Zdraví

Podpora při ošetřování člena rodiny - kdy máte nárok?

07.11 2015|Zdraví
Podpora při ošetřování člena rodiny - kdy máte nárok?

Náhle vám onemocnělo dítě nebo jiný člen domácnosti? Vyžaduje jeho zdravotní stav vaši péči? Možná máte nárok na finanční podporu při ošetřování člena rodiny..

Kdo má na podporu při ošetřování člena rodiny nárok?


Ošetřovné nebo také finanční podpora při ošetřování člena rodiny je peněžitá dávka, která náleží zaměstnanci platícímu řádně zdravotní pojištění, a to tehdy musel-li zůstat doma z důvodu ošetřování člena rodiny. Pro přiznání této peněžní dávky však zdravotní stav ošetřovaného musí splňovat zákonné podmínky.

Podpora při ošetřování člena rodiny náleží zaměstnanci, který:

  • a. ošetřuje nemocné nebo zraněné dítě do 10 let věku
  • b. pečuje o zdravé dítě do 10 let věku, neboť byla uzavřena škola či dětské výchovné zařízení, které toto dítě navštěvuje nebo z důvodu nařízené karantény toto dítě nemůže zmíněné instituce navštěvovat
  • c. pečuje o dítě dočasně, protože osoba, která má dítě ve své péči běžně, onemocněla
  • d. ošetřuje jiného člena rodiny, jehož zdravotní stav toto ošetřování vyžaduje

Osoba, která požaduje finanční podporu při ošetřování člena rodiny, musí navíc splňovat podmínku soužití ve společné domácnosti s osobou, která tuto péči potřebuje. Výjimkou jsou pouze rodiče dítěte do 10 let věku, kdy rodič může o finanční podporu zažádat i v případě, že se svým potomkem společnou domácnost nesdílí.

Jak dlouho lze podporu při ošetřování člena rodiny pobírat?

Každý zájemce o podporu při ošetřování člena rodiny musí nejprve vyplnit tzv. Žádost o ošetřovné, což je tiskopis České správy sociálního zabezpečení. V případě onemocnění člena rodiny potvrzuje tuto žádost jeho ošetřující lékař. V situaci, kdy je uzavřeno výchovné zařízení nebo škola, do které dítě dochází, potvrzuje tuto žádost právě tato instituce.

Při uznání žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny, má ošetřující zaměstnanec omluvenou pracovní nepřítomnost. Frekvence poskytování ošetřovného není nijak omezena. Podporu při ošetřování člena rodiny může zaměstnanec pobírat nejvýše 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou pouze „osamělí“ (ovdovělí, rozvedení apod.) rodiče, kteří pečují o své nemocné dítě. Ti mají nárok na ošetřovné až po dobu 16 kalendářních dní. Podpora při ošetřování člena rodiny je nastavena podobně jako běžné nemocenské dávky, zaměstnanec má tudíž nárok na 60% denního vyměřovacího základu.

Autor: MarS, Portál veřejné správy

Podpora při ošetřování člena rodiny - kdy máte nárok?. Kdo a kdy má nárok na podporu při ošetřování člena rodiny. Podpora při ošetřování člena rodiny činí..
Zdravá výživa

 300 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ