Zdraví

Co stojí za nízkou sebeúctou?

25.10 2017|Osobní rozvoj
Co stojí za nízkou sebeúctou?

Sebeúcta je schopnost vážit si sebe sama. Ti, kdo mají sebeúctu, nedovolí druhým, aby je jakkoliv ponižovali nebo týrali. Dokáží včas rozpoznat varovné signály a buď se možnému tyranovi vyhnou, nebo se proti němu včas postaví. Nízká sebeúcta je aspektem toho, jak na sebe sami nahlížíme.

Máme-li nízkou sebeúctu, je náš názor negativní: například "Nejsem milovaný" nebo "Nejsem užitečný". Samozřejmě většina z nás má názory na sebe smíšené, ale jestli je váš celkový názor, že jste nedostateční, neschopní, méněcenní nebo cítíte, že nemáte žádnou hodnotu a nezasloužíte si v životě něco dobrého, pak je zřejmé, že je vaše sebeúcta oslabená. A to může mít bolestivý a škodlivý efekt na váš život.

Co zapříčiňuje nízkou sebeúctu?

To, co si myslíte sami o sobě, se často zdá být opravdové, ačkoli se vlastně stále jedná jen o váš názor. Je založen na vašich životních zkušenostech, které z vás dělají člověka, jakým jste. Pokud máte negativní životní zkušenosti, bude pravděpodobně negativní i vaše přesvědčení o vás samotných.

Klíčové zážitky, které často, ne však vždy, formují vaši víru ve vás, se přihodí na začátku života. To, co jste uviděli, uslyšeli, zažili v dětství - v rodině, v širší skupině a ve škole - to ovlivnilo způsob, jak se dnes na sebe díváte. Příkladem takové rané zkušenosti, která může vést ke špatnému smýšlení o sobě zahrnuje:

  • Systematické trestání, zanedbávání nebo týrání
  • Neshodu s představami rodičů
  • Neshodu s normami mezi vrstevníky
  • Odnášení stresu a utrpení ostatních
  • Původ v rodině nebo sociální skupině, kde k tomu mají lidé sklony
  • Nedostatek chvály, srdečnosti, lásky a zájmu
  • Vyčnívání, odlišování se od ostatních doma i ve škole

Vaše negativní přesvědčení o vás může být někdy způsobeno také pozdějšími životními zkušenostmi jako je šikana v práci nebo zastrašování, nekalé vztahy, neustálý stres, strádání nebo traumatické události.

Sebeúcta se odvíjí od vztahu rodičů k dítěti a od jeho výchovy. Nízká sebeúcta je zapříčiněna podmíněnou láskou, která je dítěti dávána jen při určitém chování nebo splněném úkolu. "Když budeš poslouchat, dobře se učit, budeme tě milovat. Musíš být hodná a pak tě všichni budou mít rádi. Právě kvůli takovému přístupu mají některé děti v povaze zakódovanou snahu zavděčit se všem.

Smutnou pravdou je, že mnohé naše komplexy a nepříjemné pocity nám způsobili naši nejbližší - rodiče, sourozenci a prarodiče. Hned po nich také učitelé, kamarádi a spolužáci ve škole. Kritika nejbližších, obzvláště pak rodičů, dokáže udělat na dětské duši pořádné šrámy. Je to dáno tím, že právě rodiče děti učí chodit, mluvit, předávají jim svůj pohled na svět a svoje hodnoty, ale také názor, který na děti mají.

Základ vašeho smýšlení o sobě

Když dospějeme, dáváme na lidi, kteří jsou pro nás v životě nějak významní. Možná se i na základě toho kritizujeme a srovnáváme se s ostatními stejně jako to dělali i oni. Naše zkušenosti tvoří základ pro to, kým jsme. Vytváříme soudy o nás jako o lidech. Naše závěry pak můžeme považovat za jakési jádro našeho smýšlení, vytváří se náš negativní pohled na nás a vede k nízké sebeúctě.

Protože tento základ je většinou formován v dětství, je založen na dětském úhlu pohledu a je tedy obvykle neobjektivní a nepřesný. Pravděpodobně se zde skrývá základní kámen neporozumění našim zkušenostem, protože dítěti chybí dospělácké znalosti, které jsou nezbytné k pochopení, o co jde. Ačkoli tyto názory nemusí být nyní nápomocné nebo jsou zastaralé, pochází z doby, kdy dávaly perfektní smysl, dán tím, co jste pak očekávali.

Předpojaté myšlení

Jakmile je vytvořeno jádro našeho přesvědčení, je stále těžší zpochybnit, že vše je udržované a posilované našim předpojatým myšlením. To znamená, že nejsme objektivní. Přikládáme váhu všemu, co je konzistentní s naším přesvědčením a zbytek ignorujeme.

Dvě myšlenkové zaujatosti pak přispívají k nízké sebeúctě: neobjektivní pohled a interpretace. Pohled znamená, že nejste schopní si rychle všimnout čehokoli, co zapadá do vašeho negativního myšlení o vás, a naopak si nepřipouštíte něco, co jim odporuje. Takže se soustředíte na to, co děláte špatně a ignorujete to, co doopravdy zažíváte, i když zkušenost je pozitivní. (Jestliže vám někdo skládá komplimenty na váš vzhled, můžete si myslet, že poukazují na to, že jste předtím nebyli atraktivní, nebo že to nemysleli vážně a jen se snažili být milí.)

Tyto předpojatosti spolu operují, aby udrželi jádro funkční. Očekáváte, že věci špatně dopadnou, a to vás dělá citlivými vůči jakémukoli znamení, že by věcí mohly skončit tak, jak očekáváte. Nakonec vlastně nezáleží na tom, jak věci doopravdy dopadnou, protože vy si budete vše přebírat negativně tak jako tak.

Negativní přesvědčení o sobě funguje stejně jako předsudky, které také neberou v potaz všechna fakta, ale jsou založeny na zaujatých argumentech, které je podpoří.

Pravidla pro život

Jádro našeho myšlení vede k vývoji životního pravidla: strategie pro řešení života za předpokladu, že náš základ je pravdivý. Pravidla pro život vám umožňují na světě fungovat. Takže například pokud máte negativní víru "Jsem hloupý", vaše pravidlo pro život může být: "lepší se ani nepokusit, než selhat". Problém s pravidly pro život je ten, že paradoxně také pomáhají posilovat jádro vašeho negativního přesvědčení o sobě.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Psychické týrání v manželství začíná velmi nenápadně

Autor: Ive

Co stojí za nízkou sebeúctou? Sebeúcta vzniká v dětství. Je smutnou pravdou, že největší komplexy a šrámy na duši nám způsobili naši nejbližší
Zdravá výživa

 303 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ