Zdraví

Rakovina a vitamíny jako prevence

09.12 2016|Zdraví
Rakovina a vitamíny jako prevence

Na rakovinu v ČR umírá podle statistik každých 20 minut jeden člověk. Rakovinou onemocní za život každý třetí obyvatel ČR. Podíváme-li se na věkové rozložení úmrtí na toto onemocnění, zjistíme, že tento osud postihuje lidi ve stále mladším věku a že četnost rakoviny přibývá.

Je to opravdu pouze osud, onemocnět rakovinou? Nebo mnozí doplácí na zanedbanou prevenci? Co vy byste dali za to, kdybyste mohli snížit riziko onemocnění rakovinou o 50 %? Možná můžete tuto otázku považovat za přehnanou, výsledky studií však hovoří jednoznačnou řečí.

Antioxidanty snižují četnost výskytu rakoviny

Analýza profesora Blocka z univerzity v Berkley prostudovala 164 medicínských studií o 13 různých druzích rakoviny. 129 studií ukázalo, že výskyt rakoviny je o 50 % nižší, když se dosáhne vysokého denního přísunu antioxidantů (vitamíny C a E a rostlinné antioxidanty). Preventivní role přidaných antioxidačních vitamínů a antioxidačních rostlinných látek z ovoce a zeleniny je tak v dnešní době pro určité druhy rakoviny ve vědeckém světě nesporná.

Národní institut pro výzkum rakoviny v USA sledoval působení vitamínu C ve 47 klinických studiích. Ve čtyřiatřiceti případech se ukázalo, že vyšší hodnoty vitamínu C v krvi snížily u pacientů riziko rakoviny na polovinu. Národní institut rakoviny v USA proto doporučuje minimálně 225 mg vitamínu C denně, pokud netrpíte nějakými zvláštními stresovými faktory, jako je například kouření nebo cukrovka.

Mechanismus působení je stále tentýž: Antioxidanty blokují působení volných radikálů, nedovolí jim poškodit genetický materiál a buňky se nezmění na rakovinné. Určité antioxidanty na sebe navíc mohou vázat těžké kovy a jiné škodlivé látky a vynést je z těla ven.

Vitamíny proti rakovině

Příroda dala vitamínům v procesu látkové výměny mnoho funkcí. Ne všechny však vědci objevili. Nápadné však je, že právě ty vitamíny, jichž máme největší nedostatek - jako jsou folát, vitamín B6 a vitamín D, jsou obzvláště účinné při zabraňování určitým formám rakoviny. Už samostatné odstranění nedostatku zde způsobuje drastické snížení výskytu rakoviny.

Nedostatek vitamínu D a rakovina

Nedostatkem vitamínu D trpí velká část populace. Vitamín D se vytváří v kůži působením slunečního záření. Sluneční svit je ale během šesti zimních měsíců v našich zeměpisných šířkách značně omezený. To vědce přivedlo na myšlenku, že by mohlo existovat něco jako geografické rozdělení případů rakoviny. Vědcům bylo nápadné, že například v severních státech USA, kde je málo slunce, byl výskyt rakoviny vyšší, než v jižních státech (s výjimkou rakoviny kůže).

Když k tomu připočítáme ještě fakt, že člověk nebyl stvořen jako bytost pro umělé světlo, přičemž na umělém světle trávíme většinu času, tak je vše více než jasné. Celá látková výměna člověka byla původně nastavena na vyšší a neustálou vlastní produkci vitamínu D díky životu v přírodě.

Vitamín D reguluje mnoho procesů řízených hormony, má vliv na imunitní systém, který odstraňuje rakovinné buňky, omezuje dělení rakovinných buněk a podporuje takzvanou apoptózu, což je sebevražedný program rakovinných buněk.

Vitamín D snižuje výskyt nejčastějších druhů rakoviny

Vitamíny nepůsobí preventivně paušálně proti každému druhu rakoviny. Zajímavé ale je, že vitamín D působí právě na ty nejčastější druhy rakoviny. Rakovina prostaty a střeva činí u mužů 39 % všech rakovinných onemocnění. Rakovina prsu a střeva pak u žen tvoří 44 % všech nových rakovinných onemocnění.

Vitamín B a rakovina

Dalším nedostatkem, který vytváří úrodnou půdu pro rakovinu, je nedostatek kyseliny listové. Vitamíny skupiny B se podílejí především na důležité opravě poškozené DNA - tedy škod na genofondu buněk. Folát a vitamín B6 snižují riziko rakoviny prsu, vaječníků a střev, které u žen činí celkem 50 % nových diagnóz rakoviny. U mužů snižují tyto vitamíny riziko rakoviny střev, prostaty a pravděpodobně také plic, které činí u mužů celkem 53 % nových diagnóz rakoviny.

Důležitost vitamínů skupiny B se ukazuje především u mužů a žen, kteří pijí pravidelně alkohol. Podle studií stačí už omezené množství alkoholu, 15 gramů denně, tedy jedna až dvě skleničky vína. Alkohol tak silně odbourává vitamín B6 a folát, že roste riziko rakoviny. Jednoduché zabránění tohoto nedostatku vitamínu B přináší několikanásobné snížení rizika rakoviny. Například, nejvyšší krevní hodnoty folátu snižují riziko rakoviny prsu a žen o 27 %. U žen, které denně pijí alkohol, dokonce o 90 %. Vysoký přísun folátů snižuje o 33 % riziko vzniku rakoviny vaječníků.

Multivitaminové preparáty a jejich funkčnost

Nic si nenalhávejme. V naší vystresované, moderní společnosti, v níž se pracoviště a bydliště stále více prostorově vzdalují a my stále častěji jíme mimo domov a v níž potraviny skladujeme a ohříváme, lze jen stěží denně dosáhnout byť jen minimálního příjmu folátu a vitamínu B6.

Pro správnou prevenci proti rakovině a srdečně-cévním onemocněním byste měli mít co nejvyšší přísun těchto vitamínů. Při podstatných ztrátách vitamínů vzniklých skladováním a zpracováním potravin však není možné spolehnout se na pár lístků salátu na okraji talíře. Vitamíny byste proto měli doplňovat multivitaminovým preparátem.

Proč máme málo selenu?

Selen vstupuje do potravního řetězce přes rostliny a ty jej získávají z půdy. Evropou se táhnou dva na selen chudé pásy – ze seve­ru (skandinávské státy) k jihu (Řecko, Jugoslávie, Itálie) a z východu (Bělorusko) k západu (Německo, Francie). Česká republika leží právě v překřížení těchto pásem a na­víc je průmyslovými exhalacemi značně zatížená, může se tedy předpokládat jak nižší obsah selenu v půdě, tak jeho nižší příjem rostlinami. Epidemiologická studia opravdu dokázala, že populace ČR má selenu nedostatek a na zákla­dě nízkého příjmu hrozí části populace i zdravotní následky, vyplývající z nedostatečných aktivit selenoenzymů v organizmu.

Selen a rakovina

I když to málokdo ví, rakovinu máme v podstatě každý den. Denně v našem těle vznikají degenerované buňky. Při jejich ničení působí stopové prvky na různých úrovních, a sice nejen preventivně, ale i když již rakovinné buňky existují.

Selen je extrémně důležitý prvek v prevenci rakoviny. Selen váže rakovinnotvorné těžké kovy, jež tak mohou být z těla odstraněny. Odchytává v buňkách volné radikály, a tak zabraňuje buněčné degeneraci. Selen stimuluje aktivitu lymfocitů a "zabijáckých" cytotoxických buněk. Podle studií zvyšuje 200 mikrogramů selenu denně aktivitu lymfocitů zabíjejících rakovinné buňky o 118 % a aktivitu cytotoxických buněk o 82 %. Selen zároveň stimuluje antirakovinné geny, blokuje rakovinné buňky a zabraňuje jejich dělení. Selen aktivuje sebevražedný program rakovinných buněk - apoptózu.

Autor: Liv

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:
20 strašlivých faktů o rakovině
10 potravin, které mohou být příčinou rakoviny
Rakovina tlustého střeva – příznaky, prevence
Rakovina kůže - příznaky, prevence a léčba
10 varovných příznaků rakoviny děložního čípku

Rakovina - prevence vitmaíny B6, C, D a selenem. Jak předcházet rakovině pomocí vhodných vitamínů? Proč nedostatek některých vitamínů způsobuje rakovinu
Zdravá výživa

Téma: Rakovina
 304 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ