Zdraví

Hysterie je chorobná žízeň po lásce a štěstí

20.04 2015|Psychika
Hysterie je chorobná žízeň po lásce a štěstí

V hovorové mluvě je hysterie nadávka. Je třeba si ale uvědomit, že ke zdravé osobnostní struktuře patří i hysterické součásti. Život je díky nim pestrý a emocionální. Dnes víme, že hysterie je hluboká porucha, je to chorobná žízeň po lásce a štěstí. Více postihuje ženy, ale je i určité procento mužů, kteří trpí touto poruchou.

Něco málo historie o hysterii

Lékaři popsali hysterii už před dvěma tisíci lety. V minulosti měli lidé trpící hysterií, zvláště pak ženy, těžký osud. Věřilo se, že tím, jak děloha putuje tělem, dochází u některých žen k mimořádnému chování. Stav hysterie se objevoval většinou u vdov a žen, které žily samy. Ve středověku byly tyto nešťastnice považovány za posedlé ďáblem a bylo s nimi skutečně krutě naloženo. Byly upalovány jako čarodějnice.

Později se věřilo, že hysterie je duševní nemoc. Teprve Sigmund Freud společně s Josefem Breurem dospěli k pochopení hysterických symptomů jako toho, čím skutečně jsou – totiž jako neurotického zpracovávání vnitřního konfliktu. Dnes víme, že hysterie je hluboká porucha, jejíž kořeny sahají až do raného dětství.

Projevy hysterie

Lidé trpící hysterií se necítí dobře v situacích, kdy nejsou středem pozornosti. Ve svém vystupování se vyznačují přemrštěným sexuálně svůdnickým nebo provokativním chováním. Rychle se u nich střídají emoce a působí povrchně. Jsou nápadní svým zevnějškem, kterým se snaží připoutat pozornost.

Rádi se předvádí, milují teatrálnost a přemrštěnost ve vyjadřování pocitů. Vztahy obvykle považují za intimnější, než ve skutečnosti jsou. Připadá jim, že jsou vždy v právu a mají vždy pravdu, protože přece není možné, aby pravdu neměli.

Hysterici jsou se sebou chronicky nespokojeni. Nemilosrdná sebekritika v nich vytváří nespokojenost. Hluboký strach, že člověk není dost důležitý, pohání hysterika ke stále novému úsilí a inscenování. Jsou chorobně zvědaví. Spřádají intriky a obvykle se mistrovsky vyznají v rozeštvávání lidí proti sobě navzájem. Bývají velmi nároční ve vztazích a je těžké, někdy prakticky nemožné, s nimi ve vztahu fungovat.

Kdy porucha hysterie vzniká?

Hysterie zpravidla vzniká v raném dětství. Co bylo špatně, že vznikla hysterická porucha? Chyba se stala v tom, že buď byla láska rodičů přehnaná nebo naopak žádná. Občas se setkáváme s tím, že došlo ke kombinaci těchto dvou extrémů. Toto schéma je pro dítě nesmírně traumatizující a ono situaci nerozumí. Můžeme uvést příklad: „Buď jsem obdivován a mají mne rádi, jsem jejich poklad, princezna, princ... nebo nejsem nic a nikdo se mi nevěnuje“.

Jak se hysterická porucha léčí?

Člověk, který je postižen hysterickou poruchou nesmírně trpí. Pro skutečnou úlevu potřebuje pochopení od ostatních, ale co je důležitější – od hlavně SEBE SAMÉHO. Přiznáním si svého omylu o vnímání lásky a sebe samotného se může podívat pravdě do očí.

Pokud se proces podaří, je VYSVOBOZEN. Potřebuje zažít, že je přijímán a milován proto, že je takový, jaký je. Spolupráce s psychologem či psychiatrem a psychoterapeutem může napomoci mírnit projevy této poruchy. Vhodná je také farmakoterapie. Doporučuje se rovněž párová či rodinná terapie.

Zastávám názor, že když člověk onemocní, onemocní s ním celá rodina. Když se uzdravuje, pomalu se uzdravují i vztahy v rodině a to je ku prospěchu všech zúčastněných. Zmírňování projevů hysterické poruchy osobnosti je nesmírně náročná a dlouhá cesta. Pro všechny – nemocného i jeho okolí. Soužití s těmito lidmi bývá náročné a dotyční se od svého okolí dočkají často odmítnutí. Ale právě strach z odmítnutí je důvodem hysterických způsobů chování a prožívání.

Autor: Liv

Hysterie je chorobná žízeň po lásce a štěstí. Hysterie je vážná porucha osobnosti, kterou laik jen těžko pozná. Hysterie a strach z odmítnutí
Zdravá výživa

 308 
  Komentáře ( 1 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Petra|06.06 2017 21:40
Hysterie se dost těžko odhaluje. Někdy chování hysterické osoby může vypadat jinak a neškodně, a to jako urážlivost, panovačnost, vzdorovitost a zvýšená citlivost. Málokterý laik odhadne, že trpí psychickou poruchou. Hysterie je přitom vážné onemocnění narušující rodinné, partnerské i pracovní vztahy.
Odpovědět
 15