Zdraví

Alzheimerova choroba a její příčina a příznaky

07.11 2015|Nemoci
Alzheimerova choroba a její příčina a příznaky

Alzheimerova choroba je závažné degenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a změně látkové výměny v mozku. Tato změna se projevuje nejčastěji poruchou tzv. kognitivních funkcí - myšlení, paměti a úsudku.

Alzheimerovou chorobu poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době byla tato nemoc považována za vzácnou, dnes touto nemocí trpí minimálně každý dvacátý člověk starší 65 let. V důsledku stárnutí světové populace se odhaduje se, že počet nemocných v roce 2030 stoupne dvojnásobně. Alzheimerova choroba se řadí mezi tzv. autoimunitní onemocnění.

Příčina Alzheimerovy choroby:

Příčina Alzheimerovy choroby stále není zcela zřejmá. Uplatňují se zřejmě určité genetické dispozice. Studie také ukazují, že na vznik Alzheimerovy choroby má vliv:

 • Pohlaví – více jsou postiženy ženy
 • Vyšší věk – ve věku na 65 let postihuje nemoc 2-3% populace, ve věku 80 let až polovinu.
 • Nízké vzdělání – celoživotní aktivita a vzdělávání, je jednou z prevencí Alzheimerovy choroby
 • Nízká duševní aktivita


Alzheimerova choroba a příznaky:

Onemocnění má nenápadné začátky je plíživé a chronické. Od zjištění prvních klinických příznaků trvá nemoc asi 7-10 let, pak nemocný umírá.

Počáteční příznaky:
 • Zapomínání
 • Zhoršuje se obrazová představivost
 • Zhoršuje se orientace. Nemocný bloudí na méně známých místech
 • Zhoršuje se logické uvažování
 • Časová dezorientace. Nemocný neví jaký je den,měsíc nebo rok
 • Můžou se objevit poruchy chování – deprese, poruchy vnímání, špatné vyjadřování
 • Postupně se mění osobnost a povaha nemocných, jsou zvýšeně sobečtí, soustředění jen na sebe.

Příznaky v pozdním stádiu:
 • Objevují se halucinace, bludy – nemocný si myslí, že mu někdo chodí do bytu.
 • Agresivita, noční stavy zmatenosti.
 • V těžkém stádiu demence se u pacienta vyskytují poruchy chůze, pády, neurologické poruchy
 • Zhoršuje se schopnost řeči. Nemocný opakuje jedno nebo několik slov či větu, někdy přestane mluvit úplně.
 • Dochází k naprosté ztrátě soběstačnosti, nemocný je ve všem zcela odkázán na pomoc druhého.

Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelná. Její průběh však můžeme ovlivnit způsobem života. Je známo, že menší pravděpodobnost onemocnění je u osob duševně aktivních a s vyšším vzděláním. Jedinou prevencí tedy zůstává trénovat mozek, žít aktivně a celoživotně se vzdělávat.

Autor: Liv

Alzheimerova choroba a její příčina a příznaky. Alzheimerova choroba je nenápadné onemocnění, které většinou postihuje ženy. Příčina Alzheimerovy choroby, Příznaky Alzheimerovy choroby..
Zdravá výživa

 300 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ