Zdraví

97 tipů, jak žít svůj život naplno!

19.10 2016|Osobní rozvoj
97 tipů, jak žít svůj život naplno!

"Váš čas je omezený, neztrácejte jej žitím života někoho jiného. Nenechte se uvěznit v pasti dogmatu, která je výsledkem myšlení jiných lidí. Nedovolte, aby hluk od jiných utopil váš vlastní vnitřní hlas. A co je nejdůležitější, mějte odvahu následovat své srdce a intuici. Všechno ostatní je druhotné," říká Steve Jobs.

Jaký je váš život dnes?

Žijete každý den s nadšením? Milujete to, co děláte? Těšíte se z každého okamžiku? Těšíte se na to, co bude následovat? Žijete svůj nejlepší možný život? Pokud je vaše odpověď na některou z výše uvedených otázek ne, nebo nejsem si jistý, znamená to, že svůj život nežijete naplno.

Váš život je takový, jaký si ho uděláte

Proč se spokojit s tím nejhorším, když můžete mít to nejlepší? Zdravé zdraví pro vás dnes má 97 nadčasových tipů, které vám pomohou žít lepší život. Když bude žít v souladu s těmito 97 pravidly, váš život bude vědomější, živější, a co je nejdůležitější, dostane se na zcela novou úroveň.

1.

Žijte každý den jako nový začátek. Nenechte se brzdit tím, co se stalo včera, den předtím, před týdnem, před rokem a nebo dříve. Žijte každý den, jako by to byl úplně nový začátek - nepopsaný list vašeho příběhu.

2.

Buďte věrní sami sobě. Přestaňte se snažit potěšit jiné lidi a dělat ze sebe někoho jiného. Je lepší být originální verzí sebe sama než přesným duplikátem někoho jiného.

3.

Přestaňte si stěžovat. Nebuďte jako vyjící pes, který vždy vyje, ale nic nedělá. Přestaňte si stěžovat na starosti všedních dnů a pracujte na tom, co vám nevyhovuje.

4.

Buďte aktivnější. Přestaňte čekat na ostatní kolem vás, až něco udělají a namísto toho udělejte první krok sami.

5.

Raději než na "co kdyby", myslete na "příště". Nemyslete na věci, které nelze změnit a raději se zaměřte na věci, které změnit můžete. Je to nejvíce konstruktivní krok, který můžete udělat v každé situaci.

6.

Zaměřte se na to, "co" a "jak". Zaměřte se nejdříve na to, co chcete a pak přemýšlejte o tom, jak to udělat. Všechno je možné, jakmile si proto nastavíte svou mysl, srdce a duši.

7.

Vytvořte si vlastní možnosti. Můžete čekat na příležitost. Nebo můžete jít ven a vytvořit si vlastní příležitost. Druhá varianta je mnohem praktičtější, jistější a posilující.

8.

Žijte vědomě každý den. Zastavte vaši celoživotní náměsíčnost. Váš život je něco, co musíte prožívat každý den, ne "jednou, až..."

9.

Zavažte se ke svému růstu. V mapě vědomí existuje 17 úrovní vědomí, od studu po osvícení. Na čím vyšší úrovni jste, tím bohatší jsou vaše osobní zkušenosti. Abyste dosáhli vyššího vědomí, je třeba se zavázat k růstu.

10.

Poznejte své vnitřní já. Poznat své vnitřní já znamená vědět, kdo jste a co znamenáte. Musíte mít jasno o své osobní identitě.

11.

Objevte svůj životní cíl. Nastavte si poslání pro svůj život. Takové, které bude řídit váš život, abyste jej žili naplno.

12.

Žijte v souladu se svým darem. Smysl života je objevit svůj dar, své poslání a pak jej sdílet se zbytkem světa. Když se na tento svět narodil za nějakým účelem. Čím dříve jej objevíte, tím šťastnější a naplněnější život budete žít.

13.

Nastavte si své životní přikázání. Jen jen na vás, jaká pořekadla nebo zásady budete chtít ve svém životě dodržovat.

14.

Objevte své hodnoty. Hodnoty jsou základem toho, co vytváří vaší osobnost. Dejte si na nich záležet.

15.

Udržujte své chování na nejvyšší úrovni. Každý z nás má svůj vlastní soubor etických pravidel, principů a morálních kodexů. Váš život by měl být v souladu s těmito pravidly.

16.

Vytvořte si svůj ideální život. Jaký je váš ideální život? Navrhněte si ho. Nejdříve zhodnoťte svůj minulý a současný život. Poté se zeptejte sami sebe, co to znamená žít život na 100 % v každé oblasti (kariéra, láska, zdraví, atd.) Nastavte si velké a odvážné cíle. Života nemá žádná omezení, jen ty, která jste si sami nastavili.

17.

Přestaňte ze svého života dělat seznam. Stanovujete některým oblastem života priority a jiné zanedbáváte? Odhalte, které životní záležitosti odsouváte do pozadí a začněte pracovat na změně.

18.

Vytvořte si svou vlastní životní příručku. Vaše životní příručka je vašim celoživotním osobním rádcem, jak žít lepší život. Stanovte si v ní své poslání, své hodnoty, své dlouhodobé cíle, krátkodobé cíle, své přednosti, své nedostatky a podobně. Kdykoliv si nebudete vědět rady, nahlédněte do ní.

19.

Nastavte si své cíle. Poté, co si navrhnete svůj ideální život, si nastavte pětileté, tříleté a jednoleté cíle. Čím konkrétnější vaše cíle budou, tím lépe.

20.

Podnikněte kroky směřující k vašim cílům a snům. Vytvořte si akční plán a strategii, která vám pomůže dojít k vašim cílům a snům. Buďte důslední a vždy mějte po ruce připravený další nejdůležitější krok.

21.

Vytvořte si "bucket list". Bucket list je seznam úkolů, které chcete stihnout, než zemřete. Jakmile si tento seznam vytvoříte, dejte se do jeho plnění. Nemusíte spěchat, máte na to celý život.

22.

Nedělejte něco jen proto, že se to tak dělá. Vždycky vyhodnoťte to, co děláte a dělejte to jen v případě, že to opravdu potřebujete. Nebojte se přestat dělat věci, které neslouží vašim cílům.

23.

Dělejte věci, které máte rádi. Život je příliš cenný na to, abyste ho strávili činnostmi, které nemáte rádi. Pokud vás něco nebaví, nedělejte to. Věnujte svůj čas a energii činnostem, které vám přinesou naplnění a štěstí.

24.

Objevte svou životní vášeň. Co vás dokáže rozohnit? Jděte ven a najděte to, co máte rádi a co ve vás vždy dokáže zapálit nový plamen vášně a dodá vám novou energii.

25.

Začněte budovat svou plnohodnotnou kariéru s vášní. Nejdříve přestaňte dělat práci, která vás nenaplňuje. Vyberte si takovou kariéru, která bude v souladu s vašimi cíli a hodnotami. Pusťte se do budování nové kariéry s vášní a radostí na plný úvazek.

26.

Obraťte svou vášeň směrem k obrovskému úspěchu. Člověk, který něco dělá s vášní, to obvykle dělá lépe, než ostatní a neexistuje důvod, proč by tento skvělý výkon neměl být nadstandardně ohodnocen. Pokud jste dobří v tom, co děláte, pracujte na svém úspěchu v oboru a vydělávejte na tom.

27.

Poučte se z kritiky. Buďte otevřeni kritice, ale nenechte se jí ovlivnit. Kritika je k tomu, abyste se stali lepším člověkem.

28.

Buďte pozitivní. Vidíte sklenici z poloviny prázdnou nebo napůl plnou? Ve své podstatě je sklenice úplně plná. Spodní polovina sklenice je totiž voda a horní vzduch. Je to všechno otázkou vnímání. Pokud se na všechno díváte pozitivním způsobem, budete mít možnost žít mnohem bohatší život než ostatní. Smažte nepotřebnou negativitu ze svého života.

29.

Nepomlouvejte ostatní lidi. Pokud existuje něco, co se vám na někom jiném nelíbí, řekněte mu to tváří v tvář, nebo mu to neříkejte vůbec. Není hezké pomlouvat ostatní.

30.

Buďte empatičtí. Pokud se budete na život dívat jen z jedné strany - ze své vlastní perspektivy, budete vždy uzavřeni na svém vlastním ostrově. Snažte se vidět věci i očima druhých.

31.

Mějte soucit. Ukažte soucit a laskavost všem lidem kolem vás.

32.

Vypěstujte si 100 % sebedůvěru. Věřte v sebe sama a své schopnosti. Odstraňte své omezující přesvědčení a nahraďte je těmi posilujícími. Pokud nechte věřit v sebe sama, jak můžete očekávat, že ve vás budou věřit ostatní?

33.

Nechte odejít nešťastnou minulost. To znamená, přestaňte se pořád zabývat minulými křivdami, zlomeným srdce, smutkem nebo zklamáním.

34.

Odpusťte. Odpusťte těm, kteří se k vám v minulosti špatně chovali. Když jim odpustíte, ulevíte především sobě, protože dlouhodobá zlost a vztek vám rozhodně v něčem neprospěje.

35.

Buďte svobodní. Nenechte se ovládnout určitými stavy slávy, bohatství nebo hmotnými statky. Jsou nestálé a nakonec stejně dříve či později zmizí. Soustřeďte se na růst a žití života naplno.

36.

Opusťte vztahy, které vám neprospívají. To znamená, že byste ze svého života měli vypustit všechny negativní a nepoctivé lidi. Mezi ty patří i ti, kteří vás nerespektují, jsou vůči vám příliš kritičtí a brání vám v růstu.

37.

Travte více času s lidmi, kteří vám prospívají. Choďte ven s lidmi, se kterými jste kompatibilní, tedy se stejně smýšlejícími lidmi, kteří jsou pozitivní, úspěšní, silní a pracují na svém růstu. Jste koneckonců průměrem 5 lidí, se kterými trávíte nejvíce času.

38.

Vybudujte si jedinečné a autentické vztahy s lidmi kolem vás, ať už se jedná o cizí lidi, přátelé, rodinu, kolegy, obchodní partnery nebo zákazníky. Travte s nimi více času, abyste je mohli lépe poznat a podpořit tak silnější spojení.

39.

Spojte se se starým přítelem. Neexistuje řádný konec v počtu přátel, které můžete mít. Oslovit můžete lidi z minulosti, na které jste už skoro zapomněli.

40.

Dělejte každý den dobrý skutek. Existuje něco, co byste dnes mohli udělat, aby se svět stal lepším místem? Udělejte to!

41.

Pomáhejte lidem v nouzi. Dobrovolnictví je jen jedním směrem. Pomáhat můžete začít klidně svým přátelům a rodině.

42.

Pomáhejte lidem i bez důvodu. Nepotřebujete žádný důvod, abyste pomáhali ostatním. Pomáhejte jim proto, že chcete. Sdílejte lásku s každým.

43.

Zamilujte se. Není nic krásnějšího než láska. Když budete zamilovaní, budete lásku šířit i mezi ostatní.

44.

Kontrolujte svůj život. Nastavte si týdenní parametry, podle kterých budete moci posoudit, že se váš život ubírá správným směrem. Zkontrolujte svůj život také jednou za 3-6 měsíců.

45.

Překonejte otálení. Otálení je obrovská ztráta času. Zbavte se ho jednou provždy

46.

Vyčleňte si nejméně 30 minut denně na cíl, kterého chcete dosáhnout, a který bude vašim největším zdrojem štěstí a naplnění.

47.

Jděte ven a najděte si nové přátele. Hledejte na pracovišti, on-line, mezi přáteli přátel, při sportu a jiných koníčcích, v sociálním skupinách a podobně.

48.

Vytvořte si více nejlepších přátel. Vaši přátelé vám mohou být duševně bližší, než jste zvyklí. Stačí, když se je budete snažit poznat blíže. Pochopit jejich hodnoty, cíle, motivaci vášně a sny.

49.

Staňte se poradcem z budoucnosti. Představte si, že jste v budoucnosti vzdálené pět let a více. Jak byste poradili svému současnému já? Zapište si to a používejte své rady z budoucnosti.

50.

Napište dopis svému budoucímu já. Napište svému budoucímu já tři dopisy - za rok, tři a pět let. Čím delší dopisy budou, tím lépe. Představte si, jak budete vypadat v budoucnosti. Každý dopis by měl být minimálně na dvě strany. Dejte si dopisy na bezpečné místo, nastavte si v kalendáři termín a otevřete je, až přijde ten správný čas. Dopisy vás v budoucnosti inspirují i motivují k lepším výsledkům.

51.

Ukliďte si. Vyčistěte si váš počítač, pokoj, tašku, peněženku i váš domov. Čím více nežádoucích a starých věcí vyhodíte, tím více prostoru vytvoříte pro nové věci.

52.

Učte se. Vždycky existuje něco nového, co se můžete naučit. Stačí pozorněji vnímat, co vidíte, slyšíte a jaké máte zkušenosti. Učit se znamená i poučit se ze svých minulých chyb nebo z chyb ostatních. Zaměřte se na to, poučte se a aplikujte to v životě.

53.

Rozvíjejte se. Rozvíjejte své znalosti, nejenom ve svém oboru. Naučte se různé dovednosti, vyzkoušejte více koníčku, studujte různé oblasti. Neklaďte meze rozvoji svých znalostí.

54.

Rozvíjejte své znalosti. Vyberte si oblasti či témata, která vás zajímají a nastudujte je do hloubky. Vytipujte si činnosti a stanovte si, že každý vybraný obor budete studovat 10 000 hodin.

55.

Zkoušejte nové věci. Existuje něco, co byste normálně neudělali? Překročte zónu svého pohodlí a zkuste něco jiného, nového. Může to být něco jednoduchého, jako jízda novou linkou autobusu, vyzkoušejte novou potravinu, začněte nový koníček, nebo i něco velkého - studujte nový obor na univerzitě, naučte se nové dovednosti, navštivte zemi, kterou jste nikdy nenavštívili. Své limity můžete neustále posouvat.

56.

Objevte své okolí. Cestujte a objevujte svět. Vyplujte na moře, obejděte hory, navštivte hlavní města, důležité památky nebo přírodní krásy celého světa. Pokud nemáte dostatek financí, můžete začít svým okolím. Ruku na srdce, kolik památek, hor a zajímavých míst ve svém okolí ještě neznáte? Přestaňte sledovat televizi, vyjděte ven a objevujte svět.

57.

Buďte nejlepší v tom, co děláte. Posuňte se na první pozici v tom, co děláte. Pokud chcete trávit svůj čas nějakou činností, nespokojte se s málem a zkuste v ní být nejlepší.

58.

Nespokojte se s málem. Nespokojte se vztahem, který vám nevyhovuje. Nespokojte se s prací, která se vám nelíbí. Nespokojte se s přáteli, se kterým si necítíte dobře a plnocenně. Nespokojte se s váhou, která se vám nelíbí. Dělejte to, co opravdu chcete.

59.

Motivujte sami sebe. Ptejte se sami sebe, co teď děláte a jak to můžete zlepšit. Nastavte si větší cíle. Prozkoumejte své limity a rozbijte je.

60.

Přijměte nové myšlenky. Neomezujte se psychicky. Nechte svou mysl, aby byla živnou půdou pro nové nápady.

61.

Vytvořte si inspirativní útočiště. Proměňte svůj pokoj na místo, které milujete. Obklopte se věcmi, které vás inspirují a vybízejí k akci.

62.

Chovejte se podle svého ideálu. Každý z nás má ideální představu o tom, kým chceme být. Jaké by bylo vaše ideální já? Čím můžete teď hned začít, abyste se přiblížili ke svému ideálnímu já?

63.

Nastavte si své vzory v životě. Podle vzorů se žije mnohem jednodušeji. Osobně mě inspiruje Tyra Banks (pro její vášeň pro pomoc ženám s nízkým sebevědomím), Ivanka Trumpová (pro její úspěch, intelekt a krásu), Oprah (za to, kdo je), Lady Gaga (pro její talent a proto, že se nebojí být odlišná) a mnoho dalších. Tito lidé mi připomínají, čím mohu být, co proto musím udělat, a díky tomu mířím výš.

64.

Najděte si mentora nebo trenéra. Neexistuje žádný rychlejší způsob, jak se zlepšit, než mít někoho, kdo bude na vašich cílech pracovat s vámi. Nejen, že vás tento člověk bude řídit správným směrem, ale může se s vámi podělit o důležité rady, které můžete přeměnit na svůj vlastní úspěch.

65.

Odhalte své mezery. Čím více mezer odhalíte a zaplníte, tím rychleji a více porostete.

66.

Zvyšte své vědomí. Čím více vědomě žijete, tím lépe se budete vyvíjet.

67.

Požádejte o zpětnou vazbu. Stejně jako se snažíme odhalit naše mezery, budou existovat i oblasti, které nemůžeme identifikovat. Když požádáte o zpětnou vazbu, získáte další perspektivu. Požádejte o zpětnou vazbu své přátelé, rodinu, kolegy či šéfa.

68.

Vytvořte si pasivní příjem. Vytvoření pasívního příjmu znamená, že váš příjem není vázaný na čas, který svou práci strávíte. Samozřejmě, že budete i nadále pokračovat v práci, ale jen proto, že chcete, a ne proto, že musíte.

69.

Pomáhejte ostatním žít jejich nejlepší život. Neexistuje žádný lepší způsob, jak růst, než pomáhat růst ostatním. Nakonec, svět je jeden a všichni v něm žijeme společně.

70.

Vstupte do manželství a pořiďte si děti

71.

Zlepšete svět. Existuje mnoho věcí, které vyžadují naší pozornost a pomoc. Chudoba. Negramotnost, Děti v nouzi. Poškozování deštných pralesů. Záchrana zvířat a ohrožených druhů. Čemu se budete věnovat vy?

72.

Zorganizujte humanitární akci.

73.

Dejte větší hodnotu, než obdržíte. Když dáváte, obdržíte tolik nevyslovitelné radosti. Nakonec zjistíte, že v podstatě získáváte mnohem více, než dáváte.

74.

Zaměřte se na velké cíle. Buď se můžete zaměřit na velké věci nebo malé věci. První z nich vám pomohou získat od života mnohem více než druhé. Zaměřte se na velké cíle a udržujte Paretovo pravidlo 80/20 - 20 % věcí vám musí poskytnou 80 % naplnění v životě.

75.

Mějte jasné o svých závěrečných cílech. Jaký je váš konečný cíl? Směřují k němu vaše současné kroky? Pokud ne, napravte to.

76.

Jděte cestou 80/20. Zaměřte se na ty nejdůležitější úkoly a ty méně důležité ze svého programu vystřihněte. 20 % vaší činnosti by vám mělo přinášet 80 % výsledků.

77.

Žijte v přítomném okamžiku. Cestují vaše myšlenky všude možně? Zklidněte je. Myslete na přítomnost, ne na minulost, ne na budoucnost. Duševní nepořádek pomáhá zklidnit i meditace.

78.

Vychutnávejte si i malé okamžiky - útulný domov v deštivém dni, zmrzlinu v horkém dni, polibek od vaši lásky, čas strávený s vašim nejlepším přítelem, procházka v parku, teplý letní větřík, sledování západu nebo východu slunce. Užívejte si toto malé okamžiky života. Právě ony jsou tím, co tvoří váš život.

79.

Dejte si pauzu. Být nejlepším občas vyžaduje přestávku v případě potřeby. Ujistěte se, že dostatečně odpočíváte. Kvalitní odpočinek vám umožní lépe plnit vaše cíle.

80.

Přestaňte chtít věci určitým způsobem. Překonejte svůj perfekcionismus. Soustřeďte se na své konečné cíle a přestaňte se fixovat na způsob, jakým se mají cíle plnit.

81.

Zaměřte se na tvorbu. Přemýšlejte o tom, co můžete přinést světu a vytvořte to.

82.

Nekritizujte a nesuďte ostatní. Respektujte všechny takové, jací jsou.

83.

Jediná osoba, kterou můžete změnit, jste vy sami. Přestaňte očekávat, aby se ostatní chovali určitým způsobem. Očekávání, které nemůžete ovlivnit, vás činí nešťastnými. Raději se zaměřte na sebe. Když chcete někoho měnit, měňte sebe. Budete šťastnější a váš život bude víc naplňující.

84.

Buďte vděčni za to, co máte dnes a za vše, co dostanete v budoucnosti.

85.

Vyjádřete lidem svou vděčnost za to, co pro vás udělali. Budete překvapeni, co tenhle akt vděčnosti dokáže udělat s vašimi vztahy.

86.

Uvolněte se a pobavte. Zpívejte z plných plic. Tančete v dešti. Běhejte naboso a prociťujte zem pod nohami. Uvolněte se ze svých okovů a buďte volní.

87.

Jděte do přírody. Mnozí z vás žijí v betonové džungli. Vyjděte si pravidelně do přírody obdivovat její krásy.

88.

Máte na výběr. Vždycky budete mít možnost volby v tom, jak žijete svůj život.

89.

Smějte se více. Jste stále vážní? Uvolněte se! Usmívejte se a bavte se!

90.

Přijměte změnu. Jediná věc, která je stálá, je změna. Změna znamená růst. Spíše než odolávat změnám, se naučte vytěžit ze změn, které přijdou, to nejlepší.

91.

Nebojte se riskovat. Čím větší je riziko, tím větší je výnos.

92.

Nebojte se chyb. Čím více chyb uděláte, tím rychleji se budete učit. Ujistěte se, že jste se ze svých chyb poučili.

93.

Nebojte se zklamání. Mnoho lidí se snaží zabránit pocitu zklamání. Nicméně, zklamání je nedílnou součástí lidského bytí. Je odrazem vaší skutečné vášně. Nebraňte se mu - místo toho mu jděte naproti.

94.

Berte své obavy jako výzvu. Každý z nás má obavy. Strach z nejistoty, strach z mluvení na veřejnosti, strach z rizika... Všechny naše obavy nás drží ve stejné pozici a brání nám v růstu. Místo toho, abyste se obavám vyhýbali, berte je jako kompas pro růst. Řešte je a překonávejte je.

95.

Maximalizujte svou mysl, tělo, srdce i duši. Žít svůj nejlepší život vyžaduje, abyste maximalizovali výkon svého těla, mysli, srdce i duše. Například, pokud jste velmi úspěšní a svým způsobem bohatí, máte velký okruh přátel, ale zanedbáváte své zdraví, tak nežijete naplno. To samé platí pro další scénáře. Snažte se žít svůj život v rovnováze.

96.

Milujte sami sebe. Jste jediný člověk, se kterým zůstanete až po zbytek života. Nezanedbávejte lásku k sobě.

97.

Milujte ostatní. Buďte vděční za všechny lidi kolem sebe, protože vám pomáhají růst. Oni obohacují vaše životní zkušenosti. Bez nich by váš život nebyl stejný.


Autor: Liv

Jak žít spokojenější a šťastnější život? Zkuste následujících 97 tipů, které vás inspirují, jak žít spokojenější a lepší život. Žít život naplno vyžaduje pouze
Zdravá výživa

 3 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ