Zdraví

Sociální fobie a invalidní důchod

01.11 2015|Psychika
Sociální fobie a invalidní důchod

Sociální fobie je jedno z nejnepříjemnějších psychických onemocnění. Nemocný je v životě neustále vystavován sociálním interakcím, kterým se většinou není možné vyhnout. Částečným řešením může být vyřízení invalidního důchodu.

Sociální fobie vám ze života může učinit peklo

Sociální fobie je psychické onemocnění spadající pod skupinu úzkostných poruch. Tato choroba nemocným způsobuje silnou sociální úzkost, která se projevuje strachem ze sociálních interakcí. Tento strach nemocným způsobuje jak psychické, tak také tělesné problémy (třes, mdloby apod.).

Lidem trpícím sociální fobií činí nesmírné potíže zvládání běžných sociálních situací, jako setkávání s lidmi, telefonování, jedení či třeba psaní na veřejnosti. Nemocní mají z těchto situací panickou hrůzu, které se nemohou zbavit, a to i přesto, že jsou si vědomi iracionality svých obav. Toto onemocnění často vede k částečné nebo úplné izolaci nemocných od okolního světa. Lidé trpící silnou sociální fobií se mohou pokusit uplatnit nárok na invalidní důchod, cesta k jeho získání však není obvykle jednoduchá.

Invalidní důchod na sociální fobii není nereálný

Sociální fobie mívá u pacientů různou intenzitu. Někteří lidé dokážou žít s touto chorobou víceméně plnohodnotný život, jiným tato nemoc sužuje život natolik, že nejsou schopni uskutečňovat běžné sociální interakce, což může být překážkou v jejich pracovním životě. Pokud máte pocit, že vám sociální fobie zcela znemožňuje schopnost pracovat, můžete si zažádat o invalidní důchod.

Důležité však je, abyste se s touto nemocí léčili u psychiatra. Získat invalidní důchod na sociální fobii není jednoduché, i pro tento typ onemocnění však platí podobné podmínky k jeho získání jako u ostatních chorob. Především je tedy nutné, aby lékař stanovil závažnost vašeho onemocnění sociální fobií, a poté vám teprve bude přiznán invalidní důchod.

Výše invalidního důchodu u sociální fobie

V případě, že vám bude přiznán invalidní důchod na sociální fobii, budou pro vás platit stejná pravidla, jako v případě ostatních onemocnění. Pokud míra vaší pracovní schopnosti v důsledku onemocnění sociální fobií poklesla o 35% - 49%, budete mít nárok na invalidní důchod 1. stupně. Pro získání invalidní důchodu 2. stupně musí míra vaší pracovní schopnosti poklesnout o 50% - 69%.

Abyste získali invalidní důchod 3. stupně (plný invalidní důchod), měla by být míra poklesu vaší pracovní schopnosti vyšší než 70%. Výši celkové částky invalidního důchodu tvoří tzv. základní a procentní výměra. Výše částky základní výměry je shodná pro všechny stupně invalidity a v roce 2014 činí 2 340 Kč. Výše procentní výměry je závislá na předchozím výdělku nemocného a celkové době jeho pojištění. Procentní výměra invalidního důchodu 1. stupně činí 0,50%, u 2. stupně 0,75% a u 3. stupně 1,50% výpočtového základu za každý ukončený rok doby pojištění.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Sociální fobie je důsledkem narušených komunikačních schopností
Jak se žije lidem se sociální fobií

Autor: MarS

Na sociální fobii můžete získat invalidní důchod. Cesta k získání invalidního důchodu na sociální fobii však není jednoduchá. Pro získání invalidního důchodu na sociální fobii...
Zdravá výživa

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ