pro spotřebitele je jeho toxicita pro reprodukční orgány a hormonální cesty. Podle zprávy zveřejněné Výborem pro humánní léčivé přípravky, podskupinou Evropské agentury pro léčivé přípravky, se předpokládá, že DBP narušuje „vývoj struktur závislých na androgenu u zvířat inhibicí fetálních testikulárních biosyntéz testosteronu“.

Evropská unie zakázala používání této přísady v hračkách, předmětech pro péči o děti a kosmetice. Stát Kalifornie jej klasifikoval jako toxický pro reprodukci a vývoj. Studie prokázaly, že DBP může změnit expresi genů důležitých při syntéze pohlavních hormonů a při vývoji reprodukčních orgánů. DBP také koreloval se změnami motility spermií a sníženou koncentrací spermií, sníženou plodností a změnami hladin hormonů u dospělých mužů, podle EWG.

Jak již bylo řečeno, není dostatek důkazů k závěru, že je karcinogenní, ačkoli některé zdroje naznačují, že na to poukazují rostoucí důkazy. Účinky na štítnou žlázu Ovlivněn není pouze reprodukční systém. Tchajwanská studie z roku 2007 zjistila, že těhotné ženy s vyššími koncentracemi DBP měly tendenci k hypotyreóze.

Na základě těchto studií na lidech a zvířatech stanovili toxikologové v Americké komisi pro bezpečnost spotřebního zboží přijatelný denní příjem jako 0,2 mg/kg/den. V Evropské unii je přijatelný denní příjem stanoven na 0,01 mg/kg/den.

Expozice ftalátům

Hlavním zdrojem expozice DBP pro běžnou populaci je zásobování potravinami, následovaná pitnou vodou, půdou a okolním vzduchem. Někteří vědci se domnívají, že vdechováním DBP dostáváme značnou expozici.

Jak se ftalátům vyhnout?

I přes předpisy omezující jejich využívání jsou ftaláty všudypřítomné. I když se jim nemůžeme vyhnout úplně, můžeme aspoň omezit svou expozici vůči nim.

1. V kuchyni využívejte méně plastu (nahraďte plastové dózy keramikou či sklem, plastové tašky vyměňte za plátěnky a vyhněte se potravinám v plastu)

2. Vyhněte se výrobkům z PVC, vinylu a plastu číslo 3 (hlavně u dětských hraček zkuste najít alternativy ze dřeva, plyše či látky)

3. Vyvarujte se klasických vůní (éterické oleje poslouží stejně dobře, a navíc nejsou škodlivé)

4. Vyrábějte (či kupujte) přírodní kosmetiku (najděte si spolehlivého a kvalitního prodejce skutečně přírodní kosmetiky, nebo si ji zkuste vyrobit sami doma)

Autor: lan

Ftaláty jsou chemikálie, které se přidávají do plastů a jsou často spojovány s rakovinou, hormonální nerovnováhou neplodností. Kde ftaláty najdeme a jak je nahradit?
Zdravá výživa

 300 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ