Zdraví

10 starověkých pravidel, dle kterých bychom měli žít

29.07 2022|Osobní rozvoj
10 starověkých pravidel, dle kterých bychom měli žít

Evoluční psychologie má schopnost pomoci nám získat obrovský vhled do lidské existence. I v minulosti si lidé stanovili určitá pravidla, která jim pomáhala zaručit fyzické i duševní zdraví. Podívejte se na těchto 10 starověkých pravidel, která však platí i dnes.

1. Následujte univerzální morální kódy

Většina lidí na zemi uznává nějaké náboženství. Nehledě na to, o jaké náboženství se jedná, všechna mají společné zásady, dle kterých by se měl každý věřící chovat. Ve všech náboženstvích se vykládá, že by měl člověk obětovat své sobecké potřeby na úkor ostatních, tedy pro dobro širší skupiny. Dodržování těchto základních morálních kódů nám může pomoci dobře fungovat ve skupinách, ve kterých se každodenně nacházíme, ať už se jedná rodinu, přátele, pracovní kolektiv apod.

2. Upřednostněte rodinu

Spousta pramenů z minulosti nabádá k rodinnému životu. Společná krev je velmi silným aspektem a evoluční psychologie nám pomáhá pochopit, proč. Rodina je to nejcennější, co každý člověk na světě má. I když se často nestýkáte, zavolejte občas svým příbuzným, jsou v určitém slova smyslu vaším zrcadlem a výpovědí o vašem rodu. Nejvíce se věnujte své nejbližší rodině - dětem, rodičům, vnoučatům...pěstujte však i rozsáhlejší vazby.

3. Zaměřte se na přátelství

Lidé žijí ve stabilních sociálních skupinách dlouhou dobu a jsou schopni si dobře pamatovat jednotlivce. Rozvoj partnerství a přátelství je velice důležitým aspektem a je nezbytnou součástí evolučního dědictví. Lidé se vyvinuli s tím, že ostatním pomáhají a naopak tuto pomoc očekávají nazpět. Tato vzájemná výpomoc by měla být dlouhodobá, proto nezapomínejte na neustálé pěstování vašich přátelských vztahů.

4. Nezapomeňte milovat

Láská má různé formy - liší se v různých kulturách a v různých druzích vztahů. Svazkové monogamní systémy jsou prakticky stejné po celém světě. Univerzální emocionální prožitek lásky představuje určité psychologické a fyziologické "lepidlo", které drží páry dohromady. Láska je báječná věc, která se během evoluce vyvinula. Udržujte si jí dostatek, i v různých formách (např. láska mateřská).

5. Společenský život

U některých živočišných druhů se stává, že dospívající jedinec nevidí celé měsíce jiného jedince svého druhu. Jiné druhy zase žijí mezi ostatními svého druhu den co den, celý život. Lidé patří mezi ty společenštější druhy. V rámci svého okolí vytváříme vztahy na různých úrovních. U zvířat dochází k vzájemné pomoci i dělbě práce. Například co se týče vyhledávání potravy. Svým způsobem to tak funguje i v lidských společenstvích, kde dochází v rámci systému ke vzájemné výpomoci. Společenský život je tak pro člověka velice důležitý, a to jak po psychické stránce, tak po té fyzické.

6. Dlouhý život

Život některých živočišných druhů je velice krátký. Lidský život však patří k těm nejdelším. V souvislosti s délkou života se také rozvíjejí jednotlivé vývojové fáze, tu rychleji, tu pomaleji. Člověk má tu možnost si každou z fází "užít" déle. Čas pro vytvoření dlouhodobých a důvěryhodných vztahů v jednotlivých fázích je evolučně velice důležitý.

7. Chovejte se k ostatním, jako byste žili ve skupině 150 lidí

Dříve žili lidé v menších kmenech a moc cizích lidí za svůj život neviděli, někdy třeba nepoznali vůbec nikoho mimo svou skupinu. Ve svých kmenech se tak ke všem chovali dobře a vzájemně si pomáhali, protože věděli, že se s těmito lidmi budou po celý život setkávat znovu a znovu. V dnešním životě vidíme spousty lidí, které neuvidíme už nikdy více, i přesto bychom se k ostatním z evolučního hlediska měli chovat tak, jako by patřili do naší malé skupiny, či kmene.

8. Choďte do přírody

Po více než 99 procent času naší evoluční existence žil člověk svázán s přírodou. Neexistovaly žádné kanceláře, žádná auta, žádné obchodní domy ani počítače. Naši předkové žili odjakživa v přírodě. Pravidelně byli vystavování slunečnímu záření, čerstvým rostlinám, zvířatům, řekám, stromům, horám... Dnes tráví lidé příliš mnoho času uvnitř a příliš málo venku. S tím souvisí i řada civilizačních nemocí, které nás postihují. Pokud nepatříte mezi milovníky přírody, dopřejte to alespoň svým dětem. Vezměte je na hory, na kolo, na procházku do lesa, na koupání do přírody. Ani nevíte, kolik dobrého jim tímto do života dáte.

9. Jezte, cvičte a žijte přirozeně

Jeden z velkých evolučních poznatků se vztahuje přímo na zdraví. Náš moderní způsob života vedl k velkým změnám a dramatickým zdravotním důsledkům, a to psychickým i fyzickým. Lidé sice žijí mezi ostatními, ale i přesto jsou velice osamělí a izolovaní. Nedostatek zdravých přírodních potravin má za následek choroby, jako je obezita, cukrovka, či srdeční choroby. Zkuste se tedy alespoň trochu vrátit ke kořenům a udělat něco správného pro své tělo.

10. Kultivujte život

Forem kultivace života je hodně. Je to například rodičovství. Uvedení nového člověka v život a starost o něj je z evolučního hlediska tím nejdůležitějším úkolem našeho života. Jsou ale i další možnosti, jak něčí život kultivovat. Je to například učitelství, instruktorství apod. Patří sem i sociální práce, kdy pomáháte druhým nebo také práce dobrovolnické. Pomůžete tím ostatním, ale psychicky také sobě.

Zdroj: Psychology Today

Podívejte se na deset starověkých evolučních pravidel, dle kterých bychom se měli řídit.
Zdravá výživa

 305 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ