Zdraví

Profesor Větvička: Mezi přírodními látkami pro podporu imunity vítězí betaglukany

14.09 2021|Zdraví
Profesor Větvička: Mezi přírodními látkami pro podporu imunity vítězí betaglukany

Viry a bakterie na nás útočí ze všech stran, proto hledáme způsoby, jak podpořit svou imunitu a onemocněním předcházet. Používání nejrůznějších přírodních látek, tzv. přírodních imunomodulátorů pro léčbu mnoha chorob je staré jako lidstvo samo, naše znalost bývá ale většinou omezená a často zmatená.

Jak si tedy vybrat z nepřeberného množství přírodních látek zpracovaných do doplňků stravy ty, které nám pomohou a neuškodí? Na tuto otázku odpovídá výzkum předního českého imunologa Václava Větvičky, který ve srovnávací studii porovnal řadu komerčně nejdůležitějších imunomodulátorů, tedy echinaceu, chlorellu, ženšen, esenciální olej, černý bez a betaglukan.

Nejlépe si vedly betaglukany

Vliv imunomodulátorů na fagocytární aktivitu

Fagocytóza, schopnost buněk pohlcovat cizorodé částice, mikroby či poškozené buňky, je základní funkcí plně aktivního makrofágu, tedy buněk imunitní soustavy. V prvním z testů se proto zkoumala tato první obranná linie, která se nachází v každém orgánu našeho těla. Stimulace fagocytózy je totiž většinou první reakcí, kterou přírodní imunomodulátory ovlivňují. Výsledky shrnuté v grafu ukazují, že pouze betaglukan statisticky významně zvýšil fagocytózu neutrofilů v periferní krvi a peritoneálních makrofágů.

Graf-1


Vliv imunomodulátorů na protilátkovou odpověď

Většina přírodních potravinových doplňků stimuluje také buněčnou imunitu. Všechny testované vzorky nějakým způsobem stimulovaly tvorbu protilátek, ale betaglukan byl zdaleka nejúčinnější.

Graf2


Vliv imunomodulátorů na aktivitu NK buněk

Pokusy se zaměřily také na aktivitu NK buněk (natural killer cells, přirození zabíječi), které tvoří důležitou součást imunitních reakcí. Účastní se totiž celé řady obranných mechanismů, především při detekci a eliminaci virů a rakovinných buněk. Výsledky ukázaly, že jediným doplňkem stravy s vysokou schopností aktivovat NK buňky je betaglukan, což bylo nezávisle dokázáno jak u zvířat, tak i u lidí.

Graf3


Vliv imunomodulátorů na tvorbu plicních metastáz

Poslední pokusy se zaměřily na účinky přírodních doplňků na inhibici rakoviny. Výsledky shrnuté v grafu ukazují, že pouze betaglukan významně snížil výskyt metastáz. Zatímco ostatní vzorky měly pouze několikaprocentní účinnost (pokud vůbec nějakou), betaglukan inhiboval výskyt plicních metastáz o 47 procent.

Z provedené studie vyplynulo, že většina komerčních imunostimulačních látek má pouze omezené, pokud vůbec nějaké, účinky na imunitní systém a růst rakoviny. Mezi testovanými látkami jednoznačně kraluje betaglukan, který ve všech testech nabídl jasné imunostimulační účinky.

Graf4


Co jsou betaglukany a jaké mají účinky?

Betaglukany jsou přírodní látky, jejichž používání má dlouhou historii v asijské medicíně. Nacházejí se v obilovinách, kvasinkách, v mořských řasách a v houbách. „Jedení kvasnic a hub ovšem nestačí. Betaglukan v nich je sice přítomen, ale ne v požadovaném množství, aby se účinky dostavily. Lidský trávicí systém navíc sám izolovat čistý betaglukan nedokáže,“ upozorňuje profesor Větvička. Účinnost a vstřebávání betaglukanů navíc nezáleží na jejich původu, ale na čistotě extraktu a dostatečném množství denní dávky.

Za kvalitní se považuje betaglukan od čistoty 70 % výše. Pokud je betaglukan dostatečně vyčištěný, dokáže podpořit obranyschopnost lidského organismu, má protiinfekční a protinádorové účinky, pomáhá i při alergiích, artritidě nebo problémech se zažívacím traktem a snižuje hladinu cholesterolu. Denní preventivní dávka betaglukanu pro dospělou osobu činí 100 až 200 mg a lze ho užívat dlouhodobě. Jedná se o nejvíce probádaný imunomogulátor, který funguje u lidí i u zvířat.

Betaglukan jako jediný ze srovnávaných látek nemá známé vedlejší účinky a je bezpečný i při užití vyšších dávek. Probíhající klinické zkoušky dávají dokonce naději, že v průběhu 5 let bude betaglukan povolen jako lék.

Léčebné rostliny, byliny a nejrůznější přírodní látky nepochybně mají účinky (často pozitivní) na naše zdraví. „V mnoha případech ale nevíme dost o jejich účincích či kvalitě zpracování ani o případných negativních účincích. Zdá se být ale nepochybné, že betaglukan, o kterém bylo publikováno více než 20 000 vědeckých studií a u kterého nejsou známy žádné vedlejšími účinky, je jasný vítěz,“ uzavírá profesor Větvička.

Zdroj: http://www.glucan-research.org/cz/5-prirodni-latky-pro-podporu-imunity.pdf

RNDr. Václav Větvička, Ph.D. je profesorem patologie a ředitelem pro výzkum na oddělení patologie univerzity University of Louisville (Kentucky, USA). Jeho hlavní okruh zájmů se zaměřuje na vývoj přírodních imunomodulátorů. Profesor Větvička je autorem a spoluautorem více než 360 recenzovaných publikací, 10 knih a 6 mezinárodních patentů.


Profesor Václav Větvička ve svém výzkumu srovnal přírodní prostředky na podporu imunity. Z výzkumu profesora Větvičky vyplývá, že nejlepším přírodním prostředkem na podporu imunity jsou betaglukany.
Zdravá výživa

 301 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ