Zdraví

Diagnóza – alkoholička

30.10 2015|Psychika
Diagnóza – alkoholička

Pro ženu je nesmírně těžké přijmout, že je závislá na alkoholu. V minulosti byla závislost na alkoholu doménou mužů. Dnes už je ženy podle statistických údajů dohánějí. A věk žen, které podlehly závislosti na alkoholu, se nebezpečně snižuje.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Nejohroženější skupinou jsou osamělé matky a manželky podnikatelů. Alkoholismus se však nevyhýbá ani vysokoškolsky vzdělaným ženám. V léčebně je tak zastoupena pestrá klientela žen co se vzdělání týče.

Proč ženy pijí?

Společným jmenovatelem alkoholismu u žen bývá nízké sebevědomí a neuspokojivé partnerské svazky. Časté bývá propojování alkoholismu s depresemi. Na vzniku alkoholové závislosti u ženy se může podílet také genetika.

Léčba alkoholismu

V první řadě si žena, která trpí alkoholovou závislostí, musí uvědomit, že má nějaký problém. A to rozhodně ne ledajaký. Alkoholismus je nemoc. A jako taková se musí léčit. Je také velmi důležité, aby pacientka aktivně přistupovala k léčbě, chtěla se problému zbavit a maximálně spolupracovala s lidmi, kteří pomoc nabízejí. Klíčovou roli v léčbě alkoholové závislosti u ženy hraje psychoterapie. Jejím cílem je pomoci pacientce uvědomit si svůj závažný stav. Psychoterapie výrazným způsobem pomáhá ženě při návratu do společnosti. Farmakologická léčba může mít více podob. Nejznámější je tzv. senzitizace. Pacientce jsou za přítomnosti zdravotnických pracovníků podávány určité látky, které při požití alkoholických nápojů vyvolají nežádoucí potíže. Můžeme uvést alespoň některé – nestabilitu krevního tlaku, zvracení a kolapsové stavy.


Důležité!

Závislost je onemocnění duše i těla. Nevyhýbá se žádné sociální vrstvě. Pokud máte problémy s užíváním alkoholu, nebuďte s ním v žádném případě samy. Je těžké si přiznat, že tento problém je. Možná vás už na něj upozornila rodina či kolegové v zaměstnání. Vyhledejte co nejdříve odbornou pomoc. Léčba není jednoduchá. Připravte se na velmi složitou cestu za uzdravením. Máte však ideální možnost naučit se žít život, kde už alkohol nebude mít své místo. To přece stojí za tu námahu. Rozhodnutí je na vás. Přeji šťastnou volbu.

Autor: Ela

Diagnóza – alkoholička, alkoholička, jsem alkoholička, žena alkoholička, ženy alkoholičky. Společným jmenovatelem alkoholismu u žen bývá nízké sebevědomí a neuspokojivé partnerské svazky.
Zdravá výživa

 300 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ