Zdraví

Oční cvičení vám může snížit dioptrie

06.12 2015|Zdraví
Oční cvičení vám může snížit dioptrie

Zrak je důležitý smysl, jeho cenu si uvědomujeme, až když ho začínáme ztrácet. Dlouhé vysedávání u televize, umělé světlo, zejména nadměrné osvětlení, krátká čtecí vzdálenost, to vše oslabuje náš zrak.

Naopak správná čtecí vzdálenost, což je 30 cm od očí i při špatném osvětlení posiluje zrak. Zrak můžeme posílit také pravidelným prováděním očního cvičení. Oční cvičení nám zpočátku zabere 30 minut denně, později bude stačit 10 minut denně.

Stručně o stavbě oka

Rohovka tvoří přední díl oka a spolu s bělimou je součástí jeho vrchní vrstvy. Rohovka je tvořena průhledným vazivem, vazivo bělimy má bílou barvu. Rohovka a oční čočka umožňují lom světelných paprsků, stejně, jako optická spojka. Oční čočka reguluje také intenzitu optického lomu, ke kterému na ni dochází. Tato regulace je prováděna pomocí stahů a svalů v řasnatém tělese, na němž je čočka v oku zavěšena.

Duhovka plní funkci clony. Prostor mezi rohovkou a duhovkou je nazýván přední komora oční. Tento prostor je vyplněn komorovým mokem, produkovaným z úhlu mezi duhovkou a rohovkou. Vnitřek oka je vyplněn rosolovitou hmotou, nazývanou sklivec. Vnitřní část oka odvrácenou od čočky pokrývá sítnice, která je tvořená světločivými buňkami. Tyto buňky, nazývané tyčinky a čípky přetvářejí světelný signál na nervový vzruch.

Kdy nám může pomoci oční cvičení

Oční cvičení nám pomáhá při oční únavě, způsobené zejména dlouhodobým soustřeďováním na krátkou vzdálenost. Oční únava se projevuje tiky a napětím v očních víčkách, bolestí hlavy, únavou, nespavostí. Při oční únavě jsou oči suché, někdy i začervenalé, dochází k rozmazanému nebo dvojitému vidění.

Oční cvičení nám může také pomoci při stabilní krátkozrakosti, což je obtížné zaostřování na dálku. Oční cviky zlepšují schopnost zaostřování na dálku, čímž snižují počet dioptrií. Kromě očních cvičení pomáhá pozorování vzdálených předmětů a aktivity, zlepšující vidění na dálku, jako je golf, tenis, kuželky.

Progresivní krátkozrakost se na rozdíl od stabilní krátkozrakosti zhoršuje. Oční cvičení nám pomáhá i při této oční vadě. Oční cvičení pomáhá také při dalekozrakosti, která se projevuje zhoršeným zaostřováním na blízko. Obě choroby zvyšují riziko vzniku šedého zákalu, degenerace, zeleného zákalu a syndromu suchého oka.

Oční cviky oddálí zhoršování zraku a sníží riziko vzniku těchto poškození zraku. Oční cvičení také zlepšuje dvojité i vícenásobné vidění, způsobené nepravidelným zakřivením rohovky. Tato vada se nazývá astigmatismus. Tupozrakost a šilhání jsou další vady zraku, které zlepšuje oční cvičení. Oční cvičení může pomoci také u syndromu suchého oka, šedého zákalu.

Druhy očních cvičení

Oční cviky zlepšují koordinaci očí, reflexním působením dochází ke zlepšení výživy očních tkání. Oční cviky také posilují a uvolňují oční svaly, čímž zlepšují jejich funkci a tím i zrak. Oční cvičení posiluje náš zrak a chrání nás před nošením brýlí.

Krátké procvičování

Součástí krátkého procvičování očí je pomalé mrkání a zaostřování. Krátké mrkání je vhodné zejména pro lidi, kteří tráví mnoho času u počítače nebo čtou delší dobu bez přerušení. Při pomalém mrkání dýcháme pomalu a zhluboka. Nadechneme se co nejvíce a několikrát zamrkáme, aniž bychom se dívali na nějaký konkrétní předmět. Při výdechu zavřeme oči, uvolníme se a pomalu vypouštíme všechen vzduch z plic.

Oči jsou v klidu, lehce zavřené a uvolněné. Cvik se provádí několikrát denně, jeho cílem je přerušit dlouhodobé zaostření na blízko. Při zaostřování držíme asi 15 cm od obličeje prst nebo nějaký předmět, přičemž je blízký předmět nehybný. Současně si vybereme vzdálený předmět, může jím být strom, budova či roh pokoje. Střídavě zaostřujeme na blízký a vzdálený předmět. Cílem tohoto cviku je zlepšit zaostřování a podpořit tik živin v očích.

Sestava očních cviků

Sestava očních cviků je zaměřená na zlepšení funkcí všech částí očí. Sestava se skládá z procvičení očních svalů, akomodace oka a centrální fixace. Jednotlivá oční cvičení prokládáme krátkým uvolněním očí, které provádíme střídavým zaměřením zraku na bod a uvolněním.

Můžeme také zavřít oči, mírně předklonit hlavu a vědomě uvolňovat oblast očí po dobu 10 až 30 vteřin. Nezapomínáme ani na cviky, zaměřené na uvolnění krční páteře, prokrvení oblasti krku, hlavy a tím i oči. Sadu cviků provádíme 5 až 15 minut jednou až dvakrát denně.

Při procvičení očních svalů se s nádechem soustředíme pohled na kořen nosu, s výdechem na špičku nosu, přičemž pohyb opakujeme 10 krát. Potom při nádechu stočíme pohled co nejvíce vpravo, aniž bychom otáčeli hlavou a při výdechu naopak co nejvíce vlevo. Cvik provádíme 10 krát.

Následuje kroužení očí, které provádíme tak, že se při nádechu podíváme vzhůru a při výdechu otočíme oči vpravo dolů, přičemž při dalším nádechu pokračujeme vlevo. Při dalším výdechu začínáme opisovat stejný kruh. Cvik provádíme 6 krát.

Potom se nadechneme a zároveň se podíváme vpravo vzhůru, při výdechu se podíváme „po úhlopříčce“ vlevo dolů, a při dalším nádechu se podíváme opět vpravo vzhůru. Takto pokračujeme 6 krát nahoru i dolů. Potom při nádechu stočíme pohled vlevo vzhůru a při výdechu po „opačné úhlopříčce“ vpravo dolů. Cvik provádíme 6krát. Posledním cvikem je opisování očima velkých tiskacích písmen v prostoru. Nejprve napíšeme písmeno „H“, potom „A“ a nakonec písmeno „K“. Každé písmeno opíšeme 3 krát až 6 krát.

Při procvičování akomodace oka pokrčíme pravou paži před tělem, ruku sevřeme v pěst, tak, že je vytyčen pouze palec nebo ukazovák. Prst umístíme zhruba 30 cm před obličejem, zaostřujeme pohled střídavě na špičku prstu a střídavě na jakýkoli předmět, vzdálený zhruba 5 metrů. Střídavé zaostřování provádíme 10 krát, potom zrak uvolníme, opět zaostříme, cvik ukončíme krátkým uvolněním. Cvik provádíme 10 krát.

Potom opět umístíme prst stejně, jako v předchozím cviku, avšak náš pohled spočívá stále na špičce vztyčeného prstu. Pomalu natahujeme ruku dopředu, dokud není zcela narovnaná, potom ji začínáme obloukem přetáčet vpravo až do té polohy, ve které ještě dokážeme pohledem sledovat špičku prstu, aniž bychom otáčeli hlavou. Potom se stejným obloukem vracíme ruku před tělo do pozice, v jaké byla na začátku tohoto cviku. Cvičení provedeme na každou stranu třikrát.

Následuje poslední část sestavy, zvaná centrální fixace. Vezmeme si tištěný text, ve kterém soustředíme pohled na jedno slovo uprostřed některého řádku, přičemž vzdálenost je taková, která nám nejlépe vyhovuje. Po chvilce soustředění zavřeme oči a slovo, na které jsme se soustředili, si představíme jako výraznější oproti ostatnímu textu. Po chvilce otevřeme oči a postup několikrát zopakujeme. Nemusíme se soustředit na celé slovo, můžeme se soustředit pouze na část slova a postupně ji zmenšovat a skončit s jedním písmenem. Pokud budeme mít během cvičení dojem, že slovo nebo jeho část, na kterou jsme se soustředili, je výraznější a zřetelnější oproti ostatnímu textu, cvičili jsme správně.

Další oční cviky

Mezi další oční cviky patří sledování svíčky, cvik slouží i ke zklidnění mysli. Svíčku umístíme ve vzdálenosti asi jedem metr a 10 vteřin upřeně sledujeme plamen, potom si zakryjeme oči a vybavíme si obraz plamene. Svíčku můžeme sledovat také každým okem zvlášť. Při dalším cviku se dotkneme ukazovákem místa mezi obočím a zaostříme pohled na prst, přičemž pohybujeme prstem zvolna směrem od očí, dokud nebude ruka natažená.

Potom předpažíme obě ruce, přičemž palce vztyčíme vzhůru. Díváme se na oba palce a pomalu rozpažujeme, dokud oba palce vidíme. V této poloze setrváme asi jednu minutu a potom se pomalu vracíme zpátky. Po cvičení si na chvíli zakryjeme oči dlaněmi. Mezi další oční cvik patří kroužení očima po směru i proti směru hodinových ručiček. Mezi jednotlivými cviky je třeba si zakrývat oči dlaněmi, je to potřebné pro odpočinek očí. Dalším druhem očního cvičení je oční jóga, která posiluje svaly a zdokonaluje zrak. Oční jóga spočívá v práci s energií i ve vlastním cvičení, které se skládá z psaní čar, číslic i písmen očima.

Ajurvédské brýle

Ajurvédské brýle jsou speciální pomůckou, která dokáže zlepšit i procvičit váš zrak. Tyto brýle jsou známé také jako pinhole. Pomáhají při krátkozrakosti, dalekozrakosti, presbyopii i v raném stádiu šedého zákalu. Vyznačují se tím, že místo skel mají děrovanou výplň, která ani nepřibližuje, ani neoddaluje obraz. Pinhole dokáží korigovat zrakové vady, v důsledku čehož pomáhají zostřit vidění.

Ajurvédské brýle


První trvalé účinky můžete sledovat již po 6 týdnech. Stačí, když je budete ze začátku nosit 2-3 hodiny při čtení, psaní, sledování televize, práci na počítači a při jednoduchých domácích pracích.Další zásady pro udržení dobrého zraku

Dobrý zrak si udržíme nejen pravidelným očním cvičením, ale také dodržováním následujících zásad:
  • Noste dioptrické brýle a čočky co nejméně.
  • Nezaostřujte dlouhodobě na krátkou vzdálenost.
  • Nedívejte se přímo do slunce, pokud se chcete podívat, použijte kvalitní sluneční brýle, které nepropouštějí UV záření.
  • Zařaďte do svého jídelníčku hodně ovoce a zeleniny, ovoce a zelenina vyživují oční cévy a nervy. Očím prospívá zejména broskev, dýně, pomeranč, banán, rajčata, papriky, mrkev a zelenina s tmavými listy. Červené, oranžové, žluté modré ovoce a zelenina jsou bohaté na antioxidanty a na látky, které zraku prospívají, jako jsou vitaminy A, C, E a beta-karoten.
  • Vyhýbejte se cigaretovému kouři, cigaretový kouř škodí nejen vaším plícím, ale i vašemu zraku.
  • Dbejte na správné držení těla, příčinou astigmatismu může být špatné držení těla, kdy je hlava nakláněna ze zvyku k jedné straně.
  • Mějte pozitivní přístup, nenechte si vzít víru, že zlepšení vašeho zraku je možné.


Autor: Liv

Oční cvičení vám může snížit dioptrie. Léčba krátkozrakosti, dalekozrakosti, tupozrakosti. Oční cvičení nám pomáhá při oční únavě, způsobené zejména dlouhodobým
Zdravá výživa

 310 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ