Zdraví

Parkinsonovu chorobu je možné zjistit roky před jejím propuknutím

29.05 2021|Nemoci
Parkinsonovu chorobu je možné zjistit roky před jejím propuknutím

Parkinsonova choroba postihuje přibližně 1-2 % lidí ve věku nad 65 let. Vyléčit se zatím nedá. V době, kdy je pacientům diagnostikována, jsou totiž změny v mozku, které způsobuje, již nenávratné. Pacientům i lékařům však nyní svitla naděje. Vědci z Queen Mary University of London identifikovali změny v krvi, které je možné v krvi pacienta najít roky před propuknutím Parkinsonovy choroby. To je možná prvním krokem k nalezení způsobů prevence a léčby nemoci.

Přispívá genetika i životní prostředí

Příčiny Parkinsonovy choroby nejsou zcela známy, je však téměř jisté, že souvisí s genetickými a environmentálními rizikovými faktory, jako je expozice určitým pesticidům a rozpouštědlům. Víme, že Parkinsonova choroba způsobuje smrt určitých nervových buněk v mozku v důsledku kombinace abnormální akumulace bílkovin v buňkách, problémů s mitochondriemi, zánětem a změnami imunitního systému.

Vědci se ve studii rozhodli vyšetřit markery zánětu, které cirkulují v krvi pacientů s Parkinsonovou chorobou. Zjistili, že lidé, u kterých se později vyvinula Parkinsonova choroba, měli méně lymfocytů (typ bílých krvinek). Tato změna může nastat minimálně osm let před diagnózou.

Lymfocyty jsou jedním z pěti typů bílých krvinek, které podporují imunitní odpověď těla. Existují dva odlišné podtypy lymfocytů: B lymfocyty a T lymfocyty. B lymfocyty produkují protilátky, které identifikují a neutralizují škodlivé mikroby, zatímco T lymfocyty kontrolují, jak ostatní imunitní buňky na tyto mikroby reagují.

K provedení studie vědci použili údaje z britské Biobanky. V projektu bylo zkoumáno přibližně 500 tisíc účastníků mezi lety 2006 až 2010, u kterých se zkoumalo, jak jejich zdraví ovlivňuje genetika a životní prostředí. Na začátku byla účastníkům odebrána krev a v průběhu let absolvovali průběžné schůzky, na kterých se kontroly změny ve zdravotním stavu. Z této skupiny byli identifikováni lidé, kterým byla během sledování diagnostikována Parkinsonová choroba. Vědci porovnali různé markery zánětu, které cirkulují v krvi, jako je přítomnost určitých proteinů a imunitních buněk.

Záhada s lymfocty

Vědce zaujaly změny v počtech lymfcytů. Ti, kteří Parkinsonovou chorobou onemocněli, měli nižší počet lymfocytů než ti, u kterých se tato choroba nerozvinula. Vědci poté zkoumali, zda změny v počtu lymfocytů mohou způsobit Parkinsonovu chorobu, nebo jsou pouze důsledkem onemocnění. K tomu použili metodu zvanou Mendelovská randomizace. Díky ní se mohli podívat na genetiku člověka a odvodit, zda jsou změny příčinou nebo následkem. Našli genetické důkazy, které dokazují, že nižší počet lymfocytů zvyšuje riziko Parkinsonovy choroby.

Změny v počtu lymfocytů mohou být zachyceny rutinními krevními testy roky před diagnózou a mohou souviset se zvýšeným rizikem Parkinsonovy nemoci. Zatím se však neví, proč počet lymfocytů klesá. Je produkce lymfocytů zpomalená, zkracuje se jejich životnost, nebo se pohybují z krve do jiné části těla (například do mozku)? To jsou jen některé z otázek, kterými se vědci budou zabývat v dalších studiích. Na základě nových zjištění budou lékaři moci vyvinout lepší léčbu Parkinsonovy nemoci - a možná i metody, jak jí zabránit.

Autor: liv

Podle nejnovějších studií je možné Parkinsonovu chorobu zjistit až 8 let před jejím propuknutím. To by mohlo znamenat průlom v diagnostice, léčbě a možná i prevenci Parkinsonovy choroby.
Zdravá výživa

 300 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ