Zdraví

Cirkadianní rytmy - biologické hodiny, které řídí naše zdraví

26.04 2018|Zdraví
Cirkadianní rytmy - biologické hodiny, které řídí naše zdraví

Ať už jste noční sova nebo ranní ptáče, které den co den vstává s vycházejícím sluncem, vaše tělo je zvyklé spát v určitou dobu, což regulují takzvané cirkadiánní rytmy. Tyto vnitřní hodiny řídí téměř všechny aspekty našeho zdraví: od chuti k jídlu a ospalosti až po rozdělení buněk, produkci hormonů a stav kardiovaskulárního systému.

Vědci jsou optimističtí a věří, že jednoho krásného dne bude medicína schopna vyvinout léky nebo terapii, která dokáže zregulovat cirkadiánní rytmy a díky tomu se problémy se spánkem stanou minulostí.

Jak fungují naše vnitřní hodiny?

Téměř každá buňka v lidském těle má své molekulární "hodiny". To se projevuje přibližně každých 24 hodin tím, že určité druhy bílkovin mezi sebou spolupracuji. Během dne vede tento proces k včasné aktivaci určitých genů, které kontrolují různé procesy, včetně uvolňování určitých hormonů do krve. Melatonin je hormon, který stimuluje spánek a jeho koncentrace v krvi závisí také na genové aktivitě.

Proč se srdeční záchvaty a mrtvice přihodí 2-3 krát častěji v časných ranních hodinách? Protože vnitřní hodiny jsou naprogramovány tak, že právě v tuto dobu dojde ke zvýšení krevního tlaku, což má tělu pomoci se probudit. Proč děti rostou ve spánku? Protože růstový hormon se produkuje v lidském těle pouze jednou denně, a to během noční spánkové fáze (proto spát příliš dlouho po obědě v tomto věku se nesmí).

Harmonická práce všech systémů lidského organizmu je s těmito hodinami pevně spojena. Právě kvůli tomu poruchy rytmu spánku a bdění zvyšují riziko obezity, vývoje chronických onemocnění a dokonce i rakoviny, nemluvě o celkovém zhoršení zdraví.

Vaše zdraví může ovlivnit i doba jídla. Kdy jíte, je často mnohem důležitější, než co jíte. Před několika lety vědci analyzovali tento proces pomocí příkladu krmení myší, které obvykle vedou noční život. Dávali jím stravu s vysokým obsahem tuku a výsledek následoval dá se říct okamžitě. Myši, které se stravovaly během dne, si zachovaly původní váhu. Ty, které jedly dnem i nocí, začaly okamžitě trpět nadváhou a různými nemocemi.

Jak upravit své biologické hodiny?

Náš biologický rytmus je "kódován" jednotlivě a většina lidí se vleze do 24hodinového cyklu. Ale existuji i lidé, jejichž vnitřní režim je chaotický - například „noční sovy".

Vědci se domnívají, že soví režim má přibližně 1 člověk ze 75 a je způsoben mutací CRY1 proteinu, který si zachová stav ospalosti do časných ranních hodin. To komplikuje nejen skutečnost, že sovy musí vstávat a zapojit se do každodenní práce, ale také skutečnost, že vzhledem k jejich chaotickému vnitřnímu režimu proces probouzení pořád trvá a tělo je neustále ve stavu stresu a nezdravého bdění. Toto je ale vzácná genetická mutace. Ostatním může pomoci zlepšit jejich stav jednoduchá a účinná terapie.

Biologické hodiny jsou samozřejmě synchronizovány s mozkem. Světlo, které zachycují naše oči, pomáhá udržet denní i noční cyklus - proto při cestování do jiného časového pásma vaše vnitřní hodiny přestávají odpovídat slunečnímu cyklu a adaptace trvá asi týden.

V každodenním životě je nejhorším nepřítelem vnitřních hodin během noci jasné umělé světlo, které doslova dezorientuje systémy organizmu. Vědci zjistili, že i obvyklé čtení elektronických knih v noci po dobu několika hodin může způsobit zhoršení spánku a zhoršení zdravotního stavu následující den.

Naštěstí mohou být tyto účinky minimalizovány pomocí "světelná hygiana". Během dne byste měli poskytnout oku dostatečné množství jasného světla, ale s nástupem soumraku je lépe minimalizovat jeho vliv. Tento jednoduchý krok umožní synchronizaci cirkadiánních hodin s přirozeným každodenním cyklem, což přispívá k zdravému a silnému spánku.

Budoucnost a perspektivy výzkumu

Čím déle vědci prozkoumávají cirkadiánní rytmy, tím větší je šance, že pomohou vyvinout efektivní techniky, které povedou k harmonizaci stavu spánku a bdění.

Nyní je většina výzkumu zaměřena na studium komplexních molekulárních mechanismů, které regulují cirkadiánní rytmy. Genetici aktuálně analyzuji spolupráci proteinu CRY1 s jinými „časovými proteiny" v naději pochopit, jak přesně dokážou mutace škodit biologickým hodinám. Už zjistili, že mutovaný protein udržuje kontakt se svými partnery déle, než by měl, stejně jako nejistý tanečník ve zkušené skupině. Proto zpoždění synchronizace tohoto páru jako řetězová reakce způsobuje poruchu ostatních systémů, nucených přizpůsobit se jejích porušenému rytmu.

Vzhledem ke složitostí a zatím neúplném bádáni prací biologických hodin, lze s jistotou tvrdit, že cirkadiánní rytmy ovlivňuje spousta jiných genů. To je dobrá zpráva, protože v tomto případě mohou být i lidé s poškozeným genem léčeni pomoci farmakologie, která bude maximalizovat příznivý účinek a minimalizovat negativní dopad léků na tělo. Tohle je problém moderních léků, které zvyšují krevní tlak nebo snižují hladinu cholesterolu - na každý užitečný účinek je tucet nepříjemných vedlejších účinků.

Možná budou v blízké budoucnosti existovat speciální zařízení, která dokážou v reálném čase sledovat stav lidských rytmů a předem varovat před chaosem v režimu. To může znít jako další příliš optimistická prognóza, ale ve skutečnosti již byly splněny téměř všechny předpoklady pro vytvoření takových zařízení. Nyní vědecká komunita vybírá pouze vhodné biomarkery, jejichž obsah v krvi vizuálně odrazí stav cirkadiánních rytmů.

Autor: liv

Cirkadianní rytmy - biologické hodiny, které řídí naše zdraví. Jak fungují naše biologické hodiny a jak je upravit? Proč je někdo sova a jiný ranní ptáče?
Zdravá výživa

 301 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ