Zdraví

Narcistická porucha osobnosti – uvěznění v sobě

07.11 2015|Psychika
Narcistická porucha osobnosti – uvěznění v sobě

Filipa vnímalo okolí, hlavně ženská část, jako atraktivního, šarmantního mladého muže. Uměl se velmi dobře pohybovat ve společnosti a byl úspěšný. Mnoho žen si přálo, aby se staly jeho společnicemi nebo raději hned manželkami. Byly ochotny udělat proto maximum.

Velmi těžce nesly, když se jejich přání nesplnilo. Osud k nim byl v tomto případě skutečně velmi přívětivý, protože žít s Filipem bylo nad lidské síly. Pan Filip trpěl ranou poruchou osobnosti – narcismem.

Jak narcistická porucha osobnosti vzniká?

Musíme se vrátit zpět v čase. Velký význam má opět přijetí dítěte matkou. Pokud jej není schopna dostatečně přijmout skrze projevy lásky, láskyplného pohledu a doteku, může být dítě ohroženo vznikem narcistické poruchy osobnosti. Mnohdy dítě prožívá i zahanbující zážitky prostřednictvím rodičů. Často slyší: „Nejsi dost dobrý, neumíš nic, nedokážeš nic, nezvládneš nic....“. Dítě, aby jej nezaplavil a nezničil vztek, musí tuto emoci od sebe oddělit. Podobné zážitky s přijetím matkou měl i pan Filip.

Jak se narcistická porucha osobnosti projevuje?

U člověka, který trpí narcistickou poruchou osobnosti se nedostavuje vnitřní pocit vlastní hodnoty. Proto má tendence se vyvyšovat na ostatními, vyžadovat od okolí obdiv a zájem. Tito lidé jsou neschopní vcítit se do někoho nebo něčeho. Neumí přijímat kritiku, přetvařují se. Prezentují se jako jedineční a jsou přesvědčeni o své výjimečnosti. Často se pohybují ve svých fantaziích o úspěchu, lesku, kráse a ideální lásce. Vyžadují neustálou pozornost a obdiv. Uvnitř jsou zaměstnáni závistí. V případě lidí trpících narcistickou poruchou osobnosti jsou přítomny zážitky nikoliv prožitky. Snaží se s druhými lidmi manipulovat, používají je k splnění svých cílů a touží druhé naprosto ovládat. Lidé s narcistickou poruchou osobnosti bývají vzdělaní, pečliví, mají elán a mladistvý vzhled.

Jaké jsou následky narcistické poruchy osobnosti?

Pana Filipa, stejně jako ostatní lidi s narcismem, ničil strach z dalšího možného zahanbení, příkoří, zranění, vnitřní zlosti, nenávisti a chladu vůči sobě i druhým. Měl velký strach ze stárnutí, začal se uzavírat do sebe a byl plný bezmocné zloby.

Jak se narcistická porucha osobnosti léčí?

Opět pomocí psychoterapie. Pracuje se skrze přijetí své zranitelnosti, vidění sebe sama takový, jaký jsem. Pracuje se na přijetí svých negativ, vzteku, zlosti, závisti a zášti. Jde o velmi náročnou léčbu, nejen pro pacienta, ale také pro terapeuta. Dále se zaměřujeme na to, aby se pacient naučil odhodit meče pro obranu a přetavit je v pluh, který nakypří půdu pro přijetí nového. Je třeba, aby se pacient vzdal nerealistických požadavků, aby se usmířil sám se sebou i s ostatními. Pacienti se učí být velkorysí a tolerantní. Velmi těžká fáze je také práce na vztahu s matkou. Důležité je, aby pacienti našli svou druhou polovinu duše se schopnostmi vcítění, soucítění a lásky.

Jak se pozná, že léčba byla úspěšná?

V našem případě můžeme říci, že pan Filip léčbu narcistické poruchy osobnosti zvládl. Je schopen udržovat uspokojivé mezilidské vztahy. Naučil se nepotlačovat u sebe své pocity – hněv, zlost, závist, nenávist, vinu, bezmoc, bolest, úzkost... V sebeobraně se naučil být věcný a klidný. Na nedostatky se naučil dívat s humorem. Sexualita se stala pro něj možností vyjádřit lásku, nikoliv jí využívat k sebe potvrzení. Je schopen žít tady a teď. Hodně těžké bylo pro něj pochopit jednání své matky a odpustit jí. Ale podařilo se a pan Filip se s matkou smířil.

Lidé, trpící narcistickou poruchou osobnosti mají velmi těžký životní úděl. Léčba této poruchy patří mezi náročné pro všechny zúčastněné. Vždy stojí zato do terapie jít. Snad i příběh pana Filipa nám mohl ukázat, že změna je vždy možná.

Autor: Liv

Narcistická porucha osobnosti – uvěznění v sobě. Jak narcistická porucha osobnosti vzniká? Jak se narcistická porucha osobnosti projevuje? Jak se narcistická porucha osobnosti léčí?
Zdravá výživa

 301 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ