Zdraví

Spánková apnoe a invalidní důchod

02.09 2015|Nemoci
Spánková apnoe a invalidní důchod

Trápí vás nadměrná denní spavost v důsledku neklidného nočního spánku a brzkého ranního probuzení? Pokud ano, můžete trpět chorobou zvanou spánková apnoe, na kterou můžete podle vážnosti dostat i invalidní důchod.

Co je spánková apnoe

Spánková apnoe se projevuje poruchou dýchání až zástavou srdce. Jedná se v podstatě o poruchu spánku. Během spánku je tělo nedostatečně zásobováno kyslíkem. Dýchacími cestami prochází méně vzduchu, což se projevuje chrápáním, kterého si však postižný není vůbec vědom. Apnoe postihuje častěji muže, než ženy a projevuje se nejčastěji ve středním věku. Dalšími projevy je nadměrná denní spavost z důsledku neklidného nočního spánku a brzkého ranního probuzení. Nemoc může být dědičná.

Rozlišujeme 3 druhy spánkové apnoe:
  • obstrukční - nejčastější, dochází k zužování horních cest dýchacích
  • centrální - při postižení centrálního nervového systému
  • smíšená - kombinace dvou předchozích

Spánková apnoe a invalidní důchod

Jestliže je onemocnění ve stádiu, že vás omezuje nejen v běžném životě, ale i v zaměstnání, existuje možné východisko. Můžete si zkusit zažádat o invalidní důchod, neboť při poklesu pacientovy výkonnosti o 35% vzniká postiženému nárok na invalidní důchod. Obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení, kde s vámi bude sepsána žádost. S touto žádostí pak půjdete k ošetřujícímu lékaři, který do žádosti vyplní potřebné informace týkající se vašeho zdraví. Vyplněnou žádost je následně nutné předat posudkové komisi, která usoudí, zda je vaše zdraví postiženo natolik, že si žádá invalidního důchodu. Může se samozřejmě stát, že komise vaši žádost zamítne a vy nárok na invalidní důchod nedostanete.

Existují 3 stupně invalidity:
  • 1. stupeň – pokles pacientovy výkonnosti o 35-49%
  • 2. stupeň – pokles pacientovy výkonnosti 50-69%
  • 3. stupeň - pokles pacientovy výkonnosti nad 70% (plná invalidita)

Výše invalidního důchodu

Výpočet výše invalidního důchodu u tohoto onemocnění je stejný, jako u jiných onemocnění. Skládá ze dvou výměr a to základní a procentní. Pro rok 2014 je základní výměra 2 340 Kč a je stejná pro všechny tři stupně invalidity. Kdežto výše procentní výměry se liší. Závisí na výdělku pacienta v předchozích letech a době, po kterou byl pojištěn.

Výše procentní sazby z výpočtového základu za každý rok doby pojištění činí u:
  • 1. stupně - 0,5 %
  • 2. stupně - 0,75%
  • 3. stupně - 1,5%


Autor: JiK

Trpíte spánkovou apnoe a nevíte zda při ní můžete žádat o invalidní důchod? Nebojte se zažádat o invalidní důchod, pokud trpíte chorobou zvanou spánková apnoe ...
Zdravá výživa

 308 
  Komentáře ( 1 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Josef|28.12 2020 13:25
Mám středně těžký sindrom spánkové apnoe link anebyl mi přiznán částečný invalidní důchod. Dali mi jenom pokles pracovní schopnosti 10
Odpovědět
 3