Zdraví

10 varovných příznaků deprese, které byste neměli přehlížet

24.05 2016|Psychika
10 varovných příznaků deprese, které byste neměli přehlížet

Deprese je jednou z chorob, kterou na sobě postižení velmi těžko poznávají. Lidé mají tendenci ignorovat vše, co nemohou fyzicky vidět a příznaky deprese identifikují jako příležitostně špatnou náladu nebo krátkodobý záchvat zoufalství. Špatná diagnóza může ovšem mít závažné důsledky.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí depresemi asi 350 milionů lidí různého věku po celém světě. Pokud se deprese neléčí, může vést k sebevraždě. Ano, je normální se občas cítit na dně, ale na rozdíl od deprese je to jen dočasnou emocionální reakcí, která obvykle časem odezní. Naopak deprese je duševní porucha. A pokud se její symptomy neléčí, mohou časem zcela zničit vaši každodenní rutinu a prudce zhoršit kvalitu osobního, společenského i profesního života.

Faktory, jako nedostatek informací, nedostatek vyškolených zdravotníků, slabé a nesprávné diagnózy a obecná stigmata obklopující duševní poruchy jsou důvodem, proč méně než polovina pacientů s depresí nikdy nenajde adekvátní pomoc. Prvním krokem v boji proti jakékoliv poruše je identifikovat její příznaky. Zdraví zdravé pro vás připravilo 10 varovných příznaků deprese, které byste neměli ignorovat.

1. Nízké sebevědomí, pocit viny a beznaděj

Nedostatek sebedůvěry, pocit viny a beznaděj z toho, co přinese budoucnost, jsou první příznaky klinické deprese. Někteří lidé nemusí mít jen nízké sebevědomí, ale mohou se cítit znechuceni z toho, kým jsou. Jiní zase trpí zvýšeným pocitem viny a přehnaně se obviňují za minulé chyby.

Pacienti s depresí si většinou nic neodpustí, málokdy se stává, že se snaží svalit vinu na ostatní nebo mají negativní pocity vůči jiným. To dokazuje, že vina a sebeobviňování jsou pro klinickou depresí stěžejním příznakem. Z celkových 132 pacientů s depresí trpělo pocity sebeobviňování a nedostatečnosti 85 %.

2. Únava

Únava je běžně vyskytujícím se příznakem u pacientů s depresí. Vyplývá to ze studie publikované v roce 2004. Serotonin je neurotransmiter emitovaný našim mozkem, který je zodpovědný za tvorbu pocitu štěstí. Epinefrin je naurotransmiter, který je odpovědný za tvorbu energie. Klinická deprese potlačuje hladinu serotoninu, což vyvolává nižší produkci jiných neurotransmiterů, včetně adrenalinu. V důsledku toho se objeví chronická únava.

V roce 2000 proběhla studie European Society, která dotazovala 78 463 respondentů z šesti evropských zemí. Asi 73 % z nich uvedlo únavu jako hlavní symptom deprese. Pacienti s depresí se cítí fyzicky unavení i po adekvátním spánku a bez větší fyzické námahy. To způsobuje psychickou únavu a neschopnost pacientů zapojit se do jakékoliv běžné činnosti. Diagnostika a léčba únavy u pacientů s depresí je špatná, což vede k mnohem závažnější a delší formě deprese.

3. Nespavost

Proces homeostázy v těle vám řekne, kdy jste už dlouho vzhůru a potřebujete spánek. Cirkadiánní proces vašeho těla zase udržuje rytmus ospalosti a bdělosti během dne. Deprese tyto dva systémy, které vám pomáhají usnout, narušuje.

Z celkových 531 pacientů s depresí, kteří byli zkoumání ve studii z roku 2009, která byla zveřejněna v časopise Journal Of Psychiatry in Clinical Practice, trpělo nespavostí 97 %, z nichž 59 % uvedlo, že nedostatek spánku vážně narušil kvalitu jejich života, 40 % z nich se přiznalo k dennímu dřímání a 34 % uvedlo, že nespavost je velmi nepříjemná.

4. Zlost a podrážděnost

Spolu s ohromujícím pocitem beznaděje je tu ještě jeden pocit, který je charakteristický pro počáteční fází deprese - hněv. Hněv je doprovázený zvýšenou podrážděností a tendencí ztrácet chladnou hlavu i ve zdánlivě triviálních situacích.

Jakákoliv drobná a neškodná věc může vyvolat u depresivní osoby výbuch zlosti, kterému se nevyhne rodina, přátelé ani cizí lidé. Lidé s depresí nemusí svůj hněv vyjadřovat slovně, klidně jej mohou prociťovat uvnitř. Klinická studie z roku 2013 prokázala, že deprese, která je provázena hněvem větší intenzity, bude pravděpodobně trvat déle a půjde hůř vyléčit. Deprese doprovázená vztekem a zlostí může vyvolat další poruchy, jako je například zneužívání návykových látek nebo různé úzkostné poruchy.

5. Úzkost

Úzkost není jen nervozita kvůli něčemu, co se stalo nebo se teprve stane. Úzkostné poruchy jsou schopné velmi silně narušit klid mysli a vyvolat paranoiu z maličkostí. Když trpíte depresí, záchvat úzkosti vás může zatlačit hlouběji do pomyslné tmy. Mírný osobní nezdar může v člověku s depresí vyvolat beznadějné zoufalství.

Kromě psychických problémů mohou úzkost doprovázet i fyzické projevy, jako je třeba pocení, bušení srdce nebo rychlý srdeční tep. Z celkových 255 pacientů s depresí trpělo poruchami úzkosti 50,6 %. 27 % z celkového počtu uvedlo, že je trápil strach ze sociálních situací, 16 % trpělo strachem nebo fóbiemi z různých věcí a 14 % uvedlo panickou poruchu.

6. Nedostatek koncentrace a ztráta krátkodobé paměti

Pokud se neustále cítíte mizerné a nedokážete se soustředit na jedinou věc déle než několik sekund, pak můžete být v depresi. Zhoršená koncentrace je jedním z nejčastější se vyskytujících symptomů deprese podle studie z roku 2004, publikované v Psychiatry Research. Pacienti s depresí hlásili, že mají potíže s krátkodobou pamětí, stali se méně produktivními a neustále zapomínali, kam dali důležité věci, jako klíče nebo dokumenty.

7. Bezohledné chování

Lidé, kteří se zdají být až příliš divocí a neustále působí, že žijí život na hraně, mohou trpět depresí. Samozřejmě to neznamená, že každý člověk dobrodružné povahy má depresi. Nicméně, pokud sledovaná osoba projeví další příznaky deprese, jako je citový zmatek, pití alkoholu, užívání návykových látek, pak si můžete být jistí, že něco není v pořádku. Alkoholismus, gamblerství, zneužívání návykových látek a rizikové sexuální chování může být pro osobu s depresí mechanismus zvládání vnitřního utrpení a jednoduchý způsob, jak uniknout nepříjemným pocitům.

Z 923, kteří se projevují rizikovým sexuálním chování, mělo 35,7 mírné příznaky deprese, zatímco 5,62 % projevilo závažné příznaky deprese. Je smutné, že tyto činy poskytují pouze dočasnou úlevu, avšak deprese se v průběhu času dál zhoršuje.

8. Ztráta zájmu a příjemné aktivity

Ztráta zájmu o všechny sociální aktivity a jakýkoliv sociální kontakt, stejně jako výrazně zmenšená schopnost prožívat radost, je lékařsky známá jako anhedonie.

Depresivní lidé se mohou izolovat a trávit čas nic neděláním, protože nedokáží mít požitek z žádné činnosti. Ve studii z roku 2009, zveřejněné v časopise Neuroreport, byl u zdravých lidí a pacientů s depresí proveden pokus, při kterém museli poslouchat svou oblíbenou hudbu a následně byl jejich mozek podroben magnetické rezonanci. Mozek lidí s depresí vykazoval nižší aktivitu v oblastech mozku spojených s potěšením. Anedonie je hlavní charakteristickým znakem deprese.

9. Změny hmotnosti

Většina pacientů s depresí trpí kromě neustálé náladovosti také náhlým poklesem chuti k jídlu. Jen při pomyšlení na jídlo se jim dělá špatně od žaludku, a to i když ten den ještě nic nejedli. V důsledku toho mohou začít nezdravě hubnout. Ztráta chuti k jídlu je jedním z nejčastějších symptomů unipolární poruchy. I když většina lidí v depresi hubne, vyskytují se i případy, kdy lidé s depresí na váze přibírají.

10. Opakující se myšlenky na sebevraždu a smrt

Myšlenky na sebevraždu nejsou u normálních lidí příliš obvyklé. Deprese ovšem tyto myšlenky vyvolává poměrně pravidelně. Sebevražedné myšlenky jsou pevně spojeny s poruchami nálady, jakou jsou klinické deprese. Existují různé faktory, které přispívají k sebevražedným sklonům starších lidí a klinická deprese je nejčastějším z nich.Autor: Jad

10 varovných příznaků deprese, které byste neměli přehlížet. Deprese je jednou z chorob, kterou na sobě postižení velmi těžko poznávají. Příznaky deprese jsou
Zdravá výživa

 311 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ