Zdraví

Jak se žije lidem se sociální fobií

30.10 2015|Zdraví
Jak se žije lidem se sociální fobií

Život lidí, kteří trpí sociální fobií, není nikterak růžový. Většinou přicházejí nešťastní a nevěří, že se dá něco z jejich potíží změnit. Jde však o velmi dobře léčitelnou poruchu.

Co je to sociální fobie?

Sociální fobie patří mezi nejčastější úzkostné poruchy vůbec. Odborníci se shodují, že přibližně každý desátý člověk trpí sociální fobií. Porucha se projevuje strachem ze zahanbení nebo zesměšnění v situacích, kde je člověk vystaven pohledům druhých lidí. Takto trpící člověk je přesvědčen, že si ostatní všímají jeho potíží a podle toho jej pak hodnotí. A takové přesvědčení jeho úzkost dále zvyšuje.

Jaký je rozdíl mezi úzkostí a strachem?

Úzkost a strach řadíme mezi emoce, které mají za úkol připravovat organizmus na nebezpečí. Aby se v konečném důsledku organizmus připravil buď na útok, nebo na útěk. Úzkost se projevuje v tom případě, když není důvod nebezpečí konkrétně znám. Člověk tak má pocit, že se něco ohrožujícího přihodí, ale neuvědomuje si, co by to konkrétně mělo být. O strachu hovoříme tehdy, když máme jasnou představu z něčeho konkrétního. Příkladem nám může být situace, kdy se setkáme s pavoukem.

Úzkost a strach mají také klady

Úzkost a strach mají pro organizmus adaptivní funkci. Pomáhají organizmu ubránit se, utéct nebo se vyhnout v případě, že hrozí nebezpečí. Pokud se ale úzkost a strach objevují příliš často nebo trvají dlouho a jejich intenzita je velká, pak našemu organizmu škodí.

Jaké jsou příčiny fobie

Je důležité vědět, že jednoznačná příčina vzniku sociální fobie nebyla zatím nalezena. Zdá se však, že na vzniku této poruchy se může spolupodílet celá řada různých příčin. Uveďme si alespoň některé. Například dědičnost, rodinná atmosféra, způsob výchovy v dětství, normy a pravidla v původní rodině, stresové zážitky, konflikty se sebou nebo druhými lidmi.

Jak se sociální fobie léčí

Při léčbě sociální fobie se v zásadě využívají tyto možnosti. Léčba léky, kdy na řadu přichází zejména antidepresiva. A dále je člověku nabídnuta psychoterapie. Využitím psychoterapeutických možností člověk hlouběji porozumí tomu, co se s ním vlastně děje. Učí se, jakým způsobem zacházet s příznaky a problémy, kterým je ve svém životě vystaven. Posléze trénuje dovednosti, které mohou do budoucna bránit rozvoji nových potíží. Učí se také měnit vztahy, které úzkost udržují. Pomocí psychoterapie člověk, který trpí sociální fobií obnovuje přirozený pocit kontroly nad svými emocemi, myšlenkami a chováním.

Pokud člověk, který trpí sociální fobií nevyhledá odbornou pomoc, stává se jeho život utrpením. Potíže začnou být natolik závažné, že omezují schopnost plnohodnotně studovat, pracovat a prožívat svůj život. A to je velká škoda.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Sociální fobie je důsledkem narušených komunikačních schopností
Sociální fobie a invalidní důchod

Autor: Liv

co je sociální fobie. Jak se žije lidem se sociální fobií. Sociální fobie a její léčba. Jak a z čeho vzniká sociální fobie. Jak se zbavit sociální fobie..jak vzniká socialní fobie
Zdravá výživa

 304 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ