Zdraví

Epilepsie: Příznaky, příčina a léčba

07.11 2015|Nemoci
Epilepsie: Příznaky, příčina a léčba

Epilepsie patří k velmi častým neurologickým poruchám. Studie ukazují, že výskyt epilepsie v populaci je kolem 1,3 až 3,1%. Postihuje více muže, než ženy a děti asi 4 krát častěji v porovnání s dospělými.

Svým průběhem je epilepsie velice různorodé onemocnění, někdy s příznivou prognózou, jindy naopak těžko zvladatelné, spojené nejen se zdravotními obtížemi, ale i s dalšími nesnázemi v oblasti sociální, školní a pracovní.

Příčina Epilepsie

Epilepsie je nemoc, která může vzniknout v každém věku. Příčinou Epilepsie může být nejrůznější onemocnění mozku, vrozená vývojová vada, následek úrazu, zánětu, krvácení až po nádorová onemocnění mozku. V mnoha případech a převážně se jedná o epilepsie začínající v dětském věku, bývá příčina na podkladě dědičné dispozice.

Příznaky Epilepsie

Vnější projevy epileptického záchvatu jsou velmi pestré. Některé záchvaty ne můžou projevovat jen jako brnění, zrakové, sluchové či čichové iluze. Jiné záchvaty se projeví záškuby, poruchou vědomí či atypickým držením těla. Asi nejznámějším záchvatem je záchvat s tonickými křečemi, který probíhá s okamžitou ztrátou vědomí, pádem, propnutím trupu a končetin s rytmickými záškuby těla.

Léčba Epilepsie

Cílem léčby Epilepsie je zbavit pacienta záchvatů podávání léků zvanými antiepileptika. Významnou roli v léčbě má i zdravý životní styl. Nedostatek spánku může vyprovokovat epileptický záchvat. Doporučuje se proto dodržovat pravidelný spánkový režim. Není vhodná práce na směny a přes noc. Dalším doporučením je abstinence, protože u řady pacientů je požití alkoholu podobně rizikové jako nevyspání. Rizikové může být i zdroj přerušovaného světla, např. diskotéky. Ze sportu se nedoporučují adrenalinové sporty a činnosti spojené s vysokým rizikem úrazu hlavy, pádu z výšky a utonutí (např. box, horolezectví, potápění). Nemocný s epilepsií by neměl řídit motorová vozidla.

,,Prognóza epilepsie je nejistá. Hodně záleží na příčině, typu průběh onemocnění. Některé epilepsie mají tendenci ke spontánnímu vyhojení. Až u 60 % pacientů se podaří záchvaty potlačit antiepileptiky,‘‘ řekll MUDr. Jan Hadač z centra pro epileptologii a epileptochirurgii Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Autor: Liv

Epilepsie: Příznaky, příčina a léčba. Jak se projevuje Epilepsie. Jaká je příčina Epilepsie. Jak se léčí epilepsie. Čeho se vyvarovat, pokud trpíte epileptickými záchvaty..
Zdravá výživa

 300 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ