Zdraví

Bechtěrevova nemoc - příznaky, příčiny a léčba

01.09 2019|Nemoci
Bechtěrevova nemoc - příznaky, příčiny a léčba

Bechtěrevova nemoc neboli ankylozující spondylitida je autoimunitní zánětlivé onemocnění, které napadá zejména vazy podél obratlů páteře, meziobratlové plotýnky, velké klouby, ale také vnitřní orgány. Znamená to, že náš imunitní systém reaguje na vlastní zdravé buňky, které následně ničí chronickým zánětem.

Důsledkem výše uvedeného je zatuhnutí a někdy až nepohyblivý srůst (ankylóza) páteře. Vyskytuje se dvakrát až třikrát častěji u mužů a projevuje se mezi 18. až 30.rokem života.

Příznaky nemoci

Nastupují plíživě, mohou se vyvíjet 3 měsíce až několik let. Zpočátku se objevují bolesti zad, které se objevují v klidu, ale po rozcvičení ustupují.

Příznaky lze rozdělit do dvou stádií


Počáteční stádium:

Objevují se potíže se spánkem (zejména později v noci) v důsledku bolestí zad. Bolesti po rozcvičení zpočátku ustupují. Jsou koncentrovány do oblasti křížového a pánevního skloubení, často vystřelují do hýždě i stehen. Objevuje se také v oblasti šíje, kloubů, pat a na hrudníku při hlubokém dýchání. Tyto potíže provází ranní ztuhlost, která přetrvává déle než 30 minut. Mimo jiné jsou zánětem napadeny i vnitřní orgány – srdce, plíce, játra a ledviny. Objevuje se zánět střev, Achillovy šlachy, lupenka a zánět oční duhovky. V časném stádiu si můžeme povšimnout otoku kloubů, zejména kolen.

Pozdější stádium:

Provází silné bolesti, pocit rozlámanosti, úbytek hmotnosti a někdy také horečky. Nastupuje šíření zánětu do velkých kloubů, jako jsou kolena, kyčle, kotníky, ale i do menších kloubů. Dále tuhnou chrupavčité spoje žeber, což zapříčiňuje onu bolest při hlubokém dýchání.

Diagnostikovat onemocnění je docela obtížné, proto existují tzv. „diferenciální“ znaky:
  • bolest zad před 35. rokem
  • ranní ztuhlost trvající déle než 30 minut
  • po rozcvičení bolest ustupuje
  • symptomy se rozvíjejí pomalu a trvají déle než 3 měsíce
  • chronická únava
  • opakované záněty Achillovy šlachy a oční duhovky
  • postupný problém s předklonem
  • otoky velkých kloubů

Příznaky u mužů a žen se liší:

U mužů je jednodušší určit diagnózu u tohoto autoimunitního onemocnění (lékaři ženám v produktivním věku nechtějí dělat radiodiagnostické vyšetření). U žen se bolest projevuje zejména v oblasti páteře, u mužů v kyčlích. Laboratorní hodnoty jsou viditelné častěji u mužů. Ve stejném stádiu onemocnění trpí intenzivnějšími bolestmi ženy.

Příčiny onemocnění

Příčiny doposud nejsou známy. Spekuluje se nad ovlivněním bakteriemi, viry nebo poruchami látkové výměny. Mimo to onemocnění vzniká poruchou imunitního systému a přítomností faktoru HLA-B27, který může jeho vznik podpořit. Spouštěčem je v tomto případě například infekce.

Diagnostika nemoci

Je dosti obtížná a někdy trvá léta. Hlavně zpočátku není viditelné, že v těle probíhá nějaký proces a zánětlivé změny jsou zjevné až po čase.

Fyzikální vyšetření páteře a kloubů
Lékaři mohou bolesti zad považovat za běžný jev, protože jimi trpí velká část populace. Na druhou stranu lze prohlídkou zjistit, zda nejsou nějaké změny viditelné, či je nelze nahmatat.

Laboratorní vyšetření
Pokud jsou přítomné vysoké hodnoty zánětlivých markerů (C-reaktivního proteinu) a bílkovin, prokazuje to, že v těle probíhá zánětlivá reakce.

Potvrzení přítomnosti antigenu HLA-B27
Odběrem krve lze zjistit přítomnost tohoto antigenu v našem těle, ale i přesto jím disponuje jen 90 % nemocných Bechtěrevovou chorobou a zhruba u 7 % antigen pozitivních jedinců nemoc nepropukne.

Rentgenové vyšetření
Pokud jsou pozánětlivé změny viditelné, objevují se kostní deformity a výrůstky na obratlích.

CT (počítačová tomografie)
Jde o radiodiagnostické vyšetření, které je více podrobné něž rentgen.

Magnetická rezonance
Slouží k zobrazení měkkých struktur v oblasti páteře (např. míchy).

Dotazníkový screening
Výsledek vyplněného dotazníku ukáže riziko vzniku onemocnění.

Léčba

Onemocnění nelze vyléčit, ale příznaky lze potlačit. Farmakologická léčba se užívá k potlačení symptomů (zánětu a bolesti) a potlačení imunitního systému. Nejdůležitější léčbou jsou rehabilitace, režimová opatření, ale i moderní metody léčby, jako je kryoterapie, biologická léčba a rázové vlny.

Farmakologická léčba

Nesteroidní antirevmatika: pomáhají na zánět, otoky a bolest.

Imunosupresiva: potlačují imunitní systém. Na druhou stranu hrozí náchylnost k infekcím.

Kortikoidy: zmírní zánět i imunitní reakce, ale také mají vedlejší účinky a mohou způsobit další komplikace.

Biologická léčba

Jde o imunosupresivní léčbu zaměřenou na určité látky způsobující záněty. Jde o nejnovější způsob léčby, ale není dostupný pro všechny. Existuje na ni pořadník neboli databáze pacientů žádajících o biologickou léčbu (je finančně náročná).

Rehabilitační léčba

Probíhá pod odborným dohledem fyzioterapeuta, který provádí masáže, pomáhá s rozcvičováním páteře a učí nás režimová opatření (správné držení těla, ideální poloha při spánku, udržování obratnosti). Velice účinné je taktéž plavání nebo cvičení ve vodě, protože napomáhá uvolnit napětí a rozpohybovat se.

Rázová vlna

Nabízí úlevu od bolesti, působí na postižená místa, prokrvuje je, uvolňuje v nich napětí a rozpouští vápenaté usazeniny.

Kryoterapie

Jde o tzv. „léčbu chladem“. Terapie probíhá při působení -60 až -180°C, přičemž má mnoho pozitivních účinků, jako je zmírnění bolesti a zánětlivé reakce. Navíc má blahodárný vliv na zlepšení pohyblivosti postižených kloubů, uvolní stažené cévy a svaly.

Režimová opatření

Dodržování režimových opatření může život s tímto onemocněním zkvalitnit. Zahrnout lze cvičení, pohyb ve vodě, masáže, pořízení kvalitní matrace, vyvýšené židle a nástavce na WC a v neposlední řade se vyhnout činnostem, při kterých je nutno dlouho sedět bez možnosti pohybu.

Autor: Zuzana Pitříková

Bechtěrevova nemoc - příznaky, příčiny a léčba. Bechtěrevova nemoc je jedním z autoimunitních onemocnění. Zánětlivé onemocnění postihuje velké klouby, ale i vnitřní orgány,
Zdravá výživa

 300 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ