Zdraví

Seznam fóbií, které trápí lidstvo

05.11 2015|Psychika
Seznam fóbií, které trápí lidstvo

Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit.

Rozeznáváme tři hlavní fobické poruchy:

Agorafobie - je strach z veřejných prostranství, míst, kde by nebyla rychle dostupná pomoc, a situací s nimi spojených. Často se lidé trpící agorafobií cítí lépe doma, a čím více se vzdalují od domova, tím větší strach prožívají.

Specifická fobie - jde o skupinu poruch, u nichž je úzkost vyvolána pouze určitými situacemi nebo objekty, které nejsou běžně nebezpečné. Epidemiologicky se jedná o nejčastější úzkostnou poruchu vůbec. Často jde o pozůstatky reakcí z dřívějších dob, většinou z dětství.

Mezi specifických fobie patří například:
 • Arachnofobie - chorobný strach z pavouků
 • Ergofobie - chorobný strach z práce
 • Hematofobie - chorobný strach z krve
 • Herpetofobie - chorobný strach z plazů
 • Klaustrofobie- chorobný strach z malého prostoru
 • Mysofobie - strach ze špíny
 • Tatanofobie - chorobný strach ze smrti
 • Xenofobie - chorobný strach z cizích osob
 • Gamofobie - strach z manželství
 • Ffobofobie -strach ze strachu
 • Pantofobie - strach ze všeho

Sociální fobie - projevuje se strachem ze sociálních situací, vyhýbáním se situacím, ve kterých byl člověk pozorován a posuzován druhými lidmi. Lidé se sociální fobií mají obavy z toho, co si o nich mohou druzí myslet. Vesměs touží udělat dobrý dojem, jsou však přesvědčeni o tom, že udělají dojem nejhorší. Proto se raději vyhýbají situacím, ve kterých se obávají hodnocení nebo odmítnutí od druhých.

Projevy sociální fobie:

 • strach být středem pozornosti
 • strach mluvit před autoritou, před skupinou, na večírku
 • strach jíst před lidmi
 • strach z použití veřejných toalet
 • strach, že se druzí na nás dívají
 • strach, že se budeme nepřirozeně chovat
 • strach telefonovat
 • strach navázat konverzaci, udržovat ji
 • vyhýbání se sociálním situacím

Léčba:

Na fobie naštěstí existuje účinná léčba. Doporučuje se kombinace psychoterapie s medikací. Užívání anxiolytik a antidepresiv - čili léků potlačujících úzkost a deprese - se ukazuje jako podpůrné a účinné. Samotná medikace však nebývá natolik efektivní a často je jen dočasná a krátkodobá, proto je nutné kombinovat s kognitivně-behaviorální terapii. Jedna z terapií vystavuje pacienta situaci s předmětem fobie, a to pomalu a postupně. Úspěšnost kombinované léčby je 70-90 %.

Autor: Liv

Seznam fóbií, které trápí lidstvo - sociální fóbie, specifické fóbie, klaustrofobie, hematofobie, xenofobie. Jak se projevuje sociální fobie
Zdravá výživa

 304 
  Komentáře ( 1 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
ladislav|01.08 2023 14:35
Dobrý den, mám ženu která nechce nic co koupí vyhodit.
Odpovědět
 0