Zdraví

Částečný invalidní důchod a podmínky jeho schválení

12.12 2015|Zdraví
Částečný invalidní důchod a podmínky jeho schválení

Podmínky pro žadatelé o částečný invalidní důchod v posledních letech nezaznamenaly žádných převratných změn. Posledním výraznějším zásahem do tohoto systému byla změna zákona v roce 2010.

Nárok na přiznání částečného invalidního důchodu

Od 1. 1. 2010 došlo ke změnám v posuzování nároků na invalidní důchody. Částečný invalidní důchod si nyní mohou nárokovat osoby, u nichž poklesla pracovní výkonnost buďto o 35% (invalidní důchod 1. stupně), či o 50% (invalidní důchod 2. stupně). Zároveň však žadatel o částečný invalidní důchod musí splňovat podmínku týkající se předešlého zdravotního pojištění své osoby, a to pojištění nejméně 5 let z posledních 10 let před vznikem jeho invalidity. Žadatel starší 38 let, který tuto podmínku nesplňuje, však může o invalidní důchod zažádat i v případě, že byl pojištěn v posledních 20 letech minimálně 10 let.

Žádost o částečný invalidní důchod

Pokud chcete žádat o částečný invalidní důchod, je potřeba navštívit úřad okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) ve vašem správním obvodě. Zde je zapotřebí sepsat žádost, ke které je nutné připojit několik dokladů.

Potřebné doklady pro žádost na částečný invalidní důchod:

  • Občanský průkaz
  • Doklady o ukončeném vzdělání (maturitní vysvědčení, VŠ diplom apod.)
  • Potvrzení všech případů, kdy byla osoba vedena v evidenci úřadu práce
  • Žádost o výplatu důchodu na účet (v případě, že má být důchod vyplácen na účet žadatele)
  • Potvrzení zaměstnavatele (pokud je žadatel v zaměstnaneckém poměru)
  • Evidenční list důchodového pojištění (pokud je žadatel nezaměstnaný)
  • Vojenskou knížku (v případě mužů)
  • Rodné listy potomků (v případě žen)

Výše částečných invalidních důchodů pro rok 2014

Celková částka částečného invalidního důchodu, se skládá z tzv. základní a procentní výměry. Základní výměra činí v letošním roce 2340 Kč měsíčně. Výše procentní výměry je individuální. Stanovuje se procentní sazbou ze základu výpočtu za každý ukončený rok doby pojištění a výdělku žadatele. Výše základní výměry je shodná pro osoby s částečným invalidním důchodem prvního i druhého stupně. Procentní výměra činí u invalidního důchodu prvního stupně 0,5% a u druhého stupně 0,75% výpočtového základu za každý ukončený rok pojištění.

Autor: MS

Částečný invalidní důchod a podmínky jeho schválení. Podmínky pro žadatelé o částečný invalidní důchod v posledních letech nezaznamenaly žádných převratných změn.
Zdravá výživa

 309 
  Komentáře ( 3 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Hana|30.10 2022 18:02
Dobrý den mám dotaz jak dlouho musím být nemocná abych mohla žádat o částečný invalidní důchod?
Odpovědět
 57 
jitka|15.02 2023 14:26
Dobrý den,jsem po druhé operaci páteře,měla bych nárok na částečný invalidní důchod.Pracuji ve školství jako učitelka a již pocituji své limity .
Odpovědět
 9 
Věra vaculova|10.04 2023 18:33
Dobrý den jako částečný invalida 1.stupne musím platit zdravotní pojištění dekuji
Odpovědět
 -2