Zdraví

Padesát mouder japonského národa

08.03 2019|Osobní rozvoj
Padesát mouder japonského národa

Japonci jsou známí svými nezvyklými tradicemi a zvláštními chutěmi. Jejich národní moudrost, prověřená staletími, je ale blízká všem a v každé zemi. Připravili jsme pro vás padesát japonských přísloví, která osloví každého z vás.

 1. Udělej maximum toho, co můžeš a v ostatním se spolehni na osud.
 2. Příčinu i náplast je možno přilepit kamkoli.
 3. Hodovat přicházejí cizí lidé, rmoutit se ti blízcí.
 4. Zbytečná věc – zbytečná starost.
 5. Když je lehce na srdci, i cesta je lehká.
 6. Bez obyčejných lidí neexistují ti výjimeční.
 7. Laskavost si pamatuj stejně dlouho jako křivdu.
 8. Ještě se nestalo, aby naháč něco ztratil.
 9. Kde se uplatňuje síla, tam je právo slabé.
 10. Nečestně získané užitek nepřináší.
 11. Žena a muž by měli být jako oči a ruce. Když ruka bolí – oči pláčou, a když oči pláčou – ruce utírají slzy.
 12. Když se na něco zeptáš, stydíš se jednu minutu. A když něco nevíš, stydíš se celý život.
 13. Upřímných lidí je jako šafránu.
 14. Nestačí být jenom mužem a ženou. Je třeba stát se také přáteli a milenci, aby se obojí nehledalo jinde.
 15. Když tě potká neštěstí, spoléhej se na sebe.
 16. Stává se, že se list topí a kámen plave.
 17. Lehčí je najít deset tisíc vojáků než jednoho generála.
 18. Každá žena je krásná ve tmě, z dálky, nebo když se prochází se slunečníkem.
 19. I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem.
 20. Zamysli se a odhodlej se k řešení. Poté, co se odhodláš, už nepřemýšlej.
 21. Vítězství dosáhne ten, kdo vydrží o půl hodiny déle než jeho protivník.
 22. Na cestě potřebuješ spolucestujícího, v životě přítele.
 23. Není horšího nepřítele než hlupáka.
 24. Nezdržuj odcházejícího a nevyháněj přicházejícího.
 25. Moře je velké proto, že nepohrdá ani malými potůčky.
 26. Uctívaný chrám poznáš podle vrat.
 27. Smutek je jako otrhané šaty. Obojí je třeba nechat doma.
 28. Neboj se trochu ohnout – rovněji pak budeš stát.
 29. Sedmkrát upadni – osmkrát se zvedni.
 30. Slunce nezná spravedlivé. Slunce nezná ani nespravedlivé. Slunce nesvítí, aby někoho zahřálo. Člověk, který se našel, je podobný slunci.
 31. Když ležíš v posteli, neklopýtneš.
 32. Nejprve člověka sedmkrát prověř, než v něj ztratíš důvěru.
 33. Do domu, kde se smějí, přichází štěstí.
 34. Do smějící se tváře nikdo nestřelí.
 35. Kdo má veselou povahu, zlomí i železo.
 36. Kvalita luku závisí od šikovnosti ruky, která jej napíná.
 37. Když člověk miluje i ošklivé jizvy jsou krásné jako dolíčky ve tvářích.
 38. Z rukou špatného mistra nikdy nevyjde dokonalá váza.
 39. Studený čaj a studenou rýži je možné strpět, ale chladný výraz a chladné slovo jsou nesnesitelné.
 40. Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.
 41. Rychle, to znamená pomalu, ale bez přestávek.
 42. Hloupý člověk se snaží svou chybu ospravedlnit, chytrý člověk se ji snaží napravit.
 43. Buď učitelem svého srdce a nedovol, aby srdce učilo tebe.
 44. Klas, který dozrává, se sklání. Člověk, který bohatne, se nadouvá.
 45. Leckdy je jeden okamžik cennější než celý poklad.
 46. Padesát dnes je lepší než sto zítra.
 47. Když se ženě zachce, projde i skálou.
 48. Dobrý obchodník nevyloží všechno zboží najednou.
 49. S tím, který mlčí, měj uši nastražené.
 50. Jeden pes zaštěká zbůhdarma, ostatní to vezmou vážně.
Autor: Jad

Padesát mouder japonského národa.Přečtěte si padesát vybraných mouder japonského národa, která mohou obohatit každého z nás. Japonské citáty jsou
Zdravá výživa

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ