Zdraví

Psychosomatické onemocnění - příčiny, příznaky a léčba

12.12 2015|Nemoci
Psychosomatické onemocnění - příčiny, příznaky a léčba

Psychika má velký vliv na náš zdravotní stav. Tuto pravdu znali již naši předci, svědčí o tom některé přísloví, jako „hlava se jí z toho zatočila“, „leží jí to v žaludku“. Dlouhodobý stres se negativně odrazí na zdravotním stavu našeho těla. Následně se objevují různé zdravotní problémy, které často přetrvávají navzdory intenzivní léčbě nebo se stále vrací.

Co jsou psychosomatická onemocnění a jaké jsou jejich příčiny?

Psychosomatická onemocnění jsou onemocnění, při kterých se psychické problémy projeví navenek jako tělesné nemoci. Dostaví-li se tělesné obtíže vlivem dlouhodobého stresu, postižený vyhledá lékaře. Pro zdravotní potíže psychického původu je charakteristické, že výsledky jsou v normě, nejsou zjištěny žádné abnormality. Pacient se dozví, že je zdravý, přestože jeho potíže přetrvávají.

Podle některých odborníků je až 70 % všech tělesných potíží psychického původu. Starosti, nespokojenost, stres představují pro naše tělo takovou zátěž, že se s ní nedokáže vyrovnat jinak než vznikem nějakého tělesného problému. Příčinou psychosomatických onemocnění je dlouhotrvající stres, nedostatek spánku, nedostatek času na aktivní odpočinek, starosti, obavy, strach.

Příznaky psychosomatických onemocnění

Příznaky psychosomatických onemocnění jsou varovnými signály těla, které nám mají říci, že je třeba něco změnit, něco napravit. Příznaky psychosomatických onemocnění jsou velmi pestré, patří mezi ně:

 • Bolesti hlavy
 • Astma
 • Zažívací potíže
 • Vředová choroba žaludku
 • Průjmy
 • Bolesti břicha
 • Bolesti zad
 • Chronická únava
 • Poruchy spánku
 • Vysoký krevní tlak
 • Bušení u srdce, nepravidelnost srdečního rytmu
 • Píchání na hrudi
 • Dušnost
 • Brnění končetin nebo brnění v obličeji
 • Závrať, pocit sevřeného hrdla, nemožnost promluvit
 • Chronická kožní onemocnění- lupénka, akné, atopický ekzém, chronické svědění
 • Ulcerózní kolitida
 • Crohnova choroba
 • Gynekologické potíže
 • Přejídání se nebo naopak nechutenství
 • Jiné zdravotní problémy, které přetrvávají nebo se stále vracejí

Moderní medicína versus celostní medicína

Moderní medicína je biologická, to znamená, že vychází z předpokladu, že každá zdravotní porucha má nějakou objektivní příčinu, kterou je možné odhalit pomocí různých vyšetření, jako jsou laboratorní vyšetření krve, CT a magnetických rezonancí a další a kterou je možné vyléčit léky nebo operacemi. U psychosomatických onemocnění chybí objektivní nález, nemocný je považován za simulanta, přestože má tělesné potíže. Jeho tělesné potíže nemají organickou příčinu, jsou ztělesněním složité, neřešené a mnohdy velmi těžko řešitelné životní situace.

Celostní medicína řeší příčinu, zatímco biologická medicína řeší pouze následky. Celostní medicína chápe člověka jako celek, jako tělo a duši. Je na rozdíl od biologické medicíny schopná odhalit příčiny bolestí a zdravotních problémů způsobených psychickými problémy člověka. Studuje vztahy mezi fyzickou a psychickou stránkou člověka, zabývá se vlivem psychických funkcí na funkce tělesné.

Rozdíl mezi celostní medicínou a léčitelstvím

Celostní medicína je na první pohled velmi podobná léčitelství. S léčitelstvím jí spojuje celostní pohled na nemocného. Zásadní rozdíl mezi celostní medicínou a léčitelstvím je, že celostní medicínu provozuje vždy lékař, specializovaný na tento druh medicíny. Lékař, provozující celostní medicínu hledá příčinu pacientových potíží. Řekne mu, že např. jeho příčinou jeho potíží jsou problémy v partnerských vztazích. Tuto informaci se nemocný od léčitele nikdy nedozví. Místo ní je mu např. sděleno, že má poruchu některé z energetických drah. Nemocný sice této informaci nerozumí, avšak když léčitel dodá, že pokud bude užívat jeho bylinné přípravky, že se uzdraví, uvěří mu. Léčitelé se vyhýbají přímému řešení problémů, nerozebírají nemocného, a tím se jim snadněji daří získat jeho důvěru.

Léčba psychosomatických nemocí

Léčba spočívá v odstranění příčiny, podmínkou uzdravení je, aby léčba zahrnovala řešení stresující životní situace. Další součástí léčby je výživa, pravidelná pohybová aktivita, příp. fyzioterapie, užívání přírodních léčiv, potravinových doplňků. Pokud se nedostaví požadovaný výsledek, přijdou na řadu léky. Významnou složkou léčby psychosomatických onemocnění je poradenství, které umožní pochopit princip vzniku choroby a kořeny našeho dosavadního fungování. Cílem poradenství je najít cestu ke změně, pokud je změna možná. Není-li změna možná, je třeba, aby nemocný našel takový pohled na svoji životní situaci, aby se dále netrápil a neničil si zdraví.

Jak předcházet psychosomatickým onemocněním

Prevence má u psychosomatických onemocnění nejvyšší prioritu, psychosomatická onemocnění jsou díky pestrým projevům a chybějícímu objektivnímu nálezu obtížně rozpoznatelná. Prevence psychosomatických onemocnění spočívá v pravidelné duševní hygieně. Jejím cílem je odbourat napětí a stres, uvolnit se, zapomenout na problémy. Duševní hygiena zahrnuje aktivní odpočinek, čímž je zájmová činnost, pohybová aktivita, kulturní a společenské akce, setkávání s přáteli, aj. K duševní hygieně patří také relaxace, meditace a včasné řešení problémů. K prevenci patří také dodržování zásad zdravé výživy, strava má velký vliv na naše zdraví, na naši fyzickou i psychickou kondici, přestože si to mnoho lidí neuvědomuje.Autor: Liv

Psychosomatické onemocnění - příčiny, příznaky a léčba. Příznaky psychosomatických onemocnění jsou varovnými signály těla, které nám mají říci, že
Zdravá výživa

 349 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ